Segunda decada de Titus Livius
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Segunda decada de Titus Livius

DSpace Repository

Segunda decada de Titus Livius

Show simple item record

dc.coverage.spatial Espanya ca
dc.creator Livi, Tit, 59 aC-17 dC ca
dc.date.accessioned 2017-11-27T16:56:32Z
dc.date.available 2017-11-27T16:56:32Z
dc.date.created [entre 1415 i 1430] ca
dc.date.issued [entre 1415 i 1430] en
dc.identifier.uri http://roderic.uv.es/uv_ms_0290 ca
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/50383
dc.description Ms ca
dc.description Títol obtingut de la rúbrica del f. 1r ca
dc.description Col·lació: Pergamí, f. i (pergamí actual) + i (pergamí original) + 277 + i (pergamí actual) ; restes de foliació original en numeració romana al marge inferior dret i moderna a llapis ; reclams horitzontals centrats cada 8 fulls ca
dc.description Composició: Escrit a dues columnes a 41 línies (f. 40r) ca
dc.description Escriptura: Gòtica textual rodona ca
dc.description Decoració: Caplletres decorades amb tintes de colors i pa d'or als ff. 1r-7r, la resta, roman l'espai en blanc amb la lletra provisional. Rúbriques i calderons en tinta vermella ca
dc.description Enquadernació: Mudèjar, restaurada, a la qual se li afegiren cinc bollons daurats a la coberta anterior i dos a la posterior; a més a més, a la coberta anterior hi ha dues cantoneres i dos fermalls decorats amb un quadrilobulat gòtic ca
dc.description Origen: Escrit a la Corona de Castella durant la primera meitat del segle XV ca
dc.description Signatura anterior: Ms. 290 ca
dc.description Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 290 ca
dc.description Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per Lutgarda Ortells i Silvia Villaplana Traver, gener 2016 ca
dc.description.abstract El còdex transcriu, íntegrament, els deu llibres de la versió castellana de la segona Dècada de Tit Livi ca
dc.description.tableofcontents 1. f. 1r: [Prólogo] "[rúbr.] En el no[m]bre de Dios. Ame[n]. Aqui comiença la segunda decada de Titus Livius sobre las estorias romanas. [text] Primeramente el prolago [sic] de Titus Livius muestra ... apoderar d'ellos com[m]o de vençidos" ca
dc.description.tableofcontents 2. f. 1r-26v: [Libro primero. Capítulos 1-26] "[rúbr.] Capitulo primero en el qual es contenido com[m]o estando Hamulcar enperador de los de Cartago ... [text] es agora dicha e llamada Tosama [sic]. Aqui se acaba el primero libro de la segunda decada de Titus Livius de las batallas romanas con los de Cartago e con Hanibal" ca
dc.description.tableofcontents 3. f. 26v-60v: [Libro segundo. Capítulos 1-17] "[text] Aqui comienca el segundo libro de la segunda Decada de Titus Livius de las batallas rromanas con Hanibal e los de Cartago. [rúbr.] Capitulo primero com[m]o Hanibal paso los montes Apeninos ... [text] obiera seydo duque e cabdillo e governador de los enemigos. [A]qui se acaba el segundo libro de la segunda decada de Titus Livius" ca
dc.description.tableofcontents 4. f. 60v-92v: [Libro tercero. Capítulos 1-23] "[text] [A]qui comiença el terçero libro de la segunda Decada de Titus Livius. [rúbr.] Capitulo primero com[m]o Hanibal llego a la çibdat de Napol çerca la mar e com[m]o fisieron en Capua en rrason del senado. [text] [H]anibal despues q[ue] ovo vençida la batalla de Canuas ... en aquel verano mayores fechos acaesçieron en Espan[n]a q[ue] en Ytalia. Aqui se acaba el terçero libro de Titus Livius de la segunda Decada" ca
dc.description.tableofcontents 5. f. 92v-116v: [Libro cuarto. Capítulos 1-16] "[text] Aqui comiença el quarto libro de Titus Livius de la [ter]sa [sic] Decada. [rúbr.] Capitulo primero com[m]o los de Cartago vinieron a la çibdat de Locres e com[m]o en la çibdat de de [sic] Cretona q[ue] es en tierra de los bruçianos .... en Pulla con los de Cartago. [text] Quando hanno prinçipe de Hanibal torno de tierra de Campan[n]a ... q[ue] los espanon[n]es de Çetiberia se ayuntaron con ellos. Aqui se acaba el quarto libro de la segunda Decada de Titus Livius" ca
dc.description.tableofcontents 6. f. 116v-152r: [Libro quinto. Capítulos 1-21] "[text] Aqui comiença el quinto libro de la segunda Decada de Titus Livius. [rúbr.] Capitulo primero com[m]o en q[ua]nto estas cosas se fasian en Espan[n]a Hanibal tenia çercada la çibdat de Tarente q[ue] es e[n] Ytalia ... fueron falladas en culpa fueron desterradas. [text] [E]n quanto estas cosas se fasian en la manera que dicha es en Africa e en Espan[n]a ... Otrosy a los consules fueles prolongado el su ofiçio fasta un an[n]o. Aqui acaba el quinto lib[r]o de la segunda Decada de Titus Livius de la guerra de Rroma e de Cartago" ca
dc.description.tableofcontents 7. f. 152r-183r: [Libro sexto. Capítulos 1-14] "[text] Aqui comienca el sesto libro de la segunda Decada de Titus Livius. [rúbr.] Capitulo primero com[m]o Cornelius Fulvius Çentumalus [e] Publius Sepulçius Galba fueron fechos consules ... cabdillo en la çerca de sobre Capua. [text] Cornelius Fulvius Çentumalus [e] Publius Sepulçius Galla come[n]çaron a usar del su consulado ... ; [f. 183r] fisieran el dia q[ue] perdieran a Cartago la Nueva ; [f. 183v] Aqui se acaba el libro sesto de la segunda Decada de Titus Livius de las batalla de Roma [e] de Cartago" ca
dc.description.tableofcontents 8. f. 183v-208v: [Libro séptimo. Capítulos 1-14] "[text] Aqui comiença el seteno libro de la segunda Decada de Titus Livius de las batallas de Rroma [e] de Cartago. [rúbr.] Capitulo primero com[m]o el consul Marcus Marcell[us] tomo por fuerça de armas la çibdat de Salania [e] de Marmorea ... fue muy vençido Hanibal [e] fuyo. [text] Estando en este estado los fechos de la guerra en Espan[n]a [e] en Ytalia ... fuese para tierra de Bruçia. Aqui se acaba el seteno libro de la segunda Decada de Titus Livius" ca
dc.description.tableofcontents 9. f. 208v-234r: [Libro octavo. Capítulos 1-17] "[text] Aqui comiença el ochavo libro de la segunda Decada de Titus Livius. [rúbr.] Capitulo p[ri]mero com[m]o Hanno fue puesto por cabdillo en lugar de Asdrubal ... fasta la ysla de Gades [e] lo priso ally. [text] Parescio a todos q[ue] por la pasada de Asdrubal fiso e[n] Ytallia ... fiso faser consagrar una ara en la qual en letras griegas [e] africanas fiso escrevir todas sus estorias. Aqui se acaba el ochavo libro de la segunda Decada de Titus Livius" ca
dc.description.tableofcontents 10. f. 234r-253r: [Libro noveno. Capítulos 1-21] "[text] Aqui comiença el noveno libro de la segunda Decada de Titus Livius. [rúbr.] Capitulo primero com[m]o Çipion ordeno muchos centuriones [e] guardas ... tomaron grant amor con los romanos. [text] Despues q[ue] Çipion paso en Sesilla fiso ciertas centurias de sus cavalleros ... en aq[ue]l an[n]o fueron puestos en [e]l templo muchas joyas [e] fechos muchos juegos en Rroma. Aqui se acaba el noveno lybro de la segunda Decada de Titus Livius" ca
dc.description.tableofcontents 11. f. 253r-277r: [Libro décimo. Capítulos 1-24] "[text] Aqui comiença el deseno lybro de la segunda Decada de Titus Livius. [rúbr.] Capitulo primero com[m]o fueron rrenovados los ofiçios en Rroma ... acaesçieron [e] parescieron este an[n]o. [text] Este es el an[n]o dies [e] seys de la guerra de Cartago [e] de Rroma ... sobrenombres a ello [e] a su linaje. [rúbr.] Aqui se acaba la segunda Decada de Titus Livius de las batallas q[ue] fueron entre Rroma [e] Cartago a Deo graçias" ca
dc.format.extent 277 f. : il. ; 348 x 260 mm enquadernació 383 x 265 mm ca
dc.format.medium Pergamí ca
dc.language es en
dc.relation.ispartof Manuscrits (Marqués de Dos Aguas) ca
dc.relation.isreferencedby Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 1318 ca
dc.relation.isreferencedby Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 2044 ca
dc.source Universitat de València. Biblioteca Històrica ca
dc.title Segunda decada de Titus Livius es
dc.title.alternative Ab urbe condita. Castellà ca
dc.type info:eu-repo/semantics/book en
dc.type Manuscrit ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0290/thumbnail.jpg ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0290/thumbnail.jpg ca
dc.provenance Segons Gutiérrez del Caño, formà part de la biblioteca del Marqués de Dos Aguas. Posteriorment, durant el segle XIX, s'incorporà a la biblioteca de la Universitat de València ca
dc.description.handdesc Castellà ca
dc.identifier.local .b24774340 ca
dc.identifier.local BH Ms. 0290 ca
dc.identifier.local Olim 290 ca

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics