Mètode multinivell per promoure la prosocialitat a l’escola: contribució a la formació en RSU
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Mètode multinivell per promoure la prosocialitat a l’escola: contribució a la formació en RSU

DSpace Repository

Mètode multinivell per promoure la prosocialitat a l’escola: contribució a la formació en RSU

Show simple item record

dc.contributor.author Velasco, A. en
dc.date.accessioned 2019-04-02T11:05:43Z
dc.date.available 2019-04-02T11:05:43Z
dc.date.issued 2018 es
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/69738
dc.description.abstract La prosocialitat es refereix a les accions socialment beneficioses, que impliquen conducta, emocions i raonament.Ací es proposa un mètode per a dur a terme una intervenció a centres educatius per a la seua promoció mitjançant una estratègia multinivell o cadena de favors. Antecedents: encara que no hi ha un antecedent específic del mètode proposat, hi ha estudis sobre la promoció de la prosocialitat a l’escola, centrats en la conducta, les emocions o els raonaments, i el principal antecedent és el mètode d’intervenció prosocial de Robert Roche (Escotorin i Roche, 2011; Roche, 1999, 1997; Romersi, Martínez-Fernández i Roche, 2011), de la Universitat Autònoma de Barcelona, Espanya. Mètode: hi integra el següent: propòsit, objectius, aplicabilitat, població i mostra, disseny d’investigació, inclosos exemplars dels instruments; la investigació que això implica és d’enfocament mixt, amb disseny quasiexperimental, amb almenys dos grups d’estudiants. Resultats esperables: 1. Coneixement dels tipus de conducta, raonament i emocions prosocials dels estudiants, abans, durant i després de la intervenció. 2. Comparació de la conducta, el raonament i les emocions prosocials per als grups experimentals i de control. 3. Èxits que poden ser altament beneficiosos pel que fa a cooperació, comprensió interpersonal, empatia i variables similars. Conclusió: el mètode proposat permet monitorar de manera senzilla l’evolució i els efectes de la prosocialitat en la institució escolar. S’espera que el mètode sigaútil per a docents d’aula, supervisors i directors, així com per a estudiants de pre i postgrau en ciències socials. es
dc.source Velasco, A.. Mètode multinivell per promoure la prosocialitat a l’escola: contribució a la formació en RSU. En: Anuari de Psicologia de la Societat Valenciana de Psicologia, 2018, Vol. 19, no. 2: 221-244 es
dc.subject conducta prosocial, emocions prosocials, intervenció escolar, prosocialitat, raonament prosocial., conducta prosocial, emociones prosociales, intervención escolar, prosocialidad, razonamiento prosocial, Prosociality, Prosocial behavior, Prosocial emotions, Prosocial reasoning, School intervention., Artículo es
dc.title Mètode multinivell per promoure la prosocialitat a l’escola: contribució a la formació en RSU es
dc.type info:eu-repo/semantics/article en
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion en
dc.subject.unesco UNESCO::PSICOLOGÍA es
dc.description.abstractenglish The prosociality refers to socially beneficial actions, involving behavior, emotions and reasoning, and here is proposed a method to carry out an intervention in educational centers for its promotion through a multilevel strategy or chain of favors. Background: although there is no specific antecedent of the proposed method, there are studies about the promotion of prosociality in school, focused on behavior, emotions or reasoning, and the main antecedent is the method of prosocial intervention by Robert Roche (Escotorín and Roche, 2011, Roche, 1999, 1997, Romersi, Martínez-Fernández and Roche, 2011), of the Autonomous University of Barcelona, Spain. Method: the following is integrated: purpose, objectives, applicability, population and sample, research design, and copies of the instruments; The research that this implies is a mixed approach, with a quasi-experimental design, with at least two groups of students. Expected results: 1. knowledge of the types of conduct, reasoning and prosocial emotions of the students, before, during and after the intervention, 2. comparison of the behavior, reasoning and prosocial emotions for the experimental and control groups and 3. achievements that can be highly beneficial in terms of cooperation, interpersonal understanding, empathy and similar variables. Conclusion: the proposed method allows to monitor in a simple way the evolution and effects of prosociality in the school institution; The method is expected to be useful for classroom teachers, supervisors and principals, as well as for undergraduate and graduate students in social sciences. es

View       (2.258Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics