[Libri Proverbiorum, Ecclesiastes, Canticum Canticorum, Sapientae et Ecclesiastici cum Glossa ordinaria]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Libri Proverbiorum, Ecclesiastes, Canticum Canticorum, Sapientae et Ecclesiastici cum Glossa ordinaria]

DSpace Repository

[Libri Proverbiorum, Ecclesiastes, Canticum Canticorum, Sapientae et Ecclesiastici cum Glossa ordinaria]

Show simple item record

dc.contributor.author Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos ca
dc.contributor.author Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos ca
dc.date.accessioned 2017-11-23T18:33:01Z
dc.date.available 2017-11-23T18:33:01Z
dc.date.created [entre 1275 i 1300] ca
dc.date.issued [entre 1275 i 1300] en
dc.identifier.uri http://roderic.uv.es/uv_ms_0495 ca
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/53932
dc.description Ms. il·luminat ca
dc.description Títol donat pel catalogador ca
dc.description Col·lació: Vitel·la, f. iii (paper) + 163 + iii (paper) ; numeració moderna a llapis ; reclams horitzontals ca
dc.description Composició: Text de la Bíblia i dels comentaris en columnes, amb nombre de línies variables ca
dc.description Escriptura: Gòtica textual. Algunes anotacions marginals posteriors d'altres lectors ca
dc.description Decoració: Caplletres miniades. Calderons, titolets i majúscules alternant tintes de color blau i vermell ca
dc.description Enquadernació: Original, pell marró sobre fusta, amb ferros freds. Al centre, amb ferros daurats, l'escut d'armes del duc de Calàbria entre florons; hi manquen els fermalls originals. Cantells acolorits en porpra. Al llom, amb ferros daurats es llegeix, al revés, i en majúscules: "Parabo. Eccle. Canti. Sapien. Ecclesiasticus" ca
dc.description Origen: Escrit probablement a França, en la segona meitat del segle XIII ca
dc.description Signatura anterior: M 621 ca
dc.description Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 495 ca
dc.description Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Lutgarda Ortells Pérez i Silvia Villaplana Traver, maig 2016 ca
dc.description.abstract El manuscrit transcriu els següents Llibres sapiencials: Proverbis, Eclesiastès, Càntic dels càntics, Saviesa i Eclesiàstic, acompanyats pel text de la "Glossa ordinaria" ca
dc.description.tableofcontents 1. f. 1r: [Prologus Hieronymi in libris Salomonis] "[text] Ier[onymus]. Iungat ep[isto]la quos iungit sacerdotium ... teste suum saporem servaverint" [Stegmüller 457 ca
dc.description.tableofcontents 2. f. 1r-41v: [Parabolae Salomonis] "[text] Parabole Salomonis filii David regis Isr[ae]l ... date ei de fructu manuu[m] suar[um] [et] laude[n]t eam i[n] portis opera sua" ; f. 1r: [Glossa interlinearis] "[text] Latine similitudo heb[r]aice masloth ..."; f. 1r: [Glossa marginalis] "[text] Parabole grece latine similitudines ..." [Stegmüller 11802 ca
dc.description.tableofcontents 3. f. 42r-56r: [Ecclesiastes] [Prologus] "[text] Iher[onimus]. Memini me an[te] hoc ferme quinquennio cu[m] adhuc Rome e[ss]em ..." [Stegmüller 3351] ; f. 42r-55v: [Ecclesiastes] "[text] Verba Ecclesiastes filii David regis Ier[usa]l[e]m ... p[ro] omni creato [sic] sive bonum sive malum sit" ; f. 42r-56r: [Glossa marginalis] "[text] Verba Ec[clesiastes] [et]c[etera]. Iher[onimus]. Trib[us] no[min]ib[us] vocatus est Sal[om]on i[d] [est] pacificus ..." [Stegmüller 11803] ; f. 42v-56r: [Glossa interlinearis] "[text] Male opinantur quidam nos his v[er]b[is] ..." [Stegmüller 11803 ca
dc.description.tableofcontents 4. f. 56r-75r: [Canticum Canticorum] [Prothemata] "[text] Salomon i[d] [est] pacificus q[uia] in regnu ei[us] pax ..." [Stegmüller 11804] ; f. 56v-75r: [Canticum Canticorum] "[text] Osculetur me osculo oris suis ... fugite dilecte mi [et] assimilare capree hinnuloq[ue] cervo[rum] [et] s[upe]r mo[n]tes aromatum" ; f. 56v-75r: [Glossa marginalis] "[text] Tangat me dulcedine presencie sue q[u]am sepius a p[ro]ph[et]is ..." [Stegmüller 11804] ; f. 56v-75r: [Glossa interlinearis] "[text] Delectet [et] c[er]tificet hu[m]ana[m] natura[m]. Incarnat[i]o[n]e filii q[ue] est q[uas]i ..." [Stegmüller 11804 ca
dc.description.tableofcontents 5. f. 75v-98r: [Liber Sapientiae] [Prologus]: "[text] Liber sapiente apud hebreos nusquam est unde et ipse titulus grecam ... evident[er] exprimitur" [Stegmüller 468] ; f. 75v-98r: [Liber Sapientiae] "[text] Diligite iusticiam qui iudicatis terram ... [et] in o[mn]i loco assist[e]ns eis" ; f. 75v-98r: [Glossa marginalis] "[text] R[abanus]. H[un]c libr[um] Ier[onymus] asserit non a Salomone ut putatur ..." ; f. 75v-98r: [Glossa interlinearis] "[text] No[n] solum facite ..." [Stegmüller 11805 ca
dc.description.tableofcontents 6. f. 98r-163v: [Ecclesiasticus]: [Prologus] "[text] Multo[rum] nob[is] [et] magno[rum] p[er] legem ... qui s[e]c[un]d[u]m lege[m] D[omi]ni p[ro]posu[er]u[n]t vita[m] agere" ; f. 98r: "[text] R[abanus] Librum Ih[esu]s filii Sirach dicit se Ieronim[us] ap[ud] hebreos ... latinitas est ut ip[s]e sibi com[m]enta sit" [Stegmüller 473] ; f. 98v-163v: [Ecclesiasticus] "[text] Omnis sap[ient]ia a Domino Deo est ... [et] dabit nobis mercedem suam in tempore suo. Amen" ; f. 98v-163r: [Glossa marginalis] "[text] R[abanus] O[mn]is sap[ient]ia a D[omi]no Deo est [et] c[etera]. Incipit ab et[er]na D[e]i sap[ient]ia ... ; f. 98v-163v: [Glossa interlinearis] "[text] Radix s[cilicet] origo ..." [Stegmüller 11806 ca
dc.format.extent 163 f. : il. ; 322 x 227 mm enquadernació 334 x 238 mm ca
dc.format.medium Vitel·la ca
dc.language la en
dc.relation.ispartof Manuscrits (Duc de Calàbria) ca
dc.relation.isreferencedby Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 230 ca
dc.relation.isreferencedby Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 1958 ca
dc.relation.isreferencedby Stegmüller, Fridericus, Repertorium biblicum Medii Aevi ca
dc.relation.isreferencedby Biblia sacra iuxta vulgatam versionem, 2007 ca
dc.relation.isreferencedby Biblia sacra iuxta latinam vulgatam versionem, XI-XII ca
dc.source Universitat de València. Biblioteca Històrica ca
dc.subject Bíblia. A.T. Llibres sapiencials Comentaris ca
dc.title [Libri Proverbiorum, Ecclesiastes, Canticum Canticorum, Sapientae et Ecclesiastici cum Glossa ordinaria] la
dc.title.alternative Bíblia. A.T. Llibres sapiencials. Llatí. Seleccions ca
dc.title.alternative Bíblia. A.T. Proverbis. Llatí ca
dc.title.alternative Bíblia. A.T. Cohèlet. Llatí ca
dc.title.alternative Bíblia. A.T. Càntic dels càntics. Llatí ca
dc.title.alternative Bíblia. A.T. Saviesa. Llatí ca
dc.title.alternative Bíblia. A.T. Siràcida. Llatí ca
dc.title.alternative Biblia cum Glossa ordinaria. Libri Sapientiales ca
dc.type info:eu-repo/semantics/book en
dc.type Manuscrit ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0495/thumbnail.jpg ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0495/thumbnail.jpg ca
dc.provenance El còdex va pertànyer al Duc de Calàbria i, posteriorment, al monestir de Sant Miquel dels Reis, segons consta en l'ex libris del f. 1r: "Es de la libreria de S. Miguel de los Reyes" ca
dc.description.handdesc Llatí ca
dc.identifier.local .b25182316 ca
dc.identifier.local BH Ms. 0495 ca
dc.identifier.local Olim 621 ca
dc.accrualMethod Desamortització, 1837 ca

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics