Elaboració d'un Material per a alumnes de Magisteri: "Situacions d'aula"
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Elaboració d'un Material per a alumnes de Magisteri: "Situacions d'aula"

DSpace Repository

Elaboració d'un Material per a alumnes de Magisteri: "Situacions d'aula"

Show full item record

View       (15.06Mb)

    
Ríos García, Isabel; Altava Rubio, Vicenta; Gallardo Fernández, Isabel María Perfil; Gimeno Agost, Francisco; Ramiro Roca, Enric
This document is a Comunicación/PonenciaDate2004

Este documento está disponible también en : http://hdl.handle.net/10550/48678
L' objectiu fonamental del present treball ha estat elaborar un volum on recollir la transcripció d'una situació d'aula d'Educació Primària enregistrada en vídeo i preparar-la com a material docent. El text transcrit ha estat dividit en episodis i seqüències que fan més abastable el material. Després de cada episodi s'ha formulat una sèrie de preguntes referents a les disciplines del currículum de mestre, per tal d'ajudar els estudiants a analitzar i interpretar la situació d'aula. El material pretén ser un instrument a l'abast dels estudiants i el professorat per tal de portar a terme tasques de treball cooperatiu i interdisciplinar. Les referències teòriques subjacents a aquest treball fonamenten també la coordinació dels membres de Grup Interdisciplinar d'Investigació Docent.

    Altava, V.; Pérez; I. y Ríos, I.(1999). “La interdisciplinariedad como instrumento de formación del profesorado”. En Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación delProfesorado 2 (1). http://www.uva.es/aufop/publica/revelfop/99-v2n1.htm. Altava, V.; Gallardo, I. M.; Pérez, I. y Ríos, I. (2000). “Los materiales didácticos, puente entre la teoría y la práctica”. En Luis del Carmen (ed.) Symposio sobre la formació inicial dels professionals de l’Educació (pp. 101-104). Girona: Universitat de Girona- ICE. Altava,V; Gallardo, I.M.; Pérez, I. Ramiro, E.; Ríos, I. (2001a). "Los materiales curriculares elemento integrador entre las didácticas general y específicas". En AA.VV. La didáctica de las áreas curriculares en el siglo XX. Actas Congreso Nacional de Didácticas Específicas (pp. 1623-1636). Granada: Grupo Editorial Universitario. Altava,V; Gallardo,I.M.; Pérez, I. Ramiro, E.; Ríos, I. Cascales, E.M. (2001b). “Elaboración de un material de aula para facilitar la formación de maestros” En Docència Universitària: Avanços recents (pp- 225-233). Castelló: Universitat Jaume I. Altava, V.; Gallardo, I. M.; Pérez, I y Ríos, I. (2003) "De las historias de aula a la reconstrucción del conocimiento didáctico". En AA.VV. Experiències de millora i innovació de la docència universitària. Actes de la II Jornada de Millora Educativa. Castelló: Universitat Jaume I. Altava,V; Gallardo, I.M.; Pérez, I. Ríos, I. (en premsa). "La Práctica del aula en la formación de maestros" III Jornades de Millora Educativa Universitat Jaume I, Febrer 2003. Altava,V; Gallardo, I.M.; Pérez, I. Ríos, I. Ramiro, E. Beltrán, J. (en premsa). " Los proyectos globalizados como instrumento de formación del profesorado". III Jornades de Millora Educativa Universitat Jaume I, Febrer 2003. Bloom, B., S. (comp). (1956). Taxonomy of educational objectives: Handbook I: Cognitive domain. Nueva York: Longmans, Green & Co. Cazden, C.B. (1991). El discurso en el aula. Barcelona: Paidós. Edwards, D.; Mercer, N (1988). El conocimiento compartido. El desarrollo de la comprensión en el aula. Barcelona: Paidós. Hammersley, M. I Woods,P. (1986). Classroom Studies Module, E812. Milton Keynes. Open University Press. Kemmis, S. (1988). Cómo planificar la investigación- acción. Barcelona: Laertes.

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics