[Libri Proverbiorum, Ecclesiastes, Canticum Canticorum, Sapientae et Ecclesiastici cum Glossa ordinaria]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Libri Proverbiorum, Ecclesiastes, Canticum Canticorum, Sapientae et Ecclesiastici cum Glossa ordinaria]

DSpace Repository

[Libri Proverbiorum, Ecclesiastes, Canticum Canticorum, Sapientae et Ecclesiastici cum Glossa ordinaria]

Show full item record

    
Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos; Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos
This document is a libro manuscritoDate[entre 1275 i 1300]Otros títulos: Bíblia. A.T. Llibres sapiencials. Llatí. SeleccionsBíblia. A.T. Proverbis. LlatíBíblia. A.T. Cohèlet. LlatíBíblia. A.T. Càntic dels càntics. LlatíBíblia. A.T. Saviesa. LlatíBíblia. A.T. Siràcida. LlatíBiblia cum Glossa ordinaria. Libri Sapientiales
Lengua: la
Descripción física: 163 f. : il. ; 322 x 227 mm enquadernació 334 x 238 mm
Soporte: Vitel·la
Tipo: Manuscrit
Resumen: El manuscrit transcriu els següents Llibres sapiencials: Proverbis, Eclesiastès, Càntic dels càntics, Saviesa i Eclesiàstic, acompanyats pel text de la "Glossa ordinaria"
Materia: Bíblia. A.T. Llibres sapiencials Comentaris
Fuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Signatura:
BH Ms. 0495
Olim 621
Identificadores:
http://roderic.uv.es/uv_ms_0495 http://hdl.handle.net/10550/53932
Colección: Manuscrits (Duc de Calàbria)
Procedencia: El còdex va pertànyer al Duc de Calàbria i, posteriorment, al monestir de Sant Miquel dels Reis, segons consta en l'ex libris del f. 1r: "Es de la libreria de S. Miguel de los Reyes"
Descripción general: Ms. il·luminat
Títol donat pel catalogador
Col·lació: Vitel·la, f. iii (paper) + 163 + iii (paper) ; numeració moderna a llapis ; reclams horitzontals
Composició: Text de la Bíblia i dels comentaris en columnes, amb nombre de línies variables
Escriptura: Gòtica textual. Algunes anotacions marginals posteriors d'altres lectors
Decoració: Caplletres miniades. Calderons, titolets i majúscules alternant tintes de color blau i vermell
Enquadernació: Original, pell marró sobre fusta, amb ferros freds. Al centre, amb ferros daurats, l'escut d'armes del duc de Calàbria entre florons; hi manquen els fermalls originals. Cantells acolorits en porpra. Al llom, amb ferros daurats es llegeix, al revés, i en majúscules: "Parabo. Eccle. Canti. Sapien. Ecclesiasticus"
Origen: Escrit probablement a França, en la segona meitat del segle XIII
Signatura anterior: M 621
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 495
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Lutgarda Ortells Pérez i Silvia Villaplana Traver, maig 2016

Contiene: 1. f. 1r: [Prologus Hieronymi in libris Salomonis] "[text] Ier[onymus]. Iungat ep[isto]la quos iungit sacerdotium ... teste suum saporem servaverint" [Stegmüller 4572. f. 1r-41v: [Parabolae Salomonis] "[text] Parabole Salomonis filii David regis Isr[ae]l ... date ei de fructu manuu[m] suar[um] [et] laude[n]t eam i[n] portis opera sua" ; f. 1r: [Glossa interlinearis] "[text] Latine similitudo heb[r]aice masloth ..."; f. 1r: [Glossa marginalis] "[text] Parabole grece latine similitudines ..." [Stegmüller 118023. f. 42r-56r: [Ecclesiastes] [Prologus] "[text] Iher[onimus]. Memini me an[te] hoc ferme quinquennio cu[m] adhuc Rome e[ss]em ..." [Stegmüller 3351] ; f. 42r-55v: [Ecclesiastes] "[text] Verba Ecclesiastes filii David regis Ier[usa]l[e]m ... p[ro] omni creato [sic] sive bonum sive malum sit" ; f. 42r-56r: [Glossa marginalis] "[text] Verba Ec[clesiastes] [et]c[etera]. Iher[onimus]. Trib[us] no[min]ib[us] vocatus est Sal[om]on i[d] [est] pacificus ..." [Stegmüller 11803] ; f. 42v-56r: [Glossa interlinearis] "[text] Male opinantur quidam nos his v[er]b[is] ..." [Stegmüller 118034. f. 56r-75r: [Canticum Canticorum] [Prothemata] "[text] Salomon i[d] [est] pacificus q[uia] in regnu ei[us] pax ..." [Stegmüller 11804] ; f. 56v-75r: [Canticum Canticorum] "[text] Osculetur me osculo oris suis ... fugite dilecte mi [et] assimilare capree hinnuloq[ue] cervo[rum] [et] s[upe]r mo[n]tes aromatum" ; f. 56v-75r: [Glossa marginalis] "[text] Tangat me dulcedine presencie sue q[u]am sepius a p[ro]ph[et]is ..." [Stegmüller 11804] ; f. 56v-75r: [Glossa interlinearis] "[text] Delectet [et] c[er]tificet hu[m]ana[m] natura[m]. Incarnat[i]o[n]e filii q[ue] est q[uas]i ..." [Stegmüller 118045. f. 75v-98r: [Liber Sapientiae] [Prologus]: "[text] Liber sapiente apud hebreos nusquam est unde et ipse titulus grecam ... evident[er] exprimitur" [Stegmüller 468] ; f. 75v-98r: [Liber Sapientiae] "[text] Diligite iusticiam qui iudicatis terram ... [et] in o[mn]i loco assist[e]ns eis" ; f. 75v-98r: [Glossa marginalis] "[text] R[abanus]. H[un]c libr[um] Ier[onymus] asserit non a Salomone ut putatur ..." ; f. 75v-98r: [Glossa interlinearis] "[text] No[n] solum facite ..." [Stegmüller 118056. f. 98r-163v: [Ecclesiasticus]: [Prologus] "[text] Multo[rum] nob[is] [et] magno[rum] p[er] legem ... qui s[e]c[un]d[u]m lege[m] D[omi]ni p[ro]posu[er]u[n]t vita[m] agere" ; f. 98r: "[text] R[abanus] Librum Ih[esu]s filii Sirach dicit se Ieronim[us] ap[ud] hebreos ... latinitas est ut ip[s]e sibi com[m]enta sit" [Stegmüller 473] ; f. 98v-163v: [Ecclesiasticus] "[text] Omnis sap[ient]ia a Domino Deo est ... [et] dabit nobis mercedem suam in tempore suo. Amen" ; f. 98v-163r: [Glossa marginalis] "[text] R[abanus] O[mn]is sap[ient]ia a D[omi]no Deo est [et] c[etera]. Incipit ab et[er]na D[e]i sap[ient]ia ... ; f. 98v-163v: [Glossa interlinearis] "[text] Radix s[cilicet] origo ..." [Stegmüller 11806
Referencias: Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 230Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 1958Stegmüller, Fridericus, Repertorium biblicum Medii AeviBiblia sacra iuxta vulgatam versionem, 2007Biblia sacra iuxta latinam vulgatam versionem, XI-XII

Este documento está disponible también en : http://hdl.handle.net/10550/53932
Ver en el catálogo Trobes
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como: Etiqueta de Dominio Público 1.0

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics