[De historia plantarum et De causis plantarum]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[De historia plantarum et De causis plantarum]

DSpace Repository

[De historia plantarum et De causis plantarum]

Show simple item record

dc.contributor.author Gaza, Theodorus, ca. 1400-ca. 1475, trad ca
dc.contributor.author Teofrast, ca. 372-288 aC. De causis plantarum. Llatí ca
dc.contributor.author Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos ca
dc.contributor.author Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos ca
dc.coverage.spatial Itàlia ca
dc.creator Teofrast, ca. 372-288 aC ca
dc.date.accessioned 2017-11-23T22:41:23Z
dc.date.available 2017-11-23T22:41:23Z
dc.date.created [anterior a 1487] ca
dc.date.issued [anterior a 1487] en
dc.identifier.uri http://roderic.uv.es/uv_ms_0287 ca
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/49044
dc.description Ms. il·luminat ca
dc.description Títol obtingut del full de guarda del començament del manuscrit ca
dc.description Col·lació: Vitel·la, f. iii (pergamí actual) + i (pergamí antic) + 176 + i (pergamí antic) ; reclams horitzontals cada 10 fulls ; foliació moderna a llapis ca
dc.description Composició: Escrit a línia tirada a 31 línies (f. 9r) ca
dc.description Escriptura: Humanística antiqua ca
dc.description Decoració: Humanística. Orla de "bianchi girari" i pa d'or amb el retrat de Teodoro de Gaza i l'escut d'armes d'Antonello Petrucci (De Marinis. Suplement, t. I p. 246), ambdós a l'interior d'una corona de llorer. L'orla està habitada per animals i "putti". Caplletres miniades en or i colors. Títols amb tinta vermella ca
dc.description Enquadernació: Original, pell sobre fusta amb ferros freds, seguint el següent esquema decoratiu: tres orles concèntriques i rectangle central; manquen els fermalls. Cantells daurats, superior i inferior cisellats i, al davanter, el nom de l'autor: "Theofrastus". Fou restaurada en 1971 ca
dc.description Origen: Escrit a Itàlia a la segona meitat del segle XV, amb anterioritat a l'any 1487, data de l'òbit d'Antonello Petrucci, propietari d'aquest còdex, tot atenent l'escut heràldic del f. 1r (De Marinis) ca
dc.description Signatura anterior: Ms. 729 ca
dc.description Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 287 ca
dc.description Al full de guarda, de pergamí antic, hom llegeix les següents anotacions amb lletra del segle XVI: "secretario" (recte); "Theophrastus de plantis" i "Theofrasti liber de historia plantarum" (ambdós al vers). En la contratapa posterior es pot llegir el següent: "A li philosophi e logica n. XVII", "Signato Theophrasto primo notato al ballaturo ff 17 partita 2a. C" ca
dc.description Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Lutgarda Ortells Pérez i Silvia Villaplana Traver, desembre 2015 ca
dc.description.abstract El manuscrit transcriu les següents obres de Teofrast: "De historia plantarum", escrita en deu llibres, al segon dels quals hi manca el capítol nové, on ha restat en blanc (f. 33); i els dos llibres "De causis plantarum". La versió llatina d'aquestes, fou realitzada per Theodorus Gaza. L'obra fou dedicada al papa Nicolau V ca
dc.description.tableofcontents 1. f. 1r-2v: [Theodori graeci thessalonicensis ad Nicolaum quintum pontificem maximum] "[text] Quam magna exultare laetitia possi[n]t homines nostrae aetatis pater sanctissime ... Te enim non secus ac Deum piissime invocantes opus incepimus" ca
dc.description.tableofcontents 2. f. 2v-6r: [Praefatio] "[text] Praefandum illud Heracliti dictum arbitror quo abiectae cuiusdam domuncule aditum breviter ... [et] fructum non nullum noster hic labor pariat hominibus facias" ca
dc.description.tableofcontents 3. f. 6v-24r: [Liber I] "[text] Plantarum differentias reliquamque naturam expartibus affectionibus generationibus vitaque petere oportet ... id enim predicta quasi de cetero consectari videtur" ca
dc.description.tableofcontents 4. f. 24v-33r: [Liber II] "[text] Arborum et summatim planta[rum] generationes aut sponte aut semine aut radice ... sed hoc tam ad fructificandum favere creditu [sic] est. Fructum autem anteq[uam] concoquant" ca
dc.description.tableofcontents 5. f. 34r-55r: [Liber III] "[text] Quoniam de urbanis arboribus d[i]c[tu]m est superiori volumine nunc de silvestribus simili ratione indicare debemus ... et de arboribus quidem atq[ue] fruticibus dictum iam est reliqua de caetero indicandum" ca
dc.description.tableofcontents 6. f. 55r-77r: [Liber IV] "[text] Expositae superius sunt differentiae unigeno[rum] omnia vero suis locis meliora proveniunt magisq[ue] vigent ... interitus itaq[ue] quo pacto fiant quot sint quotq[ue] modis eveniant iis quae explanavimus patet" ca
dc.description.tableofcontents 7. f. 77r-87v: [Liber V] "[text] De materie cuiusmodi unaqueq[ue] sit et quo tempore tempestive cedatur et quibus commoda operibus constet ... ut iam cardo quidam valvae proditur germinasse et poculum limo iniectum" ca
dc.description.tableofcontents 8. f. 87v-97r: [Liber VI] "[text] De arboribus atq[ue] fruticibus dictu[m] iam est nunc de suffruticib[us] et herbis doceamus consequitur ... atq[ue] coronario[rum] et in totum suffruticei generis commentatio hisce similibusq[ue] absolvitur" ca
dc.description.tableofcontents 9. f. 97r-111v: [Liber VII] "[text] Sequitur ut de herbaceis doceam[us] id enim reliquum e generibus est in quae principio plantas omnes digessimus ... de frumento universisq[ue] frumentaceis de caetero indicandum hoc enim reliquum adhuc est" ca
dc.description.tableofcontents 10. f. 111v-123v: [Liber VIII] "[text] Satis de caeteris hebaceis diximus nunc de frumento universisq[ue] frumentaceis agamus ... idq[ue] plenissimum eius exitum fit quod simul et alternatam eius germinationem testatur" ca
dc.description.tableofcontents 11. f. 124r-141v: [Liber IX] "[text] Humor plantarum quem no[n]nulli succum nomine publico appellant ... Telethrium autem locu[m] esse opacum atq[ue] subriguum certum est" ca
dc.description.tableofcontents 12. f. 142r: [Liber X] "[text] De radicibus quae medicae si[n]t quasq[ue] virtutes vel in se vel in succis ... ex parte vocare hebarii solent" ca
dc.description.tableofcontents 13. f. 146r-171r: [De causis plantarum. Liber I] "[text] Plantarum complures esse generationes et quot et quæ sint inter historias ante exposuim[us] ... ac de caloris ratione ex his petenda determinatio est" ca
dc.description.tableofcontents 14. f. 171v-176v: [De causis plantarum. Liber II, cap. I-VI] "[text] Quae de germinatione fructificationeq[ue] arbo[rum] atq[ue] ex toto plantarum nondum exposuimus ... hoc omnium optimum om[n]ibus ferme arboribus atq[ue] frugibus est id eni[m] ad aeris habitum ... " ca
dc.format.extent 176 f. : il. ; 357x 247 mm enquadernació 373 x 256 mm ca
dc.format.medium Vitel·la ca
dc.language la en
dc.language lat grc ca
dc.relation.ispartof Manuscrits (Duc de Calàbria) ca
dc.relation.isreferencedby "Inventario de robbe della guardarrobe ..." (Ferrara, 1527), 207 ca
dc.relation.isreferencedby "Inventario de los libros del Duque de Calabria" (A. 1550), 473 ca
dc.relation.isreferencedby Repullés, "Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes", 192 ca
dc.relation.isreferencedby Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 520 ca
dc.relation.isreferencedby Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 2265-2266 ca
dc.relation.isreferencedby Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 2097-2098, fig. 719 ca
dc.relation.isreferencedby De Marinis, Biblioteca Napoletana. Supplemento, t. I, p. 246, làm, 167. A ca
dc.relation.isreferencedby Gómez, Pilar, "Códices miniados", p.142-143 ca
dc.relation.isreferencedby Kristeller IV, t. II 652(a ca
dc.relation.isreferencedby Cherchi-De Robertis, "Un inventario...", p. 238, n. 207 ca
dc.source Universitat de València. Biblioteca Històrica ca
dc.title [De historia plantarum et De causis plantarum] la
dc.title.alternative Historia plantarum. Llatí ca
dc.title.alternative Theophrastus de plantis ca
dc.title.alternative Theofrasti liber de historia plantarum ca
dc.type manuscript es_ES
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0287/thumbnail.jpg ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0287/thumbnail.jpg ca
dc.provenance Antonello de Petrucci (segons l'ex libris heràldic); posteriorment, s'incorporà a la biblioteca dels reis d'Aragó a Nàpols. Es mencionat, l'any 1527, a l'inventari de Ferrara. Entre 1527 i 1550 formà part de la biblioteca del duc de Calàbria. A partir de 1550 es troba a la "Librería de San Miguel de los Reyes" (Lit.. A. Plu. 2. n. 18) segons l'ex libris del f. 1r ca
dc.description.custevent Exposición conmemorativa del IV Centenario de la Universidad literaria de Valencia "Relación de los documentos y libros expuestos en ... la Biblioteca Universitaria durante las fiestas centenarias" ca
dc.description.handdesc Llatí ca
dc.identifier.local .b22234391 ca
dc.identifier.local BH Ms. 0287 ca
dc.identifier.local Olim 729 ca
dc.accrualmethod Desamortització, 1837 ca

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics