Energies Renovables i el seu Condicionament
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Energies Renovables i el seu Condicionament

DSpace Repository

Energies Renovables i el seu Condicionament

Show simple item record

dc.contributor.author Ejea Martí, Juan Bautista
dc.contributor.author García Gil, Rafael
dc.date.accessioned 2017-09-06T12:19:27Z
dc.date.available 2017-09-06T12:19:27Z
dc.date.issued 2017 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/60563
dc.description El document forma part dels materials docents programats mitjançant l'ajut del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València es_ES
dc.description.abstract La matèria “Energies Renovables i elassignatura amb el mateix nom i forma part del bloc comú de matèries pròpies de la branca de Telecomunicacions. S'imparteix en el primer quadrimestre del tercer curs de les titulacions de Grau en Enginyeria Electrònica de Telecomunicació i Grau en Enginyeria Telemàtica i com assignatura optativa al quart curs del Grau en Engineria Electrònica Industrial. La càrrega lectiva total és de 6 ECTS. La càrrega de treball per a l’estudiant és de 150 hores al llarg del quadrimestre, de les quals 60 són presencials i 90 són de treball individual. En aquesta matèria l'estudiant adquirirà la competència per especificar, triar i gestionar les diferents fonts d'energia alternatives existents, especialment la solar-tèrmica i fotovoltaica. A més coneixerà els principis de l'electrònica de potència per poder definir, dissenyar i projectar un sistema d'energia alternativa a nivell de diagrama de blocs. També s'aprendrà a avaluar la viabilitat tècnica, legislativa, econòmica i mediambiental d'aquestes fonts d'energia. Els objectius generals de l'assignatura consisteixen a aportar-li a l'alumne els coneixements necessaris per entendre el principi de funcionament i aplicacions de les diferents fonts d'energia alternativa existents posant especial èmfasi en la solar tèrmica i fotovoltaica. L'estudiant coneixerà la normativa aplicable a instal·lacions basades en energies renovables i tindrà la capacitat de dimensionar instal·lacions d'energia solar (tant fotovoltaica com tèrmica de baixa temperatura). es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.subject Energia fotovoltaica, energia solar-tèrmica, captador solar, dimensionament d'instal.lacions solar-tèrmica i fotovoltaica, aigua calenta sanitària. es_ES
dc.title Energies Renovables i el seu Condicionament es_ES
dc.type.interactivitytype expositive es_ES
dc.type.learningresourcetype slide es_ES
dc.type.interactivitylevel very low es_ES
dc.description.abstractenglish The subject "Renewable Energy and its Conditioning" is part of the common block of specific matters of the branch of telecommunications. The subject is teached in the first quarter of the third year of the Degree in Telecommunication Electronics Engineering and the Degree in Telematics Engineering and as optional subject in the fourth year of the Degree on Industrial Electronics Engineering. The overall teaching load is 6 ECTS. The workload for the student is 150 hours over the semester: 90 hours of individual homework and 60 hours of classroom lessons. In this subject the student will acquire the skill to specify, select and manage the various existing alternative energy sources, especially solar-thermal and photovoltaic. Also they learn about the principles of power electronics in order to define, design and project an alternative energy system level block diagram. The student will also learn to evaluate the technical, legislative, economic and environmental impact of these energy sources. The general objectives of the subjet are to provide students with the necessary knowledge to understand the working principle and different applications of existing alternative energy sources with particular emphasis on solar thermal and photovoltaic. Students will learn the rules applicable to facilities based on renewable energy and will have the ability for sizing the solar power plants (both photovoltaic as solar thermal of low temperature). es_ES

View       (40.40Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics