L’evolució de les oracions exclamatives-qu de grau en català
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

L’evolució de les oracions exclamatives-qu de grau en català

DSpace Repository

L’evolució de les oracions exclamatives-qu de grau en català

Show simple item record

dc.contributor.author Villalba Nicolás, Xavier es
dc.date.accessioned 2016-12-20T12:01:29Z
dc.date.available 2016-12-20T12:01:29Z
dc.date.issued 2016 es
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/56651
dc.description.abstract Resum: En aquest article estudiem l’evolució de les oracions exclamatives-qu de grau des del català antic al català modern i contemporani. Tracem dos grans canvis que han fet passar aquestes construccions d’un patró general en les llengües romàniques antigues, sense inversió obligatòria ni conjunció al s. xvi, a un patró menys comú, amb inversió obligatòria ja al s. xviii i la presència encara opcional de la conjunció durant el s. xix. Per donar compte d’aquests canvis, defensarem que la inversió obligatòria és un fenomen general relacionat amb la comprovació del tret [qu] o [focus], que afecta, doncs, les interrogatives i les focalitzacions. En canvi, he defensat que l’aparició de la conjunció que és el fruit de la lexicalització del nucli Force exclamatiu i, per tant, un fenomen específic i restringit. Mots clau: exclamatives, inversió subjecte-verb, conjunció, Force, focus. ca
dc.source Villalba Nicolás, Xavier. L’evolució de les oracions exclamatives-qu de grau en català. En: Caplletra : Revista Internacional de Filologia, 2016, No. 61: 211 es
dc.subject Lingüística es
dc.subject Filologías es
dc.title L’evolució de les oracions exclamatives-qu de grau en català es
dc.type info:eu-repo/semantics/article en
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion en
dc.subject.unesco UNESCO::CIENCIAS DE LAS ARTES Y LAS LETRAS es
dc.description.abstractenglish Abstract: This article discusses the evolution of degree wh-exclamatives from Old Catalan to Modern and Contemporary Catalan. Two major changes can be identified which transformed these constructions from a general pattern common to most Romance languages without obligatory inversion or a complementizer in the 16th century, to a less common one with obligatory inversion already in the 18th century and a complementizer in the 19th century. To account for this process, we argue that obligatory inversion is a general phenomenon related to the checking of [wh]/[focus] features, affecting also interrogatives and focus preposing, whereas the emergence of the complementizer is a result of the lexicalization of the exclamative Force head, and hence a specific and restricted phenomenon. Key words: exclamatives, subject-verb inversion, conjunction, Force, focus. es

View       (163.0Kb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics