Mares i pares en positiu. Per una criança positiva a la ciutat de Gandia
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Mares i pares en positiu. Per una criança positiva a la ciutat de Gandia

DSpace Repository

Mares i pares en positiu. Per una criança positiva a la ciutat de Gandia

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pérez Cosín, José Vicente
dc.contributor.author Puig Prats, Silvia
dc.contributor.other Facultat de Ciències Socials es_ES
dc.date.accessioned 2017-11-09T13:29:33Z
dc.date.available 2017-11-10T05:45:05Z
dc.date.issued 2017 es_ES
dc.date.submitted 14-07-2017 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/63012
dc.description.abstract El present Treball Fi de Màster pretén contribuir a la millora de la criança dels fills/es de la ciutat de Gandia. Aquest, amb una duració d’un any, va dirigit als familiars de la ciutat de Gandia i té dos objectius fonamentals: Prevenir situacions de risc en el nucli familiar i formar als pares, mares i/o tutors legals de Gandia en pràctiques de criança positiva. Així, mitjançant sessions teoricopràctiques setmanals, es pretén tractar les principals competències parentals que engloben la criança positiva. Al llarg del treball es poden observar els recursos necessaris per a portar endavant el programa així com la temporització i el pressupost. D’altra banda, el lector pot observar la forma en què s’avalua aquest programa abans - durant i després de l’execució. Seguidament, el lector pot observar el pla de difusió i la devolució dels resultats. Per últim, es consideren les referències bibliogràfiques i els annexes del programa. es_ES
dc.format.extent 150 p. es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.subject criança positiva es_ES
dc.subject competències parentals es_ES
dc.subject habilitats parentals es_ES
dc.subject positive parenting es_ES
dc.subject parental competence es_ES
dc.subject parental skills es_ES
dc.title Mares i pares en positiu. Per una criança positiva a la ciutat de Gandia es_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis es_ES
dc.description.abstractenglish My project aims to contribuit with the improvement of child raising in the city of Gandia. This project will last for a year and it's aimed for families in the city of Gandia and it has got two main objectives: to prevent dangerous situations in the family nucleus and to form the parents, mothers and / or legal tutors in practice, in positive parenting in Gandia. This way, using weekly theoretical-practical sessions, we try to treat the principal parental competitions which englobe the positive parenting. In the project you will see the necessary resources to tale the programme foward aswell as the timing and the budget. On the other hand, the reader will be able to see the way of evaluating the programme before - during and after the execution. Next, the reader will be able to see the diffusion plan and the feedback of the results. Last but not least, you will find the bibliographic references and the attachments of the programme. es_ES
dc.embargo.terms 0 days es_ES

View       (2.550Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics