Bestiari Llatí Polisemàntic: un Estudi Motivacional
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Bestiari Llatí Polisemàntic: un Estudi Motivacional

DSpace Repository

Bestiari Llatí Polisemàntic: un Estudi Motivacional

Show simple item record

dc.contributor.advisor Ballester Gómez, X.
dc.contributor.author Mata Oroval, Xavier
dc.contributor.other Departament de Filologia Clàssica es_ES
dc.date.accessioned 2015-12-21T10:54:24Z
dc.date.available 2015-12-22T04:45:05Z
dc.date.issued 2015 es_ES
dc.date.submitted 16-12-2015 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/49664
dc.description.abstract La tesi és un estudi semàntic diacrònic dels cinquanta zoònims llatins més productius de significats figurats o metasèmies; alhora constitueix una anàlisi motivacional de la creació de lèxic nou en general, i zoonímic en particular. Es constata que els zoònims constitueixen segurament el camp semàntic de més capacitat per a un ús figurat metafòric o metonímic. S'analitzen, doncs, les 16 derives semàntiques dels zoònims llatins, que per ordre de major freqüència a menor freqüència són les següents: noms de persona (antropònims), noms de plantes o fruits (fitònims), noms de caràcter, especialment insults i termes afectuosos (etònims), noms de lloc (topònims), noms d'animals procedents de noms d'altres animals (neozoònims), noms d'objectes (organònims), noms de constel·lacions o estrelles o fenòmens astronòmics (asterònims), noms d'armament i altres coses relacionades amb l'exèrcit (estratònims), noms de color (cromatònims), noms de parts del cos (somatònims), noms d'estructures arquitectòniques (domònims), noms de materials (hilònims), noms de malalties en sentit ampli (nosónims), noms de coses relacionades amb la religió, la superstició, les creences escatològiques (mitònims), noms de vents (anemònims) i noms de pobles o gentilicis (etnònims). La tesi se centra en el llatí, però tangencialment abasta grec, llengües romàniques i germàniques, i indoeuropees en general. El fenomen estudiat pertany a un fons comú de pensament humà i sembla estar present en totes les llengües. El resultat de l'aplicació concreta de l'estudi al llatí és un mapa mental i ideològic de la relació dels romans amb els animals i les seues conseqüències lèxiques. es_ES
dc.format.extent 583 p. es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.subject semàntica es_ES
dc.subject zoonímia es_ES
dc.subject antropologia es_ES
dc.subject canvi semàntic es_ES
dc.subject animals es_ES
dc.subject metasèmia es_ES
dc.subject etimologia es_ES
dc.subject Alinei es_ES
dc.subject Ballester es_ES
dc.subject Oroval es_ES
dc.subject polisèmia es_ES
dc.subject motivació lingüística es_ES
dc.subject bestiari es_ES
dc.subject zootropia es_ES
dc.subject animal studies es_ES
dc.subject human-animal studies es_ES
dc.subject anthrozoology es_ES
dc.subject teoria de la continuïtat paleolítica es_ES
dc.subject indoeuropeu es_ES
dc.subject zoònim es_ES
dc.subject tabú lingüístic es_ES
dc.subject tabú venatori es_ES
dc.subject còpia lingüística es_ES
dc.subject calc lingüístic es_ES
dc.subject caricatura lingüística es_ES
dc.subject antroponímia es_ES
dc.subject productivitat motivacional es_ES
dc.subject iconímia es_ES
dc.subject onomatopeia es_ES
dc.subject fonosimbolisme es_ES
dc.subject metàfora es_ES
dc.subject metonímia es_ES
dc.subject diacronia, diacrònic es_ES
dc.subject dialectes es_ES
dc.subject ulcus es_ES
dc.subject asilus es_ES
dc.subject colubra es_ES
dc.subject hirundo, hirudo es_ES
dc.subject ulcisci es_ES
dc.title Bestiari Llatí Polisemàntic: un Estudi Motivacional es_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::LINGÜÍSTICA es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::ANTROPOLOGÍA es_ES
dc.description.abstractenglish The thesis is a semantic and diachronic study of the fifty Latin zoonyms (animal names) most productive of figurative meanings. Animal names are probably the most productive semantic field of figurative meanings in all languages. In the Latin language, animal names are used in sixteen different figurative ways, the following from the highest frequency to the lowest frequency: personal names (anthroponyms), names of plants or fruits (phytonyms), character names, and especially insults (ethonyms), place names (toponyms), animal names from other animal names (neozoonyms), names of objects (organonyms), star or constellation names and astronomical phenomena (asteronyms), names of arms and other things related to the army (stratonyms), colour names (chromatonyms), names of body parts (somatonyms), names of architectural structures (domonyms), names of materials (hylonyms), names of diseases (nosonyms), names of things related to religion, superstition, eschatological beliefs (mithonyms), wind names (anemonyms) and names of peoples (ethnonyms). The thesis focuses on Latin, but tangentially covers Greek, Germanic and Romance languages and Indo-European in general. The phenomenon under study belongs to the human thought and seems to be present in all languages. The result of the practical application of the study is a mental and ideological map of Latin and Roman relationship with animals and their lexical consequences. es_ES
dc.embargo.terms 0 days es_ES

View       (9.537Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics