La pilota valenciana como herramienta de inclusión social
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

La pilota valenciana como herramienta de inclusión social

DSpace Repository

La pilota valenciana como herramienta de inclusión social

Show simple item record

dc.contributor.author Sentandreu Sebastian, Ricard
dc.contributor.author Agulló Calatayud, Víctor
dc.contributor.author Sentandreu Sebastian, Guillem
dc.date.accessioned 2018-11-02T09:14:57Z
dc.date.available 2018-11-02T09:14:57Z
dc.date.issued 2018 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/67824
dc.description.abstract En la següent comunicació ens centrarem en l’anàlisi de les capacitats i potencialitats d’inclusió social de la pilota valenciana un esport amb més de set segles d'història. Aquesta pràctica, estretament relacionada amb el patrimoni cultural immaterial del poble valencià, s’erigeix en un àmbit privilegiat d’educació en valors. Es tracta també d’un esport d'adversari de gran riquesa motriu, i amb diverses modalitats que permeten introduir-nos en la seua pràctica amb una lògica de progressió i continuïtat. Les seues principals característiques fan que siga un esport de gran adaptabilitat quant al tipus de practicants, instal•lacions i materials per a la seua pràctica. Per aquests motius, d’uns anys ençà, han sorgit nombrosos projectes i iniciatives d’inclusió social basats en aquest esport: centres educatius CAES, alumnes amb necessitats específiques de suport educatives, centres de rehabilitació i integració social, centres ocupacionals o esportistes amb diversitat física funcional. Es detallen les següents iniciatives descrivint els seus principals assoliments, dificultats trobades i principals reptes de futur. es_ES
dc.language.iso es es_ES
dc.relation.ispartofseries ;Integración social y deporte.Investigaciones y estudios
dc.subject Sociología del deporte es_ES
dc.subject Actividad física y deporte es_ES
dc.subject Integración social es_ES
dc.subject Educación en valores es_ES
dc.subject Deporte tradicional es_ES
dc.title La pilota valenciana como herramienta de inclusión social es_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/bookPart es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::SOCIOLOGÍA es_ES
dc.description.abstractenglish In the following communication we will focus on the analysis of the capabilities and potentialities of social inclusion of the Valencian handball (pilota valenciana) a sport with more than seven centuries of history. This practice, closely related to the intangible cultural heritage of the Valencian country, is a privileged area of education in values. It is also an adversary sport of great motor wealth, and with different modalities that allow us to enter into its practice with logic of progression and continuity. Its main characteristics make it a sport of great adaptability in terms of the type of practitioners, facilities and materials for its practice. For these reasons, since a few years ago, numerous social inclusion projects and initiatives based on this sport have emerged: educational centers, students with specific educational support needs, rehabilitation and social integration centers, occupational centers or athletes with diversity physical functional. These initiatives are analyzed below, describing their main achievements, difficulties encountered and main challenges for the future. es_ES
dc.identifier.idgrec 154382 es_ES

View       (1.525Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics