Straturi etimologice reflectate în hidronimia româneasca
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Straturi etimologice reflectate în hidronimia româneasca

DSpace Repository

Straturi etimologice reflectate în hidronimia româneasca

Show simple item record

dc.contributor.author Felecan, Oliviu es
dc.contributor.author Felecan, Nicolae es
dc.date.accessioned 2015-12-21T12:30:34Z
dc.date.available 2015-12-21T12:30:34Z
dc.date.issued 2015 es
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/49693
dc.description.abstract Lucrarea de fata isia propune sa ilustreze pe baza materialului hidronimic contactele lingvistice pe care românii le-au avut cu diversele populatii, începând din cele mai vechi timpuri si pâna în prezent. Înfatisarea si elementele constitutive ale hidronimelor dovedesc existenta mai multor niveluri: autohton (traco-dac), mostenit din latina, slav, de alte origini, creatii interne. În comparatie cu situatia din celelalte limbi romanice – franceza, spaniola, italiana –, nu am remarcat deosebiri majore, ceea ce dovedeste statornicia limbii române într-un areal izolat de restul romanitatiii. Pastrarea unor nume de râuri din Antichitate pâna astazi constituie unul din cele mai puternice argumente în demonstrarea continuitatii dacoromânilor pe teritoriul vechii Dacii. Cuvinte-cheie: hidronimie româneasca; hidronime majore; hidronime minore; etimologie; istoria limbii. es
dc.source Felecan, Oliviu ; Felecan, Nicolae. Straturi etimologice reflectate în hidronimia româneasca. En: Quaderns de filologia. Estudis lingüístics, 2015, No. 20: 251 es
dc.subject Lingüística es
dc.subject Filologías es
dc.subject Filologías hispánicas es
dc.subject Filologías es
dc.title Straturi etimologice reflectate în hidronimia româneasca es
dc.type info:eu-repo/semantics/article en
dc.type info:eu-repo/semantics/publishedVersion en
dc.subject.unesco UNESCO::LINGÜÍSTICA es
dc.description.abstractenglish This paper aims at illustrating with hydronymic material the language contacts that the Romanians have had with various peoples since olden days until today. The aspect and constitutive elements of hydronyms reveal the existence of several levels of influences: autochthonous (Thraco-Dacian), Latin inheritance, Slavic, other origins and internal creations. In comparison with the situation of hydronymy in other Romance languages – French, Spanish and Italian –, no major differences could be noted. This proves the stability of the Romanian language in an area isolated from the rest of the Romance world. The preservation of river names from Antiquity until today is one of the most solid arguments in demonstrating the continuity of the Daco-Romanians on the territory of ancient Dacia. Keywords: Romanian hydronymy; majory hydronyms; minor hydronyms; etymology; language history. es

View       (1.561Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics