[Actus Apostolorum, Epistola Iacobi, Epistolae Petri, Epistolae Iohannis, Epistola Iudae et Apocalypsis cum Glossa ordinaria]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Actus Apostolorum, Epistola Iacobi, Epistolae Petri, Epistolae Iohannis, Epistola Iudae et Apocalypsis cum Glossa ordinaria]

DSpace Repository

[Actus Apostolorum, Epistola Iacobi, Epistolae Petri, Epistolae Iohannis, Epistola Iudae et Apocalypsis cum Glossa ordinaria]

Show simple item record

dc.contributor.author Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos ca
dc.contributor.author Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos ca
dc.date.accessioned 2017-11-23T16:48:37Z
dc.date.available 2017-11-23T16:48:37Z
dc.date.created [entre 1275 i 1300] ca
dc.date.issued [entre 1275 i 1300] en
dc.identifier.uri http://roderic.uv.es/uv_ms_0502 ca
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/55078
dc.description Ms ca
dc.description Títol donat pel catalogador ca
dc.description Col·lació: Vitel·la, f. iii (paper) + 120 + iii (paper) ; numeració moderna a llapis ca
dc.description Composició: Text de la Bíblia i dels comentaris en columnes, amb nombre de línies variable ca
dc.description Escriptura: Gòtica textual. Anotacions marginals posteriors d'altres lectors ca
dc.description Decoració: Caplletres decorades. Calderons, titolets i majúscules alternant tintes de color blau i vermell ca
dc.description Enquadernació: Original, pell marró sobre fusta, amb ferros freds. Al centre, amb ferros daurats, l'escut d'armes del duc de Calàbria entre florons; hi manquen els fermalls originals. Cantells acolorits en porpra. Al llom, amb ferros daurats es llegeix, en majúscules: "Actus. Iaco ep. Petr ep. Ioann ep. Iud ep. Apoca" ca
dc.description Origen: Escrit probablement a França, en la segona meitat del segle XIII ca
dc.description Signatura anterior: 90-5-16 ; M 628 ca
dc.description Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 502 ca
dc.description Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Lutgarda Ortells Pérez i Silvia Villaplana Traver, juliol 2016 ca
dc.description.abstract El manuscrit transcriu el text íntegre dels següents llibres neotestamentaris: Fets dels apòstols, les Epístoles canòniques i l'Apocalipsi acompanyats pel text de la "Glossa ordinaria" ca
dc.description.tableofcontents 1. f. 1r-56v: [Actus Apostolorum] "[text] Primum quidem sermone[m] feci de omnibus o Theophyle ... domino Ih[es]u Chr[ist]o cum omni fiducia sine prohibitione. Amen" ; f. 1r: [Prothemata] "[text] B[eda]. Lucas medicus antiocensis greci sermonis non ignarus ..." [Stegmüller 11831, 1] ; f. 1r-56v: [Glossa marginalis] "[text] B[eda]. Primum quidem sermonem i[d] [est] evang[e]l[iu]m cui s[e]c[un]d[u]m ..." [Stegmüller 11831, 5] ; f. 1r-56r: [Glossa interlinearis] "[text] I[d] [est] evang[e]l[iu]m ..." [Stegmüller 11831, 10 ca
dc.description.tableofcontents 2. f. 57r-58v: [Prologus Iheronimi in Isaiam prophetam] "[text] Nemo cum p[ro]phetas versib[us] viderit esse descriptos ... ne iud[e]i de falsitate sc[r]ipt[ur]a[rum] eccl[es]iis ei[us] diuti[us] i[n]sultare[n]t" [Stegmüller 482] ; f. 57r-58v: [Glossa in prologum] "[text] Ier[onimus]. Nemo putet me Ysaiam breviter posse exponere ..." [Stegmüller 11807, 4 ca
dc.description.tableofcontents 3. f. 59r-67r: [Epistola catholica B. Iacobi apostoli] [Prologus in septem epistolas canonicas] "[text] Non ita est ordo apud grecos qui integre sapiunt ... veritatem poscentibus denegabo" [Stegmüller 809] ; f. 59r: [Alius prologus] "[text] Quia in circuncisione ordinatus erat Iacob[us] ... visibilit[er] iruens procedat" [Stegmüller 810] ; f. 59r-67r: [Epistola catholica B. Iacobi apostoli] "[text] Iacobus Dei et domini Ih[es]u Chr[ist]i servus ... et op[er]it multitudinem peccatorum" ; f. 59r-67r: [Glossa marginalis] "[text] Iacobus. Iste ecclesie Ierosolimitane ..." [Stegmüller 11846, 10] ; f. 59r-67r: [Glossa interlinearis] "[text] Celebris p[er]sona ..." [Stegmüller 11846, 14 ca
dc.description.tableofcontents 4. f. 67r-75r: [Epistola B. Petri apostoli prima] "[text] Petrus ap[osto]l[u]s Ih[es]u Chr[ist]i electis advenis dispersionis Ponti Galathie Capadocie Asye et Bithinie ... Gratia vobis omnibus qui estis in D[omi]no. Amen" ; f. 67r-75r: [Glossa marginalis] "[text] Electis ad hoc ut per dationem Sp[iritu]s ..." [Stegmüller 11847, 3] ; f. 67r-75r: [Glossa interlinearis] "[text] Celebre nom[en] officii ..." [Stegmüller 11847, 6 ca
dc.description.tableofcontents 5. f. 75r-80v: [Epistola B. Petri apostoli secunda] "[text] Symon Petr[us] servus [et] ap[osto]l[u]s Ih[es]u Chr[ist]i ... [et] in die eternitatis. Am[en]" ; f. 75r-80r: [Glossa marginalis] "[text] Istam eisdem quib[us] et p[r]imam scribit ep[isto]lam ..." [Stegmüller 11848, 1] ; f. 75r-80r: [Glossa interlinearis] "[text] Obediens fidei. Agnosce[n]s v[er]itatem firmus in fide ..." [Stegmüller 11848, 7 ca
dc.description.tableofcontents 6. f. 80v-89r: [Epistola B. Iohannis apostoli prima] [Prologus]. "[text] In hac ep[isto]la fidei [et] perfectionem caritatis ostendat [sic] Ioh[anne]s ap[osto]l[u]s ... In principio ep[isto]le divinitatem ... in cuius caritatis co[m]mendatione precipue in moratur. Nam ut ait Aug[ustinus] omnia p[ro]pe caritatem hic dicuntur" [parcialment Stegmüller 11849, 2] ; f. 80v-89r: [Epistola B. Iohannis apostoli prima] "[text] Quod fuit ab initio quod audivimus ... filioli custodite vos a simulacris" ; f. 80v-89r: [Glossa marginalis] "[text] Quod fuit ab initio mundi in vero e[ss]e deitatis ..." [Stegmüller 11849, 3] ; f. 80v-89r: [Glossa interlinearis] "[text] In principio erat v[er]bu[m] [et] v[er]bu[m] erat et v[er]bu[m] caro f[a]c[tu]m e[st] ..." [Stegmüller 11849, 5 ca
dc.description.tableofcontents 7. f. 89r-90r: [Epistola B. Iohannis apostoli secunda] "[text] Senior Electe domine et natis eius ... salutat te filia sororis mee Electe gratia tecum. Amen" ; f. 89r-90r: [Glossa marginalis] "[text] Cum quidam dubitant utrum epistole sint Ioh[ann]is ap[osto]li ..." [Stegmüller 11850, 1] ; f. 89r-90r: [Glossa interlinearis] "[text] Ego senior ta[m] etate qua[m] morib[us] v[e]l sapiencia scribo ..." [Stegmüller 11850, 4 ca
dc.description.tableofcontents 8. f. 90r-91r: [Epistola B. Iohannis apostoli tertia] "[text] Senior Gaio k[arissi]mo quem ego diligo in veritate ... saluta tu amicos nominatim" ; f. 90r-91r: [Glossa marginalis] "[text] Gaius fide Chr[ist]i suscepta bonus in actibus ..." [Stegmüller 11851, 1] ; f. 90r-90v: [Glossa interlinearis] "[text] N[on] temporaliu[m] bono[rum] gr[ati]a s[ed] p[ro]p[ter] et[er]na ..." [Stegmüller 11851, 3 ca
dc.description.tableofcontents 9. f. 91r-93v: [Epistola catholica B. Iudae apostoli] "[text] Iudas Ih[es]u Chr[ist]i serv[us] frater Iacobi ... imperium [et] potestas ante omnia secula [et] nunc [et] in omnia secula. Amen" ; f. 91r-93v: [Glossa marginalis] "[text] Iudas. Qui [et] Thadeus qui contra eosdem fidei corruptores scribit ..." [Stegmüller 11852, 1] ; f. 91r-93v: [Glossa interlinearis] "[text] Confitens tam verbo quam facto ..." [Stegmüller 11852, 5 ca
dc.description.tableofcontents 10 f. 93v-120r: [Apocalypsis B. Iohannis apostoli] "[text] Apocalipsis Ih[es]u Chr[ist]i quam dedit Deus ... gratia Domini n[ost]ri Ih[es]u Chr[ist]i omnibus nobis. Amen. Explic[it]" ; f. 93v-94r: [Prothemata] "[text] Apocalipsis. Hec inter reliquos Novi Testamenti libros p[ro]ph[et]ia vocatur ..." [Stegmüller 11853, 5] ; f. 94r-120r: [Glossa marginalis] "[text] Preparat auditores benivolos et attentos ..." [Stegmüller 11853, 13] ; f. 94r-119v: [Glossa interlinearis] "[text] Hec e[st] revelatio ..." [Stegmüller 11853, 17] ; f. 120r: [Prologus in Apocalypsim beati Iohannis apostoli] "[text] Omnes qui pie volunt vivere in Ch[rist]o sic[ut] ait ap[osto]l[u]s ... h[ec] e[st] parabole Salomonis" [Stegmüller 839 ca
dc.format.extent 120 f. : il. ; 321 x 225 mm enquadernació 335 x 233 mm ca
dc.format.medium Vitel·la ca
dc.language la en
dc.relation.ispartof Manuscrits (Duc de Calàbria) ca
dc.relation.isreferencedby Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 230 ca
dc.relation.isreferencedby Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 1958 ca
dc.relation.isreferencedby Stegmüller, Fridericus, Repertorium biblicum Medii Aevi ca
dc.relation.isreferencedby Biblia sacra iuxta vulgatam versionem, 2007 ca
dc.source Universitat de València. Biblioteca Històrica ca
dc.subject Bíblia. N.T. Comentaris ca
dc.title [Actus Apostolorum, Epistola Iacobi, Epistolae Petri, Epistolae Iohannis, Epistola Iudae et Apocalypsis cum Glossa ordinaria] la
dc.title.alternative Bíblia. N.T. Llatí. Seleccions ca
dc.title.alternative Bíblia. N.T. Actes. Llatí ca
dc.title.alternative Bíblia. N.T. Epístoles. Llatí ca
dc.title.alternative Bíblia. N.T. Apocalipsi. Llatí ca
dc.title.alternative Biblia cum Glossa ordinaria ca
dc.type info:eu-repo/semantics/book en
dc.type Manuscrit ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0502/thumbnail.jpg ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0502/thumbnail.jpg ca
dc.provenance El còdex va pertànyer al Duc de Calàbria i, després, al monestir de Sant Miquel dels Reis, segons consta en l'ex libris del f. 1r: "Es de la libreria de S. Miguel de los Reyes" ca
dc.description.handdesc Llatí ca
dc.identifier.local .b25290721 ca
dc.identifier.local BH Ms. 0502 ca
dc.identifier.local Olim 628 ca
dc.accrualMethod Desamortització, 1837 ca

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics