[Usuardi martyrologium per anni circulum]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Usuardi martyrologium per anni circulum]

DSpace Repository

[Usuardi martyrologium per anni circulum]

Show simple item record

dc.contributor.author Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos ca
dc.coverage.spatial Itàlia ca
dc.creator Usuard, -aproximadament 875 ca
dc.date.accessioned 2019-07-30T06:34:02Z
dc.date.available 2019-07-30T06:34:02Z
dc.date.created [entre 1350 i 1400 ] ca
dc.date.issued [entre 1350 i 1400 ] en
dc.identifier.uri http://roderic.uv.es/uv_ms_0448 ca
dc.identifier.uri https://hdl.handle.net/10550/71184
dc.description Ms. il·luminat ca
dc.description Títol donat pel catalogador ca
dc.description Col·lació: Vitel·la, f. i (pergamí actual) + 91 + i (paper) ; foliació moderna a llapis ca
dc.description Composició: Escrit a línea tirada a 32 línies (f. 1r) ca
dc.description Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica ca
dc.description Decoració: Caplletres miniades ambs motius florals i semiorles. Titolets, rúbriques i numerals amb tinta vermella ca
dc.description Enquadernació: Pell marró sobre fusta amb ferros daurats. Restaurat l'any 1973 (Servicio Nacional de Restauración de Libros y Documentos) ca
dc.description Origen: Escrit, probablement, a la Itàlia centre-septentrional a la segona meitat del segle XIV ca
dc.description Signatura anterior: València, Monestir de Sant Miquel dels Reis, Lit. B. Plu. 4. n 29 ; Universitat de València. Biblioteca Històrica, 90-4-27 ; M 823 ca
dc.description Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 448 ca
dc.description Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay ca
dc.description.abstract El manuscrit transmet el text del martirologi d'Usuard, què, després dels pròlegs, transcriu les festivitats dels dies 30 i 31 de desembre, finalitzades les quals, segueix amb la del la circumcisió del Senyor. A la fi, probablement, entre els segles XVI i XVII, s'hi inclogué el "capitulum" d'algunes festivitats litúrgiques, tot començant amb la corresponent al primer diumenge d'Advent ca
dc.description.tableofcontents 1. f. 1r-86v: "[rúbr.] De arte inveniendi qualit[er] sit pronuntianda lu[n]a qualib[et] die s[e]c[un]du[m] nu[mer]um singulis licteris in martylogio et ubi singulis annis lictera mutatur" ; f. 1r+v: "[rúbr.] De prologis diversis super opus martilogii per quos patet qua[n]tam diligentiam apposuerunt s[an]c[t]i [et] antiqui ad co[m]pilatio[n]e[m] hui[us] opusculi" ; f. 1v-2r: [Epistola V. Chromatii et Heliodori episcoporum ad beatum hieronymum, De opere Martyrologii colligendo / Chromatius Aquileiensis?, Heliodorus?] "[rúbr.] Epistola Cromatii et Heliodori ep[iscop]orum ad Hieronimum super opere martilogii" [PL 20, 373-374] ; f. 2r+v: [Epistola VI. Beati Hieronymi ad eosdem, Super eo ipso Responsio / Hieronymus Stridonensis?] "[rúbr.] Responsio Hieronimi ad eosdem super eosdem" [PL 20, 374-376] ; f. 2v-3v: [Prologus alter ex libris beati Augustini, Qualiter colendi sint sancti] "[rúbr.] Praefatio quae in plurib[us] libris ascribitur Bedae super opere martylogii. Iste prologus alicubi dicit[ur] except[is] ex libris beati Augustini alibi videtur esse prologus martylogii adonis" [PL 123, 599-602] ; f. 3v: [Prologus ad Carolum Calvum] "[rúbr.] Epistola seu prephatio Usuardi monachi ad Karolum regem super opere martylogii" [PL 123, 599-600] ; f. 4r-86v: [December 30-31] ; f. 4r-11r: "Ianuarius" ; f. 11v-18v: "Februarius" ; f. 18v-24v: "Martius" ; f. 24v-31v: "Aprilis" ; f. 31v-39r: "Maius" ; f. 39r-46r: "Junius" ; f. 46r-53r: "Julius" ; f. 53r-61r: "Augustus" ; f. 61r-67r: "September" ; f. 67r-74v: "October" ; f. 74v-81v: "November" ; f. 81v-86v: "December". "[rúbr.] Finis. Deo gratias. Amen" [PL 123, 601-987 ; 124, 9-829 ca
dc.format.extent 91 f. : il. ; 221 x 150 mm enquadernació 225 x 161 mm ca
dc.format.medium Vitel·la ca
dc.language la en
dc.relation.ispartof Manuscrits ca
dc.relation.isreferencedby Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 1399 ca
dc.relation.isreferencedby Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 2052 ca
dc.relation.isreferencedby Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 58 ca
dc.relation.isreferencedby Janini, Manuscritos litúrgicos de las bibliotecas de España, n. 795 ca
dc.source Universitat de València. Biblioteca Històrica ca
dc.title [Usuardi martyrologium per anni circulum] la
dc.type info:eu-repo/semantics/book en
dc.type Manuscrit ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0448/thumbnail.jpg ca
dc.provenance Incialment formà part de la col·lecció bibliogràfica del monestir de Sant Miquel dels Reis. Com a conseqüència de la Desamortització, en l'any 1837 s'integrà a la biblioteca de la Universitat de València ca
dc.description.handdesc Llatí ca
dc.identifier.local .b27227285 ca
dc.identifier.local BH Ms. 0448 ca
dc.identifier.local BH M 0426 ca
dc.accrualMethod Desamortització, 1837 ca

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics