Curs d´estratègies corporatives. Teoria i pràctica.
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Curs d´estratègies corporatives. Teoria i pràctica.

DSpace Repository

Curs d´estratègies corporatives. Teoria i pràctica.

Show simple item record

dc.contributor.author Urra Urbieta, José Anastasio
dc.date.accessioned 2015-02-20T08:12:51Z
dc.date.available 2015-02-20T08:12:51Z
dc.date.issued 2015 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/42065
dc.description El document forma part dels materials docents programats mitjançant l'ajut del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València es_ES
dc.description.abstract L’objectiu general de l’assignatura d´Estratègies Corporatives consisteix a definir les opcions estratègiques que ha d’utilitzar l’empresa en el marc de la Direcció Estratègica i en l’actual entorn socioeconòmic, en el qual la turbulència i la globalització s’han convertit en trets característics. L’assignatura ofereix així un marc integrat per a facilitar el procés de formulació de l’estratègia de l´organització, que parteix de la comprensió dels conceptes que estan en la base d’aquesta matèria i culmina en les decisions relatives a les anomenades opcions en la realitat empresarial actual. L’èmfasi es col·loca tant en les decisions al nivell de negoci, o competitives, com en les decisions de l’estratègia en el nivell corporatiu: quines opcions tenim per a competir en els sectors?; hauríem de desplaçar-nos en sentit ascendent cap a la cadena de subministrament o en sentit descendent cap als nostres clients finals, o hauríem de quedar-nos on ja estem?; hauríem d’anar cap a les opcions més segures o diversificar-nos cap a uns altres sectors?; en cas de ser així, cap a quins?; què passa si ens establim en l’àmbit internacional?; ho hauríem de fer?; com podem aconseguir-ho?; disposem dels recursos per a fer-ho?; podem permetre’ns no fer-ho?; són alguns exemples dels dilemes i les decisions que es poden suscitar en el marc de l’estratègia competitiva i corporativa. Aquesta assignatura optativa estudia els rumbs alternatius (com ara moviments verticals, nous mercats i tecnologies, expansió internacional) i els mitjans alternatius per a seguir aquests rumbs (com ara el desenvolupament intern, les fusions i adquisicions, i les aliances estratègiques), així com la dinàmica de canviar el model de negoci. Tema per tema, es desenvolupen un conjunt d’enfocaments i eines analítiques que contribueixen a la formulació d’aquestes opcions estratègiques. es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.subject estratègies corporatives es_ES
dc.subject entorn es_ES
dc.subject curs es_ES
dc.subject estrategias corporativas es_ES
dc.title Curs d´estratègies corporatives. Teoria i pràctica. es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::CIENCIAS ECONÓMICAS es_ES
dc.type.interactivitytype expositive es_ES
dc.type.learningresourcetype exercise es_ES
dc.type.learningresourcetype graph es_ES
dc.type.learningresourcetype slide es_ES
dc.type.learningresourcetype uv_software es_ES
dc.type.interactivitylevel very low es_ES
dc.description.abstractenglish The overall objective of the course " Corporate Strategies " is to define the strategic options that have to be used by companies in the framework of Strategic Management and the current socio-economic environment, in which the turbulence and globalization have become characteristic. The course thus provides an integrated framework to facilitate the process of formulating the strategy of the organization , which is based on an understanding of the concepts that underlie this subject and culminates in decisions relating to calls options in the business world current . The emphasis is placed both on the business level decisions , or competitive , as decisions of strategy at the corporate level: what options do we have to compete in sectors?;Do we have to move upwards towards the supply chain or downstream to our end customers , or should we stay where we're?;Do we have to go to the safest options or diversify into other sectors? If so, where do it?; What if we establish internationally?; What should we do?; How can we get it?; Do we have the resources to do it?; Can we afford not to do it? Examples of the dilemmas and decisions that can arouse in the context of competitive and corporate strategy. This elective course studies the alternative courses ( such as vertical movements , new markets and technologies , international expansion) and alternative means to follow these directions (such us internal development , mergers and acquisitions, and strategic alliances) as well as the dynamics of changing the business model. Issue by issue , a set of approaches and analytical tools that contribute to the formulation of these strategic options are developed. es_ES

View       (787.0Kb)

View       (8.881Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics