Material teòric sobre les prestacions contributives de la Seguretat Social
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Material teòric sobre les prestacions contributives de la Seguretat Social

DSpace Repository

Material teòric sobre les prestacions contributives de la Seguretat Social

Show simple item record

dc.contributor.author Tatay Puchades, Carmen
dc.date.accessioned 2018-04-11T11:07:07Z
dc.date.available 2018-04-11T11:07:07Z
dc.date.issued 2018 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/65572
dc.description Aquest document s'ha presentat als incentius per a l'elaboració de materials docents que atorga el Servei de Política Lingüística de la Universitat de Valencia, i has sigut revisats per aquest Servei. es_ES
dc.description.abstract Material teòric sobre totes les prestacions contributives de la Seguretat Social (incapacitat temporal, maternitat, paternitat, risc durant l'embaràs i durant la lactancia natural, desocupació, jubilació, incapacitat permanent, lesions permanents no invalidants i prestacions per mort i supervivència). De cada una d'elles s'analitzen els requisits d'accés, la seua durada i la seua quantia, els supòsits de suspensió i extinció del dret a les mateixes, les regles sobre la seua compatibilitat o incompatibilitat amb el treball o altres prestacions. Amb abast general, es detallen les regles previstes per al gruix dels treballadors inclosos en el Règim General, incloent les regles peculiars previstes per als qui formalitzen contractes a temps parcial o de fixos discontinus. Però també s'aborden algunes de les especialitats pròpies de col·lectius inclosos en sistemes especials del Règim General o en el Règim Especial de Treballadors Autònoms. es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.subject Dret de la Seguretat Social es_ES
dc.title Material teòric sobre les prestacions contributives de la Seguretat Social es_ES
dc.type.interactivitytype expositive es_ES
dc.type.learningresourcetype NarrativeText es_ES
dc.type.interactivitylevel very low es_ES
dc.description.abstractenglish Theoretical material on all the benefits contributives of the Social Security (incapacitated, motherhood, paternitat, risk during the pregnancy, unemployment, retirement, permanent inability and benefits for death and survival). Of each one of them analyse the requirements of access, his lasted and his quantia, the suppositions of suspension and extinction of the right to the same, the rules on his compatibility or incompatibility with the work or other benefits. With general scope, detail the rules for the the workers, including the peculiar rules for those who formalise agreements part time or of fixed discontinuous. But also the specialities of collective included in special systems or Autonomous Workers. es_ES

View       (1.706Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics