[De historia plantarum et De causis plantarum]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[De historia plantarum et De causis plantarum]

DSpace Repository

[De historia plantarum et De causis plantarum]

Show full item record

     Teofrast, ca. 372-288 aC
Gaza, Theodorus, ca. 1400-ca. 1475, trad; Teofrast, ca. 372-288 aC. De causis plantarum. Llatí; Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos; Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos
This document is a manuscritoDate[anterior a 1487]Otros títulos: Historia plantarum. LlatíTheophrastus de plantisTheofrasti liber de historia plantarum
Lugar: Itàlia

Lengua: lalat grc
Descripción física: 176 f. : il. ; 357x 247 mm enquadernació 373 x 256 mm
Soporte: Vitel·la
Tipo: manuscript
Resumen: El manuscrit transcriu les següents obres de Teofrast: "De historia plantarum", escrita en deu llibres, al segon dels quals hi manca el capítol nové, on ha restat en blanc (f. 33); i els dos llibres "De causis plantarum". La versió llatina d'aquestes, fou realitzada per Theodorus Gaza. L'obra fou dedicada al papa Nicolau VFuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Signatura:
BH Ms. 0287
Olim 729
Identificadores:
http://roderic.uv.es/uv_ms_0287 http://hdl.handle.net/10550/49044
Colección: Manuscrits (Duc de Calàbria)
Procedencia: Antonello de Petrucci (segons l'ex libris heràldic); posteriorment, s'incorporà a la biblioteca dels reis d'Aragó a Nàpols. Es mencionat, l'any 1527, a l'inventari de Ferrara. Entre 1527 i 1550 formà part de la biblioteca del duc de Calàbria. A partir de 1550 es troba a la "Librería de San Miguel de los Reyes" (Lit.. A. Plu. 2. n. 18) segons l'ex libris del f. 1r
Adquisición: Desamortització, 1837
Descripción general: Ms. il·luminat
Títol obtingut del full de guarda del començament del manuscrit
Col·lació: Vitel·la, f. iii (pergamí actual) + i (pergamí antic) + 176 + i (pergamí antic) ; reclams horitzontals cada 10 fulls ; foliació moderna a llapis
Composició: Escrit a línia tirada a 31 línies (f. 9r)
Escriptura: Humanística antiqua
Decoració: Humanística. Orla de "bianchi girari" i pa d'or amb el retrat de Teodoro de Gaza i l'escut d'armes d'Antonello Petrucci (De Marinis. Suplement, t. I p. 246), ambdós a l'interior d'una corona de llorer. L'orla està habitada per animals i "putti". Caplletres miniades en or i colors. Títols amb tinta vermella
Enquadernació: Original, pell sobre fusta amb ferros freds, seguint el següent esquema decoratiu: tres orles concèntriques i rectangle central; manquen els fermalls. Cantells daurats, superior i inferior cisellats i, al davanter, el nom de l'autor: "Theofrastus". Fou restaurada en 1971
Origen: Escrit a Itàlia a la segona meitat del segle XV, amb anterioritat a l'any 1487, data de l'òbit d'Antonello Petrucci, propietari d'aquest còdex, tot atenent l'escut heràldic del f. 1r (De Marinis)
Signatura anterior: Ms. 729
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 287
Al full de guarda, de pergamí antic, hom llegeix les següents anotacions amb lletra del segle XVI: "secretario" (recte); "Theophrastus de plantis" i "Theofrasti liber de historia plantarum" (ambdós al vers). En la contratapa posterior es pot llegir el següent: "A li philosophi e logica n. XVII", "Signato Theophrasto primo notato al ballaturo ff 17 partita 2a. C"
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Lutgarda Ortells Pérez i Silvia Villaplana Traver, desembre 2015

Contiene: 1. f. 1r-2v: [Theodori graeci thessalonicensis ad Nicolaum quintum pontificem maximum] "[text] Quam magna exultare laetitia possi[n]t homines nostrae aetatis pater sanctissime ... Te enim non secus ac Deum piissime invocantes opus incepimus"2. f. 2v-6r: [Praefatio] "[text] Praefandum illud Heracliti dictum arbitror quo abiectae cuiusdam domuncule aditum breviter ... [et] fructum non nullum noster hic labor pariat hominibus facias"3. f. 6v-24r: [Liber I] "[text] Plantarum differentias reliquamque naturam expartibus affectionibus generationibus vitaque petere oportet ... id enim predicta quasi de cetero consectari videtur"4. f. 24v-33r: [Liber II] "[text] Arborum et summatim planta[rum] generationes aut sponte aut semine aut radice ... sed hoc tam ad fructificandum favere creditu [sic] est. Fructum autem anteq[uam] concoquant"5. f. 34r-55r: [Liber III] "[text] Quoniam de urbanis arboribus d[i]c[tu]m est superiori volumine nunc de silvestribus simili ratione indicare debemus ... et de arboribus quidem atq[ue] fruticibus dictum iam est reliqua de caetero indicandum"6. f. 55r-77r: [Liber IV] "[text] Expositae superius sunt differentiae unigeno[rum] omnia vero suis locis meliora proveniunt magisq[ue] vigent ... interitus itaq[ue] quo pacto fiant quot sint quotq[ue] modis eveniant iis quae explanavimus patet"7. f. 77r-87v: [Liber V] "[text] De materie cuiusmodi unaqueq[ue] sit et quo tempore tempestive cedatur et quibus commoda operibus constet ... ut iam cardo quidam valvae proditur germinasse et poculum limo iniectum"8. f. 87v-97r: [Liber VI] "[text] De arboribus atq[ue] fruticibus dictu[m] iam est nunc de suffruticib[us] et herbis doceamus consequitur ... atq[ue] coronario[rum] et in totum suffruticei generis commentatio hisce similibusq[ue] absolvitur"9. f. 97r-111v: [Liber VII] "[text] Sequitur ut de herbaceis doceam[us] id enim reliquum e generibus est in quae principio plantas omnes digessimus ... de frumento universisq[ue] frumentaceis de caetero indicandum hoc enim reliquum adhuc est"10. f. 111v-123v: [Liber VIII] "[text] Satis de caeteris hebaceis diximus nunc de frumento universisq[ue] frumentaceis agamus ... idq[ue] plenissimum eius exitum fit quod simul et alternatam eius germinationem testatur"11. f. 124r-141v: [Liber IX] "[text] Humor plantarum quem no[n]nulli succum nomine publico appellant ... Telethrium autem locu[m] esse opacum atq[ue] subriguum certum est"12. f. 142r: [Liber X] "[text] De radicibus quae medicae si[n]t quasq[ue] virtutes vel in se vel in succis ... ex parte vocare hebarii solent"13. f. 146r-171r: [De causis plantarum. Liber I] "[text] Plantarum complures esse generationes et quot et quæ sint inter historias ante exposuim[us] ... ac de caloris ratione ex his petenda determinatio est"14. f. 171v-176v: [De causis plantarum. Liber II, cap. I-VI] "[text] Quae de germinatione fructificationeq[ue] arbo[rum] atq[ue] ex toto plantarum nondum exposuimus ... hoc omnium optimum om[n]ibus ferme arboribus atq[ue] frugibus est id eni[m] ad aeris habitum ... "
Referencias: "Inventario de robbe della guardarrobe ..." (Ferrara, 1527), 207"Inventario de los libros del Duque de Calabria" (A. 1550), 473Repullés, "Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes", 192Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 520Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 2265-2266Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 2097-2098, fig. 719De Marinis, Biblioteca Napoletana. Supplemento, t. I, p. 246, làm, 167. AGómez, Pilar, "Códices miniados", p.142-143Kristeller IV, t. II 652(aCherchi-De Robertis, "Un inventario...", p. 238, n. 207
Exposiciones: Exposición conmemorativa del IV Centenario de la Universidad literaria de Valencia "Relación de los documentos y libros expuestos en ... la Biblioteca Universitaria durante las fiestas centenarias"

Este documento está disponible también en : http://hdl.handle.net/10550/49044
Ver en el catálogo Trobes

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics