Esquemes d'auditoria de la funció de recursos humans
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Esquemes d'auditoria de la funció de recursos humans

DSpace Repository

Esquemes d'auditoria de la funció de recursos humans

Show simple item record

dc.contributor.author Tarazona Llàcer, Federico J.
dc.contributor.other Tarazona i Domènech, Frederic
dc.date.accessioned 2018-11-20T17:28:01Z
dc.date.available 2018-11-20T17:28:01Z
dc.date.issued 2018 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/67982
dc.description.abstract L’enfocament estratègic és un mètode per a prendre decisions (és a dir, per a resoldre problemes) de caràcter complet, integrat i dinàmic. És complet perquè el procés decisori inclou totes les fases que influeixen en els resultats de l’empresa considerant el control i avaluació del procés com una fase amb entitat pròpia. És integrat perquè sols una visió conjunta de la presa de decisions pot donar-nos els elements clau per a entendre el funcionament de l’empresa i mitjançant els mecanismes de control i avaluació arribarem a conèixer les interrelacions sinèrgiques entre aquests elements. I és dinàmic perquè tant els recursos i capacitats de la pròpia organització com els factors condicionants del seu entorn evolucionen, i són els mecanismes de control i avaluació els que permeten detectar i analitzar eixes variacions per a proposar les millores i/o canvis que permeten el desenvolupament organitzatiu (o en moments de crisi, la seua supervivència). Les auditories (externes o internes) obtenen, acumulen i classifiquen els problemes que sorgeixen en l’empresa (control) per a analitzar-los i valorar la seua repercussió sobre els objectius organitzatius (avaluació); tenint en compte que, segons quin siga el seu abast, abordaran simplement els procediments d’administració laboral o els problemes en la gestió de les funcions empresarials o bé afrontaran el disseny de les estratègies per l’equip de direcció. La seua transversalitat respecte al procés de presa de decisions i les característiques anteriors (completa, integrada i dinàmica), permeten identificar les auditories estratègiques, siga quin siga l’àmbit d’actuació; sent aquest el principal valor afegit del present material. ca
dc.language.iso ca es_ES
dc.relation.ispartof http://roderic.uv.es/handle/10550/29286 L'auditoria de la Funció de Recursos Humans es_ES
dc.relation.ispartof http://roderic.uv.es/handle/10550/50966 Auditoria de la Funció de Recursos Humans (II) es_ES
dc.relation.isbasedon http://roderic.uv.es/handle/10550/29286 L'auditoria de la Funció de Recursos Humans es_ES
dc.relation.isbasedon http://roderic.uv.es/handle/10550/50966 Auditoria de la Funció de Recursos Humans (II) es_ES
dc.source Tarazona Llàcer, F.J. (2016). Auditoria estratégica de la función de recursos humanos. Ed. Tirant lo Blanch es
dc.subject direcció estratègica es_ES
dc.subject recursos humans es_ES
dc.subject auditoria funcional es_ES
dc.title Esquemes d'auditoria de la funció de recursos humans es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::CIENCIAS ECONÓMICAS es_ES
dc.type.interactivitytype expositive es_ES
dc.type.learningresourcetype slide es_ES
dc.type.interactivitylevel high es_ES
dc.relation.references http://roderic.uv.es/handle/10550/29120 Direcció de Recursos Humans: Una visió estratègica. es_ES
dc.relation.isrequiredby http://roderic.uv.es/handle/10550/25491 Direcció d'organitzacions: Una visió estratègica. es_ES

View       (3.446Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics