De regimine principu[m]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

De regimine principu[m]

DSpace Repository

De regimine principu[m]

Show simple item record

dc.contributor.author Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos. BH Ms. 0594 ca
dc.contributor.author Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos. BH Ms. 0594 ca
dc.coverage.spatial Itàlia ca
dc.creator Egidio, Romano, 1247-1316 ca
dc.date.accessioned 2019-07-30T08:38:51Z
dc.date.available 2019-07-30T08:38:51Z
dc.date.created [entre 1375 i 1400] ca
dc.date.issued [entre 1375 i 1400] en
dc.identifier.uri http://roderic.uv.es/uv_ms_0594 ca
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10550/71194
dc.description Ms. il·luminat ca
dc.description Títol obtingut de la rúbrica (f. 1r ) ca
dc.description Col·lació: Vitel·la, f. i (pergamí actual) + i (pergamí) + 266 + i (pergamí actual) ; reclams horitzontals cada 10 f. ; foliació moderna a llapis ca
dc.description Composició: Escrit a dues columnes a 31 línies (f. 1r) ca
dc.description Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica. Algunes notes marginals posteriors ca
dc.description Decoració: En el f. 1r orla decorada amb fulles d'acant en color blau, rosa siena i pa d'or, aus i besants; tres medallons amb represantacions de músics i, a la part inferior, escut heràldic. Caplletres miniades al començament dels llibres (f. 1r, 21v, 91r, 124r, 173r i 195r). La primera caplletra representa a l'autor lliurant un exemplar de l'obra al rei Felip IV de França; la resta representa a diferents monarques ca
dc.description Enquadernació: Contemporània en pergamí imitant, presumiblement, l'enquadernació original ca
dc.description Origen: Escrit probablement a Itàlia a la fi del segle XIV ca
dc.description Signatura anterior: Lit. B. Plu. 5. Num. 17; M 435 ca
dc.description Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 594 ca
dc.description Entre els f. 72-73 hi manca un full corresponent a l'index dels capítols corresponents a la tercera part del primer llibre i al capítol primer; així mateix, també hi manca un bifoli entre els f. 255-257 i 262-263, a més a més, en el moment de l'enquadernació, es féu malbé un bifoli del qual sols s'ha conservat l'actual f. 256, desplaçat, i què deuria situar-se entre els f. 262-263, la qual cosa afecta la pèrdua de part del capítols XIV, XV, XX i XXI del llibre tercer ca
dc.description Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay ca
dc.description.abstract El còdex transcriu l'obra "De regimine principum" de Gil de Roma. El text presenta mancances, tot atenent a la pèrdua d'alguns fulls ca
dc.description.tableofcontents 1. f. 1- 90r: "[rúbr.] Incipit liber De regimine principu[m] editu[m] a fratre Egidio Romano fr[atr]um heremitarum Sancti Augustini. R[ubri]ca. [text] Ex regia ac sanctissima prosapia oriundo suo d[omi]no Philippo ... totum debet in ip[s]is p[er]amplius et p[er]fectius rep[er]iri [et] cetera. [rúbr.] Explicit liber primus De regimine principum in quo tractatur de regimine sui" ca
dc.description.tableofcontents 2. f. 90r-172v: "[rúbr.] Incipit s[e]c[un]dus lib[e]r in quo tractatur De regimine domus [et] primo incipiunt capitula p[r]ime partis eiusdem libri. Rubrica. [text] Q[uod] naturale e[st] homini vivere in societate ... omnis bo[n]itas est sufficientia h[ab]et e[ss]e. [rúbr.] Explicit liber II us De regimine principu[m] in quo tractatur de regimine domus" ca
dc.description.tableofcontents 3. f. 172v-266v: "[rúbr.] Incipiunt capitula p[r]ime partis tertii libri De regi[min]e p[r]incipu[m]. [text] Q[uod] comunitas civitatis e[st] aliquo modo principalissima ... Deus ip[s]e suis promisit fidelib[us] qui est benedictus in s[e]c[u]la seculorum. Amen" ca
dc.format.extent 266 f. : il. ; 289 x 209 mm enquadernació 291 x 218 mm ca
dc.format.medium Vitel·la ca
dc.language la en
dc.relation.ispartof Manuscrits (Duc de Calàbria) ca
dc.relation.isreferencedby "Inventario de los libros del Duque de Calabria" (A. 1550), 264 ca
dc.relation.isreferencedby Repullés,"Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes", 96 ca
dc.relation.isreferencedby Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 431 ca
dc.relation.isreferencedby Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 652 ca
dc.relation.isreferencedby Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 1984 ca
dc.relation.isreferencedby Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 77 ca
dc.relation.isreferencedby Bohigas, Pere, Inventario de códices miniaturados o iluminados de procedencia catalana o existentes en bibliotecas catalanas, 336 ca
dc.source Universitat de València. Biblioteca Històrica ca
dc.subject Educació de prínceps ca
dc.title De regimine principu[m] la
dc.type info:eu-repo/semantics/book en
dc.type Manuscrit ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0594/thumbnail.jpg ca
dc.provenance El còdex va pertànyer al Duc de Calàbria i, posteriorment, al monestir de Sant Miquel dels Reis, segons consta en l'ex libris del f. 1r: "Es de la libreria de S. Miguel de los Reyes". Al full de respecte del començament, es llegeix el següent ex libris: "Mey Gonnarius de Mareng est liber presens", una altra mà hi afegí: "Me donavit ac do..." ca
dc.description.handdesc Llatí ca
dc.identifier.local .b21931586 ca
dc.identifier.local BH Ms. 0594 ca
dc.identifier.local Olim 435 ca
dc.accrualMethod Desamortització, 1837 ca

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics