La traducció corellana de la Vita Christi de Ludolf de Saxònia (edició crítica i estudi traductològic del llibre Primer, València, 1496).
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

La traducció corellana de la Vita Christi de Ludolf de Saxònia (edició crítica i estudi traductològic del llibre Primer, València, 1496).

DSpace Repository

La traducció corellana de la Vita Christi de Ludolf de Saxònia (edició crítica i estudi traductològic del llibre Primer, València, 1496).

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hauf, Albert G. (Albert Guillem), 1938-
dc.contributor.author Garcia Peris, Vicent
dc.contributor.other Departament de Filologia Catalana es_ES
dc.date.accessioned 2016-02-18T08:23:58Z
dc.date.available 2017-02-18T05:45:05Z
dc.date.issued 2015 es_ES
dc.date.submitted 09-02-2016 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/50927
dc.description.abstract Aquesta tesi doctoral porta a terme una edició filològica de la traducció valenciana del llibre Primer de la Vita Chisti de Ludolf de Saxònia (c.1295/1300-1377/78), que és la darrera de les grans vides de Crist llatines de l’Edat Mitjana, i un dels puntals de la literatura contemplativa de la tardor medieval. La fixació del text traduït per l'escriptor i teòleg Joan Roís de Corella s'ha portat a terme a partir de l'acarament de les dues edicions que ens l'han transmés: l'editio princeps valenciana de 1496, que s'ha pres com a text base, i l'edició barcelonina de 1518. El text s'acompanya de tres aparats de notes: el primer, de caràcter ecdòtic, recull el conjunt de variants que presenten les dues edicions; el segon identifica les nombroses referències bíbliques que figuren en l'obra i reprodueix el text equivalent de la Vulgata; finalment, el darrer aparat ofereix un conjunt de notes de caràcter lingüístic, teològic, cultural i traductològic que pretenen facilitar la comprensió d'aquest tresor de l'espiritualitat medieval al lector contemporani. El text de l'edició crítica està precedit d'un estudi introductori que consta de dues parts. L'objectiu de la primera és situar l'obra dins del seu context, tot atenent als aspectes fonamentals del marc cultural, literari i espiritual en què va sorgir. En la segona part se centra l'atenció en l'anàlisi de la traducció, i es dóna compte de manera raonada dels canvis introduïts (omissions, addicions, reelaboracions i amplificacions), tot partint de l'acarament sistemàtic de la versió valenciana, d'una banda, amb el text original llatí, i de l'altra, amb les altres traduccions romàniques de l'obra i amb una constel·lació de textos concomitants de la nostra tradició espiritual, com és el cas de les vides de Crist del frare franciscà Francesc Eiximenis i de la clarissa sor Isabel de Villena. Fruit d'aquesta anàlisi es constata l'originalitat de la versió valenciana en el marc de les traduccions romàniques, la perícia del traductor, que recorre a una extensa gamma de recursos traductològics per tal d'acostar el text al gust dels cristians llecs valencians, i la seua vasta cultura i el seu afany de divulgació teològica, que posa en solfa per tal d'aclimatar l'obra de Ludolf de Saxònia al context espiritual de la cultura de recepció. es_ES
dc.format.extent 988 p. es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.subject Joan Roís de Corella es_ES
dc.subject Ludolf de Saxònia es_ES
dc.subject Vita Christi es_ES
dc.subject Cartoixà es_ES
dc.subject literatura religiosa medieval es_ES
dc.subject espiritualitat es_ES
dc.subject teologia es_ES
dc.subject crítica textual es_ES
dc.subject traducció es_ES
dc.title La traducció corellana de la Vita Christi de Ludolf de Saxònia (edició crítica i estudi traductològic del llibre Primer, València, 1496). es_ES
dc.type doctoral thesis es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::LINGÜÍSTICA es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::HISTORIA::Ciencias auxiliares de la historia::Filología es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::HISTORIA::Historia por especialidades::Historia de la literatura es_ES
dc.embargo.terms 1 year es_ES

View       (18.52Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics