[Biblia]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Biblia]

DSpace Repository

[Biblia]

Show full item record

    
Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos; Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos
This document is a libro manuscritoDate[entre 1275 i 1300]Otros títulos: Bíblia. Llatí
Lengua: la
Descripción física: 220 f. : il. ; 400 x 270 mm enquadernació 410 x 275 mm
Soporte: Vitel·la
Tipo: Manuscrit
Resumen: Aquest manuscrit forma part d'una Bíblia relligada en dos volums (mss 281 i 282), almenys des del segle XVI. Continua la transcripció dels llibres veterotestamentaris, interrompuda en el ms 281, a partir del llibre dels Proverbis. Seguidament copia íntegrament el Nou TestamentFuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Signatura:
BH Ms. 0282
Identificadores:
http://roderic.uv.es/uv_ms_0282 http://hdl.handle.net/10550/47136
Colección: Manuscrits (Duc de Calàbria)
Procedencia: El còdex va pertànyer al Duc de Calàbria i, posteriorment, al monestir de Sant Miquel dels Reis segons consta en l'ex libris del f. 1r: "Es de la libreria de St. Miguel de los Reyes"
Descripción general: Ms. il·luminat
Títol donat pel catalogador
Col·lació: Vitel·la, f. i (pergamí actual) + i (pergamí original) + 220 + i (pergamí actual) ; foliació moderna a llapis
Composició: Escrit a dos columnes de 53 línies (f. 33r)
Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica. Notes contemporànies del corrector
Decoració: Caplletres il·luminades i decorades, aquestes alternant les tintes de color blau i vermell, així com els números dels capítols dels diferents llibres bíblics i els títols corrents. Les majúscules a l'interior del text presenten retocs amb tinta de color vermell
Enquadernació: Segle XVI. Pell sobre fusta amb ferros daurats indicant el títol ("II P[ars] Biblie usque ad finem"). En la part inferior de la coberta anterior, l'escut d'armes del Duc de Calàbria. Així mateix, hom ha fet servir els ferros freds per dissenyar sanefes decorant les cobertes. Hi manquen els fermalls originals. Restaurada en l'any 1971
Origen: Escrit probablement a París l'últim quart del segle XIII
Signatura anterior: Ms. 282
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 282
En el cantell hom pot llegir el següent rètol: "Bib[lia] sacr[a] a Prou[erbiis] usq[ue] ad Apoc[acalypsin] 2."
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documrentació i normalització per M. Lutgarda Ortells Pérez i Silvia Villaplana Traver, juliol 2015

Contiene: 1. f. 1r-130v: Vetus Testamentum, f. 1r: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]log[us] s[an]c[t]i Ier[onimi] pr[es]b[ite]ri i[n] libro P[ar]abolarum Salomonis." [Stegmüller 457; PL 28:1241-1242] ; f. 1r+v: "[rúbr.] Cap[itu]la." [Proverbiorum; series A forma a, Biblia sacra 11:13-21] ; f. 1v-8v: "[rúbr.] Incipiunt p[ar]ab[o]le Salomonis." ; f. 8v: "[rúbr.] Incipit prolog[us] Eccl[es]iastes." [Stegmüller 462; PL 23:1009-1012] ; f. 8v: "[rúbr.] Incipiunt cap[itu]la i[n] libro Eccl[es]iastes." [de Bruyne, Sommaires,168: A; series A forma b, Biblia sacra 11:129-132] ; f. 8v-11r: "[rúbr.] Incipit Eccl[es]iastes." ; f. 11r-12v: "[rúbr.] Incipiu[n]t Cantica cantico[rum]." ; f. 12v: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]log[us] i[n] lib[r]o Sap[ient]ie." [Stegmüller 468; PL 82:233] ; f. 12v: "[rúbr.] Incipiu[n]t cap[itu]la." [de Bruyne, Sommaires,172-174: A; series A forma a, Biblia sacra 12:7-12] ; f. 12v-17r: "[rúbr.] Incip[it] lib[er] Sapientie." ; f. 17r+v: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]log[us] i[n] libro Ih[es]u filii Syrac qui [et] Eccl[es]iasticus." [Stegmüller 26; PL 29:421-422] ; f. 17v: "[rúbr.] Incipiunt cap[itu]la [Ecclesiastici]." [de Bruyne, Sommaires,176-180: A; series A forma a, Biblia sacra 12:108-126] ; f. 17v-30v: "[rúbr.] Incip[it] Ecclesiastic[us]." ; f. 30v-31r: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]logus i[n] libro Ysaie p[ro]ph[et]e." [Stegmüller 482; PL 28:771-774] ; f. 31r-32r: "[rúbr.] Incipiunt cap[itu]la Ysaie." [de Bruyne, Sommaires,184-192: A; series A forma a, Biblia sacra 13:11-31] ; f. 32r-47v: "[rúbr.] Incip[it] lib[er] Ysaie." ; f. 47v: "[rúbr.] Incip[it] prologus libri Ieremie p[ro]ph[et]e." [Stegmüller 487; PL 28:847-850] ; f. 47v: "[rúbr.] Incipiunt cap[itu]la [Ieremie]." [de Bruyne, Sommaires,194-206: A; series A forma a, Biblia sacra 14:13-37] ; f. 48v-67v: "[rúbr.] Incip[it] liber Ieremie p[ro]ph[et]e." ; f. 67v-69r: "[rúbr.] Incipiunt Lamentationes Ieremie." ; f. 69r: "[rúbr.] P[ro]log[us] Baruch." [Stegmüller 491; PL 114:63] ; f. 67v-71v: "[rúbr.] Incip[it] lib[er] Baruch." ; f. 71v: "[rúbr.] Incip[it] prologus Ezechiel[is] p[ro]ph[et]e." [Stegmüller 492; PL 28:937-940] ; f. 71v-72v: "[rúbr.] Incipiunt capitula Ezechiel[is] prophete." [de Bruyne, Sommaires,208-216: A; series A forma a, Biblia sacra 15:11-30] ; f. 72v-89v: "[rúbr.] Incip[it] liber Ezechiel[is]." ; f. 89v-90r: "[rúbr.] Incipit p[ro]logus in Danielis prophete." [Stegmüller 494; PL 28:1291-1294] ; f. 90r: "[rúbr.] Incipiu[n]t cap[itul]a [Danielis]." [de Bruyne, Sommaires, 220-222: A; series A forma a, Biblia sacra 16:21-25] ; f. 90r-97r: "[rúbr.] Incipit lib[er] Daniel[is]. ; f. 97r: "[rúbr.] Incipit p[ro]logus Osee p[ro]ph[et]e." [Stegmüller 500; PL 28:1013-1016] ; f. 97r+v: "[rúbr.] Item prolog[us] sup[er] Osee." [Stegmüller 507] ; 97v-99v: "[rúbr.] Incip[it] liber Osee p[ro]ph[et]e." ; f. 99v-100r: "[rúbr.] Incipit p[ro]logus Ioelis p[ro]ph[et]e." [Stegmüller 511] ; f. 100r: "[rúbr.] Alius prologus." [Stegmüller 510; PL 22:546] ; f. 100r-101r: "[rúbr.] Incipit liber Ioel[is] p[ro]ph[et]e." ; f. 101r: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]log[us] Amos p[ro]ph[et]e." [Stegmüller 515] ; f. 101r: "[rúbr.] Item prologus." [Stegmüller 512; PL 22:546] ; f. 101r: "[rúbr.] Item prologus." [Stegmüller 10479] ; f. 101r-103r: "[rúbr.] Incip[it] lib[er] Amos p[ro]ph[et]e." ; f. 103r: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]logus Abdie p[ro]ph[et]e." [Stegmüller 986] ; f. 103r+v: "[rúbr.] Incip[it] visio Abdie p[ro]ph[et]e." ; f. 103v: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]log[us] Ione p[ro]phete." [Stegmüller 524] ; f. 103v: "[rúbr.] Ali[us] p[ro]log[us]." [Stegmüller 521; PL 83:144-145] ; f. 104r+v: "[rúbr.] Incip[it] lib[er] Ione p[ro]ph[et]e." ; f. 104v: "[rúbr.] Incipit prologus Michee prophete." [Stegmüller 526] ; f. 104v-106r: "[rúbr.] Incipit liber Michee p[ro]ph[et]e." ; f. 106r: "[rúbr.] Incipit prologus Naum p[ro]ph[et]e." [Prologus duodecim prophetarum. Naum; Biblia sacra 17:25-27; començament Stegmüller 528] ; f. 106r+v: "[rúbr.] Incip[it] liber Naum." ; f. 106v-107r: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]log[us] Abacuch." [Stegmüller 531] ; f. 107r-108r: "[rúbr.] Incipit Abacuch." ; f. 108r: "[rúbr.] Incipit p[ro]log[us] Sophonie." [Stegmüller 534] ; f. 108r-109r: "[rúbr.] Incipit Sophonias." ; f. 109r: "[rúbr.] Incipit p[ro]logus Aggei p[ro]phete." [Stegmüller 538] ; f. 109r+v: "[rúbr.] Incipit p[ro]ph[et]ia Aggei." ; f. 109v-110r: "[rúbr.] Incipit p[ro]logus Zacharie p[ro]ph[et]e." [Stegmüller 539] ; f. 110r-112v: "[rúbr.] Incipit liber Zacharie p[ro]phete." ; f. 112v: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]log[us] Malachie." [Stegmüller 543] ; f. 112v-113v: "[rúbr.] Incip[it] Malachias p[ro]ph[et]a." ; f. 113v-114r: "[rúbr.] Incipit prefatio Rabani in libro Machabeorum." [PL 109:1125-1128] ; f. 114r: "[rúbr.] Incipit prologus Rabani." [PL 109:1127-1128] ; f. 114r: "[rúbr.] Item tertius prologus." [Stegmüller 551] ; f. 114r+v: "[rúbr.] Incipiunt cap[itu]la p[r]imi libri Machabeorum." [de Bruyne, Sommaires, 159-160: A; Biblia sacra 18:21-26] ; f. 114v-123v: "[rúbr.] Incip[it] p[r]im[us] lib[er] Mach[abeorum]." ; f. 123v-124r: "[rúbr.] Cap[itu]la s[e]c[un]di lib[r]i." [de Bruyne, Sommaires,161-162: A, Biblia sacra 18: 151-156] ; f. 124r-130r: "[rúbr.] Incip[it] s[e]c[un]d[u]s liber Machabeo[rum]."2. f. 130r-220r: Novum Testamentun, f. 130r+v: "[rúbr.] Incipiunt cap[itu]la Math[e]i". [de Bruyne, Sommaires, 270-280: A; Stegmüller 11016] ; f. 131r: "[rúbr.] Incipit p[ro]logus i[n] libro Mathei." [Stegmüller 591] ; f. 131r: "[rúbr.] S[e]c[un]d[u]s p[ro]logus." [Stegmüller 589] ; f. 131r-141v: "[rúbr.] Incip[it] lib[er] Mathei." ; f. 141v: "[rúbr.] Incipit p[ro]logus Marci euvangeliste." [Stegmüller 607] ; f. 141v-142r: "[rúbr.] Incipiunt cap[itu]la." [de Bruyne, Sommaires, 282-286: A; Stegmüller 11016] ; f. 142r-148v: "[rúbr.] Incipit liber Marci euvang[e]liste." ; f. 148v: "[rúbr.] Incipit prologus Luce evang[e]liste." [Lc 1, 1-4 com a pròleg] ; f. 148v-149r: "[rúbr.] Alius prologus." [PL 30:643-644; Stegmüller 620] ; f. 149r-150r: "[rúbr.] Incipiunt cap[itu]la sup[er] Lucam." [de Bruyne, Sommaires, 288-300: A ] ; f. 150r-161r: "[rúbr.] Incipit Lucas." ; f. 161r+v: "[rúbr.] Incipit p[ro]logus sup[er] Ioh[ann]em." [Stegmüller 624] ; f. 161v: "[rúbr.] Incipiunt cap[itu]la." [de Bruyne, Sommaires, 302-310: A] ; f. 161v-170r: "[rúbr.] Incip[it] Ioh[anne]s." ; f. 170r: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]log[us] i[n] ep[isto]la[m] ad Romanos." [Stegmüller 677] ; f. 170r+v: "[rúbr.] Incipiu[n]t cap[itu]la." [de Bruyne, Sommaires, 314-319: Sp] ; f. 170v-175r: "[rúbr.] Incipit ep[isto]la Pauli ad Romanos." ; f. 175r: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]log[us] p[r]ime ep[isto]le ad Cori[n]thios." [Stegmüller 685; PL 191:1533] ; f. 175r+v: "[rúbr.] Incipiunt cap[itu]la." [de Bruyne, Sommaires, 320-326: Sp] ; f. 175v-179v: "[rúbr.] Incip[it] ep[isto]la ad Corinthios p[r]ima." ; f. 179v: "[rúbr.] Incip[it] prolog[us] ep[isto]le s[e]c[un]de ad Cori[n]th[ios]" [Stegmüller 699; PL 192:9] ; f. 179v-180r: "[rúbr.] Incipiunt capitula s[e]c[un]de ep[isto]le ad Corinthios." [de Bruyne, Sommaires, 328-332: Sp; Stegmüller 9102] ; f. 180r-183r: "[rúbr.] Incip[it] ep[isto]la II ad Cori[n]th[ios]." ; f. 183r: "[rúbr.] Incipit p[ro]logus ad Galathas." [Stegmüller 707] ; f. 183r: "[rúbr.] Incipiunt capitula." [de Bruyne, Sommaires, 334-336: Sp; Stegmüller 9106] ; f. 183r-184v: "[rúbr.] Incipit ep[isto]la ad Galathas." ; f. 184v: "[rúbr.] Incipit argum[en]tu[m] i[n] ep[isto]la ad Ephesios." [Stegmüller 715] ; f. 184v-185r: "[rúbr.] Incipiunt cap[itu]la ad Ephesios." [de Bruyne, Sommaires, 334-336: Sp] ; f. 185r-186v: "[rúbr.] Incip[it] ep[isto]la ad Ephesios." ; f. 186v: "[rúbr.] Incip[it] prolog[us] in epistola ad Philipenses." [Stegmüller 728; PL 192:221] ; f. 186v: "[rúbr.] Incipiunt capitula." [de Bruyne, Sommaires, 342: Sp; Stegmüller 9112] ; f. 186v-187v: "[rúbr.] Incip[it] ep[isto]la ad Philipenses." ; f. 187v: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]log[us] ad Colosenses." [Stegmüller 736; PL 192:257] ; f. 187v: "[rúbr.] Incipiunt cap[itu]la." [de Bruyne, Sommaires, 346: Sp; Stegmüller 9114] ; f. 187v-188v: "[rúbr.] Incip[it] ep[isto]la ad Colosenses." ; f. 188v: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]log[us] i[n] ep[isto]la ad Thessalonice[n]ses." [Stegmüller 747; PL 192:287-288] ; f. 188v-189r: "[rúbr.] Incipiunt cap[itu]la i[n] ep[isto]la ad Thessal[onicenses]." [de Bruyne, Sommaires, 348: Sp; Stegmüller 9116] ; f. 189r+v: "[rúbr.] Incip[it] p[r]ima ep[isto]la ad Thessalon[icenses]." ; f. 189v: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]log[us] s[e]c[un]de ep[isto]le ad Thessalon[icenses]." [Stegmüller 752; PL 192:311] ; f. 189v-190r: "[rúbr.] Incipiunt capitula." [de Bruyne, Sommaires, 350: Sp; Stegmüller 9118] ; f. 190r+v: "[rúbr.] Incip[it] epistola ad Thessalonic[enses] s[e]c[un]da." ; f. 190v: "[rúbr.] Incipit p[ro]log[us] in p[r]ima ep[isto]la ad Tymoth[eu]m." [Stegmüller 765; PL 192:325] ; f. 190v: "[rúbr.] Incipiunt cap[itu]la." [de Bruyne, Sommaires, 352-354: Sp; Stegmüller 9120]" ; f. 190v-191v: "[rúbr.] Incipit p[r]ima ep[isto]la ad Thimoth[eum]." ; f. 191v: "[rúbr.] Incip[it] prologus s[e]c[un]de ep[isto]le ad Tymoth[eu]m." [Stegmüller 772; PL 192:363] ; f. 191v-192r: "[rúbr.] Cap[itu]la." [de Bruyne, Sommaires, 356-358: Sp; Stegmüller 9122] ; f. 192r+v: "[rúbr.] Secunda ep[isto]la ad Tymotheum." ; f. 192v: "[rúbr.] Incipit p[ro]logus ad Tytum." [Stegmüller 780; PL 192:383] ; f. 192v-193r: "[rúbr.] Capitula." [de Bruyne, Sommaires, 360: Sp; Stegmüller 9124] ; f. 193r+v: "[rúbr.] Incipit ep[isto]la ad Tytum." ; f. 193v: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]logus i[n] ep[isto]la ad Philemone[m]." [Stegmüller 783; PL 192:393] ; f. 193v: "[rúbr.] Cap[itu]la." [de Bruyne, Sommaires, 362: A; Stegmüller 8702] ; f. 193v: "[rúbr.] Incipit ep[isto]la ad Philemone[m]." ; f. 193v: "[rúbr.] Incipit p[ro]logus in ep[isto]la ad Hebreos." [Stegmüller 793; PL 192:399] ; f. 193v-194r: "[rúbr.] Incipiunt cap[itu]la ad Heb[re]os." [de Bruyne, Sommaires, 362-366: Sp; Stegmüller 9127] ; f. 194r-197r: "[rúbr.] Incip[it] ep[isto]la ad Hebreos." ; f. 197v: "[rúbr.] Incip[it] prolog[us] in Actib[us] Ap[osto]lorum." [Stegmüller 640] ; f. 197v-198r: "[rúbr.] Incipiunt cap[itu]la." [de Bruyne, Sommaires, 370-380: A] ; f. 198r-209v: "[rúbr.] Incipiunt Act[us] Ap[osto]lorum." ; f. 209v: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]log[us] septem ep[isto]la[rum] canonica[rum]." [Stegmüller 809; PL 29:821-832] ; f. 209v-210v: "[rúbr.] Incipit ep[isto]la Iacobi ap[osto]li." ; f. 210v-211v: "[rúbr.] Incipit ep[isto]la p[r]ima." ; f. 211v-212v: "[rúbr.] Incipit Petri ep[isto]la s[e]c[un]da." ; f. 212v-213v: "[rúbr.] Incip[it] prima ep[isto]la Ioh[ann]is." ; f. 213v: "[rúbr.] Incip[it] IIª." ; f. 213v-214r: "[rúbr.] Incipit ep[isto]la Ioh[ann]is IIIª." ; f. 214r: "[rúbr.] Incipit ep[isto]la Iude ap[osto]li." ; f. 214r+v: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]logus Apocalipsis." [Stegmüller 839] ; f. 214v: "[rúbr.] Incipiu[n]t capitula." [de Bruyne, Sommaires, 398: B] ; f. 214v-220r: "[rúbr.] Incipit lib[er] Apocalypsis Ioha[nn]is apostoli."
Referencias: Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 233Bruyne, Donatien de, Sommaires, divisions et rubriques de la Bible latineBiblia Sacra iuxta Latinam Vulgatam versionem ad codicum fidem, 1926-1995Stegmüller, Fridericus, Repertorium biblicum Medii AeviBiblia sacra iuxta vulgatam versionem, 1994

Este documento está disponible también en : http://hdl.handle.net/10550/47136
Ver en el catálogo Trobes
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como: Etiqueta de Dominio Público 1.0

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics