[Historia de rebus Hispaniae et Historiae minores]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Historia de rebus Hispaniae et Historiae minores]

DSpace Repository

[Historia de rebus Hispaniae et Historiae minores]

Show simple item record

dc.contributor.author Jiménez de Rada, Rodrigo, aproximadament 1170-1247. Historia de rebus Hispanie ca
dc.contributor.author Jiménez de Rada, Rodrigo, aproximadament 1170-1247. Historia romanorum ca
dc.contributor.author Jiménez de Rada, Rodrigo, aproximadament 1170-1247. Historia hugnorum, vandalorum, suevorum, alanorum et silingorum ca
dc.contributor.author Jiménez de Rada, Rodrigo, aproximadament 1170-1247. Historia arabum ca
dc.contributor.author Jiménez de Rada, Rodrigo, aproximadament 1170-1247. Historia ostrogothorum ca
dc.coverage.spatial França ca
dc.creator Jiménez de Rada, Rodrigo, aproximadament 1170-1247 ca
dc.date.accessioned 2019-07-31T07:06:03Z
dc.date.available 2019-07-31T07:06:03Z
dc.date.created [anterior a 1430] ca
dc.date.issued [anterior a 1430] en
dc.identifier.uri http://roderic.uv.es/uv_ms_0260 ca
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10550/71236
dc.description Ms ca
dc.description Títol proporcionat pel catalogador ca
dc.description Col·lació: Paper, f. iiii (paper) + 74 (59v-60v i 74r en blanc) + i (paper) ; foliació moderna a llapis. Els últims 10 fulls en blanc sense numerar ; reclams cada dotze fulls ; restes de signatures de quadern ca
dc.description Composició: Escrit a línia tirada a 38 línies (f. 1r) ca
dc.description Escriptura: Gòtica cursiva libraria. Anotacions marginals coetànies i posteriors ca
dc.description Decoració: Caplletra decorada amb motiu vegetal i rúbriques i calderons en tinta de color vermell ca
dc.description Enquadernació: En pergamí a la romana. Al llom "M.S. [la]tino" i altres il·legibles. Talls decorats ca
dc.description Origen: Copiat, probablement, al sud de França amb anterioritat a l'any 1430 tot atenent l'anotació al marge inferior del f. 7r: "Cesar regnabat ante Christi incarnacionem annis XXXVIII et ideo si vis scire quota sit era Cesaris adde annis incarnacionis Domini XXXVIII annos verbi gracia hodie computamus annum incarnacionis Domini MºIIIICXXX adde hiis XXXVIII et erit era MªIIIICLXVIII" ca
dc.description Signatura anterior: 87-4-35 ca
dc.description Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 260 ca
dc.description A la fi del manuscrits, en els fulls 72v, 73r+v hom ha incorporat textos de diversa natura "De caseo et utilibus eius propietatibus", i altres relatius a sant Josep d'Arimatea, santa Caterina i sant Llàtzer ca
dc.description Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay ca
dc.description.abstract El manuscrit transcriu la "Historia de rebus Hispaniae" i les "Historiae minores" de Rodrigo Jiménez de Rada ca
dc.description.tableofcontents 1. f. 1r-59r: [Historia Ghotica] "[rúbr.] Prologus. [text] Fidelis antiquitas [et] antiqua fidelitas ... [con]sp[e]ctui tanti principis p[re]sentare" ; f. 1v-8r: [Liber I] "[text] Ut v[er]itas istorie [sic] Genesis attestatur qua[m] Moyses sc[r]ipsit ..." ; f. 8r-16v: [Liber II] "[text] Primus goto[rum] gentis admi[ni]strat[i]o[n]em suscepit ..." ; f. 16v-25v: [Liber III] "[text] Defu[n]cto ita[que] Recensvyndo ibide[m] ab om[n]ib[us] Bamba ..." ; f. 25v-32v: [Liber IV] "[text] Et du[m] tot dispendis Ispania[m] dissecare[n]t ..." ; f. 32v-38r: [Liber V] "[text] Post morte[m] Ordonii Froyla frat[er] ei[us] successit ..." ; f. 38r-45r: [Liber VI] "[text] Et q[uia] Ranimir[us] fuit p[ri]ncipiu[m] regum qui in Arag[one] reg[n]aver[un]t ..." ; f. 45r-51v: [Liber VII] "[text] Ve[rum] rex arag[onum] Alfon[sus] socer ei[us] ..." ; f. 51v-55v: [Liber VIII] "[text] Factu[m] e[st] a[n]no v[er]tente eo t[em]p[or]e quo solent reges ..." ; f. 55v-59r: [Liber IX] "[text] Eo ig[itur] ia[m] sep[u]lto [con]tinuo fili[us] ei[us] Enric[us] ... Gregorio p[a]pa ixº viam univ[er]se ingresso" ca
dc.description.tableofcontents 2. f. 61r-64v: [Historia Romanorum] "[text] Quia direptiones Herculis quas gens misera pertulit hespero[rum] ... pedibus [con]culcata et vario[rum] p[re]sidiu[m] tirannide lacerata" ca
dc.description.tableofcontents 3. f. 64v-68v: [Historia Hugnorum, Vandalorum, Suevorum, Alanorum et Silingorum] "[rúbr.] Prologus in istoria hugno[rum] vandalo[rum] suevo[rum] et alano[rum]. [text] Quia stilo flebili n[ost]re gentis ... laboris racio explicare. [rúbr.] De hugnis et eo[rum] origine. [text] Hugno[rum] origo ut reffert antiquitas ita cepit ... regni sede[m] a Gallia gothica in Ispania[m] tra[n]stuler[un]t" ca
dc.description.tableofcontents 4. f. 68v-69v: [Historia Ostrogothorum] "[rúbr.] Quare dicuntur ostrogoti. [text] Cu[m] goto[rum] causa[m] olim in Athanaricu[m] ... qui in Ispaniis et Gallia gotica regnaveru[n]t" ca
dc.description.tableofcontents 5. f. 70r-72r: [Historia arabum] "[rúbr.] Prologus in istoria Machometi. [text] Quia calamitatu[m] acerv[us] et gravissima in Ispania dispendia ... trahi vi[n]culis caritatis. [rúbr.] De nativitate et origine eius. [text] Anno Leovigildi regis gotorum ... Suyntille regis Goto[rum] VII" ca
dc.format.extent 74, [10] f. : il. ; 265 x 199 mm enquadernació 272 x 220 mm ca
dc.format.medium Paper ca
dc.language la en
dc.relation.ispartof Manuscrits ca
dc.relation.isreferencedby Jiménez de Rada, Rodrigo,Roderici Ximenii de Rada Historia de rebus Hispanie, sive, Historia Gothica ca
dc.relation.isreferencedby Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 1204 ca
dc.source Universitat de València. Biblioteca Històrica ca
dc.title [Historia de rebus Hispaniae et Historiae minores] la
dc.type info:eu-repo/semantics/book en
dc.type Manuscrit ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0260/thumbnail.jpg ca
dc.description.handdesc Llatí ca
dc.identifier.local .b27170305 ca
dc.identifier.local BH Ms. 0260 ca
dc.identifier.local BH M 0388 ca

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics