L?atribució hipotètica de Curial e Güelfa a Enyego d?Àvalos (Consideracions sobre un «informe» de L. Badia i J. Torró)
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

L?atribució hipotètica de Curial e Güelfa a Enyego d?Àvalos (Consideracions sobre un «informe» de L. Badia i J. Torró)

DSpace Repository

L?atribució hipotètica de Curial e Güelfa a Enyego d?Àvalos (Consideracions sobre un «informe» de L. Badia i J. Torró)

Show simple item record

dc.contributor.author Soler Molina, Abel es
dc.date.accessioned 2017-12-15T10:51:56Z
dc.date.available 2017-12-15T10:51:56Z
dc.date.issued 2017 es
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/63592
dc.description.abstract Resum: La revista Estudis Romànics 39 (2017) ha publicat el meu article: ?Enyego d?Àvalos, autor del Curial e Güelfa??, que resumeix una part de la meua tesi doctoral, La cort napolitana d?Alfons el Magnànim: el context del «Curial e Güelfa» (Universitat de València, 2016). L?article defensa la hipòtesi que Enyego d?Àvalos ?natural de Toledo, educat a València, conseller de Felip Maria Visconti i gran camarlenc d?Alfons el Magnànim, al regne de Nàpols? hauria estat l?autor de la novel·la cavalleresca anònima Curial e Güelfa. Encara que la tesi és inèdita, Lola Badia i Jaume Torró s?han manifestat en contra de la hipòtesi mitjançant declaracions difamatòries en mitjans de comunicació i un Informe molt tendenciós. El meu propòsit en aquest article és rebatre els arguments suposadament científics de Lola Badia i Jaume Torró, posar en evidència els seus prejudicis i tergiversacions, i reivindicar el meu dret a aportar els resultats de la meua recerca i a expressar lliurement les meues interpretacions. La meua tesi, fruit d?anys de treball arxivístic i bibliogràfic, ha estat elaborada d?acord amb una rigorosa metodologia científica. La insòlita reacció de Badia i Torró obeeix al fet que la meua hipòtesi qüestiona una gran part dels plantejaments d?ambdós investigadors, els quals han provocat una gran desorientació, ja que situen el Curial en les corts ibèriques del Trastàmara i no en les corts del duc de Milà i del rei de Nàpols, en contacte amb l?humanisme italià. Paraules clau: Curial e Güelfa, Enyego d?Àvalos, València, Milà, Nàpols, Alfons el Magnànim, Lola Badia, Jaume Torró The journal Estudis Romànics, 39 (2017) has just published my article ?Enyego de Avalos, author of the Curial e Guelfa??, which summarizes a part of my thesis, La cort napolitana d?Alfons el Magnànim: el context del «Curial e Güelfa» (University of València, 2016). It supports the hypothesis that Enyego d?Àvalos ?a native of Toledo, educated in Valencia, Philip Maria Visconti?s counselor and great Chamberlain of Alfons the Magnanimous, at the Kingdom of Naples? would have been the author of the chivalric anonymous romance Curial e Guelfa. Although unpublished thesis, Lola Badia and Jaume Torró have spoken out against my hypothesis through defamatory statements to the media and a very biased report. My purpose in this article is to refute the supposedly scientific arguments of Lola Badia and Jaume Torró, highlight their prejudices and misunderstandings and claim my right to make my own research and to freely express my interpretations. My thesis, which is the result of years of work in archives and analysis of a selected bibliography, has been prepared in accordance with rigorous scientific methodology. The unusual reaction of Badia and Torró is due to the fact that my hypothesis invalidates many of their approaches, which have caused great confusion among historins of medieval literature, because they place Curial in the Iberian courts of the Trastamara royal family and not in the courts of the duke of Milan and of the King of Naples, in touch with Italian humanism. Keywords: Curial e Güelfa, Enyego d?Àvalos, Valencia, Milan, Naples, Alfons the Magnanimous, Lola Badia, Jaume Torró es
dc.source Soler Molina, Abel. L?atribució hipotètica de Curial e Güelfa a Enyego d?Àvalos (Consideracions sobre un «informe» de L. Badia i J. Torró). En: Scripta: revista internacional de literatura i cultura medieval i moderna, 9 2017: 165-193 es
dc.title L?atribució hipotètica de Curial e Güelfa a Enyego d?Àvalos (Consideracions sobre un «informe» de L. Badia i J. Torró) es
dc.type info:eu-repo/semantics/article en
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion en
dc.subject.unesco UNESCO::CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS es
dc.identifier.doi 10.7203/scripta.9.10342 es

View       (869.6Kb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics