Biaixos atencionals en l’esquizofrènia: una revisió bibliogràfica
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Biaixos atencionals en l’esquizofrènia: una revisió bibliogràfica

DSpace Repository

Biaixos atencionals en l’esquizofrènia: una revisió bibliogràfica

Show simple item record

dc.contributor.author Ríos Hernández, Omar en
dc.contributor.author Martínez Besteiro, Elvira en
dc.date.accessioned 2019-03-12T11:02:08Z
dc.date.available 2019-03-12T11:02:08Z
dc.date.issued 2018 es
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/69491
dc.description.abstract Antecedents: En la present revisió s’analitzen diverses investigacions on s’estudien els biaixos atencionals en el processament de la informació d’estímuls amb diferent valència emocional en persones amb esquizofrènia. Metodologia: Bases de dades PubMed i PsycINFO, articles complets en anglés, que utilitzen participants adults. L’objectiu és analitzar articles des de l’any 2000 al 2016 on s’estudien els biaixos atencionals en l’esquizofrènia. Pregunta de recerca: Existeixen biaixos atencionals en el processament de la informació davant estímuls amb diferent valència emocional ‒càrrega emocional agradable, desagradable o neutra‒ en persones amb esquizofrènia? Resultats: 22 articles, dels quals 7 d’ells utilitzen paraules com a estímuls i les restants imatges. Els resultats mostren biaixos atencionals en el processament d’estímuls emocionals. Conclusions: Alguns articles conclouen que hi ha un biaix en el manteniment de l’atenció, on diversos autors afirmen que ocorre en tots els estímuls emocionals, però altres asseveren que passa únicament en estímuls amb valència negativa. D’altra banda, alguns autors manifesten que el biaix atencional ocorre en l’assignació automàtica de l’atenció cap a imatges amenaçadores, no en el manteniment. Finalment, pel que fa als moviments oculars, els pacients tenen un menor nombre de fixacions però de més durada i, la seua trajectòria visual d’exploració, és més restringida que en els participants control. Ressaltem la rellevància de la present investigació pel que fa a la relació entre els problemes d’atenció observats i els dèficits en habilitats socials de les persones amb esquizofrènia. es
dc.source Ríos Hernández, Omar ; Martínez Besteiro, Elvira. Biaixos atencionals en l’esquizofrènia: una revisió bibliogràfica. En: Anuari de Psicologia de la Societat Valenciana de Psicologia, 2018, Vol. 19, no. 1: 125-148 es
dc.subject Esquizofrènia, emoció, atenció, biaix atencional, moviment ocular, Esquizofrenia, emoción, atención, sesgo atencional, movimiento ocular, Schizophrenia, emotion, attention, attentional bias, eye movement, Artículo es
dc.title Biaixos atencionals en l’esquizofrènia: una revisió bibliogràfica es
dc.type info:eu-repo/semantics/article en
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion en
dc.subject.unesco UNESCO::PSICOLOGÍA es
dc.description.abstractenglish Antecedents: In this paper will be shown some studies with schizophrenic patients where are investigated the attentional biases in the information processing of stimuli with different emotional valence. Method: Data base PubMed and Psycinfo, full text in English where these papers only use adult participants. The goal is analyse papers since year 2000 to 2016 where are investigated the attentional biases in schizophrenia. Research question: Are there any attention biases in the processing of information to stimuli with different emotional valences ‒pleasant, unpleasant or neutral emotional load‒ in people with schizophrenia? Results: 22 articles, 7 of these use words as stimuli and the others use images. The results show attentional biases in the processing of emotional stimuli. Conclusions: Some articles conclude that there are biases in the maintenance of attention, where several authors agree that they occur in all emotional stimuli, but others that are unique in stimuli with negative valence. On the other hand, several authors show that attention biases occurs in the automatic allocation of attention to threats, not in the maintenance. Finally, eye movements show similar patterns between studies, where patients showed brief but longer durations of fixations and, the visual scan path is more restricted than control participants are. The results are conclusive with the existence of biases in the processing of information from stimuli with different emotional valence. We highlight the relevance of this research in relation to the relationship between observed attention problems and deficits in social skills of people with schizophrenia. es

View       (989.0Kb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics