[Sancti Thome de Aquino super primo Sententiarum]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Sancti Thome de Aquino super primo Sententiarum]

DSpace Repository

[Sancti Thome de Aquino super primo Sententiarum]

Show full item record

     Tomàs, d'Aquino, sant, 1225?-1274
Pere Llombard, ca. 1100-1160. Sententiarum libri IV. Liber 1; Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos; Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos
This document is a libro manuscritoDate[entre 1301 i 1325]Otros títulos: Scriptum super IV libros Sententiarum. Liber 1
Lugar: França

Lengua: la
Descripción física: 141 f. : il. ; 301 x 202 mm enquadernació 312 x 210
Soporte: Pergamí
Tipo: Manuscrit
Resumen: El còdex transcriu el comentari de sant Tomàs d'Aquino al primer llibre de les "Sententiarum" de Pere Llombard. El manuscrit presenta alterat l'ordre del text corresponent a la "Quaestio prima" del proemi
Materia: Pere Llombard, ca. 1100-1160. Sententiarum libri IV. Liber 1
Trinitat
Déu
Fuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Signatura:
BH Ms. 0590
Olim 430
Identificadores:
http://roderic.uv.es/uv_ms_0590 http://hdl.handle.net/10550/55876
Colección: Manuscrits (Duc de Calàbria)
Procedencia: El còdex va pertànyer als ducs de Calàbria i, després, al monestir de Sant Miquel dels Reis, segons consta en l'ex libris del f. 1r: "Es de la libreria de S. Miguel de los Reyes. Lit. B. Plu. 1. n. 11."
Descripción general: Ms. il·luminat
Títol donat pel catalogador
Col·lació: Pergamí, f. iii (paper del segle XVI) + 141 + iii (paper del segle XVI) ; foliació moderna a llapis ; reclams horitzontals cada dotze fulls ; algunes signatures de quadern
Composició: Escrit a dues columnes a 48 línies (f. 1rb)
Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica. Escrit per diverses mans. Anotacions marginals coetànies i posteriors
Decoració: Caplletres miniades i decorades, calderons i titolets alternant en blau i vermell
Enquadernació: Mudèjar original, pell marró sobre fusta, amb ferros freds. Amb ferros daurats el títol: "I Scriptum Sum" i escut d'armes del Duc de Calàbria flanquejat per les inicials "BTFG". Conserva fragments dels fermalls originals. En el llom un teixell del segle XIX: "Sanctus Thomas prima primae partis Summae"
Origen: Escrit probablement a França al primer quart del segle XIV
Signatura anterior: 89-5-12 ; M 430
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 590
En el recte del primer full de guarda del començament hom llegeix: "I Script. S. Th."
En el f. 140v, després de la "Tabula", hom llegeix els versos del "Cisioianus", afegit al llarg del segle XV
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per Lutgarda Ortells i Silvia Villaplana Traver, octubre 2016

Contiene: 1. f. 1r+v: [Prooemium] "[text] Ego sapiencia effudi flumina ego q[ua]si trames aque imme[n]se de fluvio ... Eccl[esiastic]i XXIIII. Int[er] multas se[n]tencias q[ue] a div[er]sis de sapi[enci]a prodieru[n]t ... [Et] sic p[atet] ex p[re]dictis v[er]bis int[e]ncio lib[r]i s[ente]n[c]ia[rum]"2. f. 1v-4r: [Prooemium. Quaestio prima] f. 3v-4r: "[text] Huic op[er]i M[agiste]r p[ro]he[miu]m p[re]mittit i[n] quo t[ri]a fac[it] ... t[erti]o ex ordi[n]at[i]o[n]e mo[d]i p[ro]ced[e]ndi ibi ut aut[em] q[uod] querit[ur] ; f. 1v: "Item ad evi[denti]a[m] h[u]i[us] sacre doctrine ... quinto de m[od]o. Ad I sic p[ro]c[editur] ..." ; f. 3v: "si Ch[ristus] resurrex[it] [er]go [et] mortui resurge[n]t"3. f. 4r-139r: [Distinctiones 1-48] "[text] Veteris ac no[ve] le[gis] [et] c[etera]. F[in]ito p[ro]hemio hic e[st] iniciu[m] p[re]sentis op[er]is i[n] quo M[agiste]r ... c[uius] cog[niti]onis nos p[ar]ticipes faciat ip[su]m v[er]bu[m] D[e]i Fili[us] q[ui] ha[n]c cog[niti]o[ne]m i[n] n[o]b[is] p[er] fidem iniciav[it] cui e[st] honor [et] gl[ori]a p[er] i[n]fi[ni]ta s[e]c[u]loru[m] s[e]c[u]la. Amen"4. f. 139-140v: [Tabula] "[text] Utru[m] sc[ienc]ia th[e]olosie [sic] sit n[e]cc[essar]ia ... Quarto utr[um] ad [con]for[m]itate[m] i[n] volito"
Referencias: "Inventario de los libros del Duque de Calabria" (A. 1550), 130Repullés, "Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes", 204Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 2307Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 2103

Este documento está disponible también en : http://hdl.handle.net/10550/55876
Ver en el catálogo Trobes
distribuido bajo licencia Creative Commons de Reconocimiento-NoComercial 3.0 No adaptada

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics