[Sancti Thome de Aquino super primo Sententiarum]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Sancti Thome de Aquino super primo Sententiarum]

DSpace Repository

[Sancti Thome de Aquino super primo Sententiarum]

Show simple item record

dc.contributor.author Pere Llombard, ca. 1100-1160. Sententiarum libri IV. Liber 1 ca
dc.contributor.author Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos ca
dc.contributor.author Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos ca
dc.coverage.spatial França ca
dc.creator Tomàs, d'Aquino, sant, 1225?-1274 ca
dc.date.accessioned 2017-11-23T12:55:32Z
dc.date.available 2017-11-23T12:55:32Z
dc.date.created [entre 1301 i 1325] ca
dc.date.issued [entre 1301 i 1325] en
dc.identifier.uri http://roderic.uv.es/uv_ms_0590 ca
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/55876
dc.description Ms. il·luminat ca
dc.description Títol donat pel catalogador ca
dc.description Col·lació: Pergamí, f. iii (paper del segle XVI) + 141 + iii (paper del segle XVI) ; foliació moderna a llapis ; reclams horitzontals cada dotze fulls ; algunes signatures de quadern ca
dc.description Composició: Escrit a dues columnes a 48 línies (f. 1rb) ca
dc.description Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica. Escrit per diverses mans. Anotacions marginals coetànies i posteriors ca
dc.description Decoració: Caplletres miniades i decorades, calderons i titolets alternant en blau i vermell ca
dc.description Enquadernació: Mudèjar original, pell marró sobre fusta, amb ferros freds. Amb ferros daurats el títol: "I Scriptum Sum" i escut d'armes del Duc de Calàbria flanquejat per les inicials "BTFG". Conserva fragments dels fermalls originals. En el llom un teixell del segle XIX: "Sanctus Thomas prima primae partis Summae" ca
dc.description Origen: Escrit probablement a França al primer quart del segle XIV ca
dc.description Signatura anterior: 89-5-12 ; M 430 ca
dc.description Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 590 ca
dc.description En el recte del primer full de guarda del començament hom llegeix: "I Script. S. Th." ca
dc.description En el f. 140v, després de la "Tabula", hom llegeix els versos del "Cisioianus", afegit al llarg del segle XV ca
dc.description Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per Lutgarda Ortells i Silvia Villaplana Traver, octubre 2016 ca
dc.description.abstract El còdex transcriu el comentari de sant Tomàs d'Aquino al primer llibre de les "Sententiarum" de Pere Llombard. El manuscrit presenta alterat l'ordre del text corresponent a la "Quaestio prima" del proemi ca
dc.description.tableofcontents 1. f. 1r+v: [Prooemium] "[text] Ego sapiencia effudi flumina ego q[ua]si trames aque imme[n]se de fluvio ... Eccl[esiastic]i XXIIII. Int[er] multas se[n]tencias q[ue] a div[er]sis de sapi[enci]a prodieru[n]t ... [Et] sic p[atet] ex p[re]dictis v[er]bis int[e]ncio lib[r]i s[ente]n[c]ia[rum]" ca
dc.description.tableofcontents 2. f. 1v-4r: [Prooemium. Quaestio prima] f. 3v-4r: "[text] Huic op[er]i M[agiste]r p[ro]he[miu]m p[re]mittit i[n] quo t[ri]a fac[it] ... t[erti]o ex ordi[n]at[i]o[n]e mo[d]i p[ro]ced[e]ndi ibi ut aut[em] q[uod] querit[ur] ; f. 1v: "Item ad evi[denti]a[m] h[u]i[us] sacre doctrine ... quinto de m[od]o. Ad I sic p[ro]c[editur] ..." ; f. 3v: "si Ch[ristus] resurrex[it] [er]go [et] mortui resurge[n]t" ca
dc.description.tableofcontents 3. f. 4r-139r: [Distinctiones 1-48] "[text] Veteris ac no[ve] le[gis] [et] c[etera]. F[in]ito p[ro]hemio hic e[st] iniciu[m] p[re]sentis op[er]is i[n] quo M[agiste]r ... c[uius] cog[niti]onis nos p[ar]ticipes faciat ip[su]m v[er]bu[m] D[e]i Fili[us] q[ui] ha[n]c cog[niti]o[ne]m i[n] n[o]b[is] p[er] fidem iniciav[it] cui e[st] honor [et] gl[ori]a p[er] i[n]fi[ni]ta s[e]c[u]loru[m] s[e]c[u]la. Amen" ca
dc.description.tableofcontents 4. f. 139-140v: [Tabula] "[text] Utru[m] sc[ienc]ia th[e]olosie [sic] sit n[e]cc[essar]ia ... Quarto utr[um] ad [con]for[m]itate[m] i[n] volito" ca
dc.format.extent 141 f. : il. ; 301 x 202 mm enquadernació 312 x 210 ca
dc.format.medium Pergamí ca
dc.language la en
dc.relation.ispartof Manuscrits (Duc de Calàbria) ca
dc.relation.isreferencedby "Inventario de los libros del Duque de Calabria" (A. 1550), 130 ca
dc.relation.isreferencedby Repullés, "Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes", 204 ca
dc.relation.isreferencedby Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 2307 ca
dc.relation.isreferencedby Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 2103 ca
dc.source Universitat de València. Biblioteca Històrica ca
dc.subject Pere Llombard, ca. 1100-1160. Sententiarum libri IV. Liber 1 ca
dc.subject Trinitat ca
dc.subject Déu ca
dc.title [Sancti Thome de Aquino super primo Sententiarum] la
dc.title.alternative Scriptum super IV libros Sententiarum. Liber 1 ca
dc.type info:eu-repo/semantics/book en
dc.type Manuscrit ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0590/thumbnail.jpg ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0590/thumbnail.jpg ca
dc.provenance El còdex va pertànyer als ducs de Calàbria i, després, al monestir de Sant Miquel dels Reis, segons consta en l'ex libris del f. 1r: "Es de la libreria de S. Miguel de los Reyes. Lit. B. Plu. 1. n. 11." ca
dc.description.handdesc Llatí ca
dc.identifier.local .b25532479 ca
dc.identifier.local BH Ms. 0590 ca
dc.identifier.local Olim 430 ca
dc.accrualMethod Desamortització, 1837 ca

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics