Judes-Èdip en l?edat mitjana
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Judes-Èdip en l?edat mitjana

DSpace Repository

Judes-Èdip en l?edat mitjana

Show simple item record

dc.contributor.author Toldrà, Albert es
dc.date.accessioned 2019-02-15T11:26:38Z
dc.date.available 2019-02-15T11:26:38Z
dc.date.issued 2018-2018 es
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/69025
dc.description.abstract Resum: Una llegenda medieval fon dos personatges literaris: el Judes dels evangelis i l?Èdip clàssic de la tragèdia de Sòfocles, de manera que ens trobem un Judes que, a més dels pecats que ja li coneixíem (traïció, avarícia, mentida, satanisme, suïcidi etc.), comet dues transgressions ?edípiques?: el parricidi ?mata el seu pare- i l?incest ?es casa amb sa mare-. En aquest article fem un seguiment de la tradició textual d?aquesta fussió, del s. XII al XVI, en especial a través de les ?passions? teatrals occitanes i catalanes, la Legenda aurea de Varazze i algunes referències de sant Vicent Ferrer i Francesc Eiximenis. Paraules clau: Judes, Èdip, passions, incest, parricidi.   A medieval legend joins two literary characters: the Judas from gospels and the classical Oedipus from the Sophocles tragedy; we find so a Judas that, in addition to the sins that we already know (treason, avarice, lie, satanism, suicide etc.), commits two ?oedipical? transgressions: parricide ?he kills his father- and incest ?he marries his mother-. In this article we follow the textual tradition of this fussion, from XIIth century to XVIth, particularly over the occitan and catalan theatrical ?passions?, the Varazze?s Legenda aurea and some references from saint Vincent Ferrier and Francesc Eiximenis.  Keywords: Judas, Oedipus, passions, incest, parricide.    es
dc.source Toldrà, Albert. Judes-Èdip en l?edat mitjana. En: Scripta: revista internacional de literatura i cultura medieval i moderna, 12 2018-2018: 143-151 es
dc.title Judes-Èdip en l?edat mitjana es
dc.type info:eu-repo/semantics/article en
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion en
dc.subject.unesco UNESCO::CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS es
dc.identifier.doi 10.7203/scripta.12.13669 es

View       (217.7Kb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics