Desigualtat i pobresa a la Xina: evolució, causes i alternatives de política econòmica
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Desigualtat i pobresa a la Xina: evolució, causes i alternatives de política econòmica

DSpace Repository

Desigualtat i pobresa a la Xina: evolució, causes i alternatives de política econòmica

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sánchez Andrés, Antonio
dc.contributor.author Sanjuán Belda, Jordi
dc.contributor.other Departament d'Economia Aplicada es_ES
dc.date.accessioned 2019-09-09T08:03:43Z
dc.date.available 2019-09-10T04:45:05Z
dc.date.issued 2019 es_ES
dc.date.submitted 16-07-2019 es_ES
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10550/71382
dc.description.abstract En el present treball s’aborden les qüestions de la desigualtat i la pobresa a la República Popular de la Xina a partir de les reformes iniciades l’any 1978 fins a l’actualitat. Hui dia, el país es troba immers en un procés de redefinició dels objectius de política econòmica i de canvi del model de desenvolupament. Es busca un creixement menys dependent de les exportacions i més orientat cap al consum intern. A tal efecte, resulta essencial donar solució als problemes de desigualtat i pobresa. A partir d’una revisió de la literatura i la consulta d’estadístiques procedents de fonts oficials i d’organismes internacionals, s’analitza la seua evolució i les causes estructurals que hi ha al darrere, així com l’efecte de les distintes reformes econòmiques i socials que s’hi han aplicat. Tenint presents la resta de reptes que encara l’economia xinesa, i en coherència amb aquestos, es conclou amb una sèrie de propostes de política econòmica encaminades a acotar els desequilibris socials i procurar un desenvolupament més inclusiu. es_ES
dc.description.abstract En el presente trabajo se abordan las cuestiones de la desigualdad y la pobreza en la República Popular de China a partir de las reformas iniciadas en 1978 hasta la actualidad. A día de hoy, el país se encuentra inmerso en un proceso de redefinición de los objetivos de política económica y de cambio del modelo de desarrollo. Se busca un crecimiento menos dependiente de las exportaciones y más orientado hacia el consumo interno. A tal efecto, resulta esencial dar solución a los problemas de desigualdad y pobreza. A partir de una revisión de la literatura y la consulta de estadísticas procedentes de fuentes oficiales y de organismos internacionales, se analiza su evolución y las causas estructuras que hay detrás, así como el efecto de las distintas reformas económicas y sociales que se han aplicado. Teniendo presentes el resto de desafíos que encara la economía china, y en coherencia con estos, se concluye con una serie de propuestas de política económica encaminadas a acotar los desequilibrios sociales y procurar un desarrollo más inclusivo. es_ES
dc.format.extent 52 p. es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.subject desigualtat es_ES
dc.subject pobresa es_ES
dc.subject polítiques socials es_ES
dc.subject xina es_ES
dc.title Desigualtat i pobresa a la Xina: evolució, causes i alternatives de política econòmica es_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::CIENCIAS ECONÓMICAS es_ES
dc.description.abstractenglish This paper addresses the issues of inequality and poverty in the People's Republic of China from the reforms initiated in 1978 to the present. Today, the country is immersed in a process of redefinition of economic policy objectives and changes in the development model. It seeks growth less dependent on exports and more oriented towards domestic consumption. To this end, it is essential to solve the problems of inequality and poverty. Based on a review of the literature and consultation of statistics from official sources and international organizations, its evolution and the structural causes behind it are analyzed, as well as the effect of the different economic and social reforms that have been applied. Bearing in mind the rest of the challenges faced by the Chinese economy, and in coherence with these, it concludes with a series of economic policy proposals aimed at limiting social imbalances and seeking a more inclusive development. es_ES
dc.embargo.terms 0 days es_ES

View       (2.109Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics