Esquemes de Direcció Estratègica de l'Empresa
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Esquemes de Direcció Estratègica de l'Empresa

DSpace Repository

Esquemes de Direcció Estratègica de l'Empresa

Show simple item record

dc.contributor.author Tarazona Llàcer, Federico J.
dc.date.accessioned 2016-03-08T08:33:14Z
dc.date.available 2016-03-08T08:33:14Z
dc.date.issued 2016 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/51748
dc.description El document forma part dels materials docents programats mitjançant l'ajut del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València es_ES
dc.description.abstract La matèria se centra en l’estudi dels plantejaments actuals de la direcció d’empreses, aplicant un enfocament global i integrador de l'anàlisi, de les decisions i de les accions de caràcter estratègic. A través de l'estratègia, els directius tracten de definir els objectius i d’orientar la trajectòria de les empreses, buscant l’equilibri entre el desenvolupament i la supervivència a llarg termini; i la consecució d’altres objectius de tota mena a mitjà i curt termini. Per a aplicar aquesta metodologia de direcció en la pràctica professional, cal entendre tant els processos i els aspectes que són clau en la formulació d’estratègies empresarials, com els factors i elements que poden facilitar o entorpir la posada en pràctica o implantació de les estratègies escollides; com també el necessari control i avaluació de tot el procés estratègic. es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.source Tarazona Llàcer, F.J. (2016): Esquemes de Direcció Estratègica de l'Empresa. Servei de Política Lingüística, Universitat de València. es_ES
dc.subject Direcció Estratègica es_ES
dc.subject procés estratègic es_ES
dc.subject estratègia corporativa es_ES
dc.subject estratègia de recursos humans es_ES
dc.title Esquemes de Direcció Estratègica de l'Empresa es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::CIENCIAS ECONÓMICAS::Organización y dirección de empresas es_ES
dc.type.interactivitytype mixed es_ES
dc.type.learningresourcetype slide es_ES
dc.type.interactivitylevel medium es_ES
dc.relation.references http://roderic.uv.es/handle/10550/25491 Direcció d'organitzacions. Una visió estratègica es_ES
dc.relation.isbasisfor http://roderic.uv.es/handle/10550/29286 L'auditoria de la Funció de Recursos Humans es_ES
dc.description.abstractenglish The material focuses on the study of current approaches to business management, applying a comprehensive approach and integrated analysis of the decisions and actions of a strategic nature. Through the strategy, managers try to set goals and guide the career of companies looking for a balance between development and long-term survival; and the achievement of other objectives of all kinds in the medium and short term. To apply this methodology in management practice, is necessary to understand both the process and the issues that are crucial in the formulation of business strategies, the factors and elements that may facilitate or hinder the implementation or deployment strategies chosen; as well as the necessary monitoring and evaluation of all strategic process. es_ES

View       (13.22Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics