Biografies escolars de professorat de geografia i història en secundària: anàlisi de sis casos
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Biografies escolars de professorat de geografia i història en secundària: anàlisi de sis casos

DSpace Repository

Biografies escolars de professorat de geografia i història en secundària: anàlisi de sis casos

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sáiz Serrano, Jorge
dc.contributor.author Muñoz Gil, Anna
dc.contributor.other Departament de Didàctica de les Ciències Experimentals i Socials es_ES
dc.date.accessioned 2014-09-03T07:45:01Z
dc.date.available 2014-09-04T06:10:03Z
dc.date.issued 2014
dc.date.submitted 03-06-2014 es_ES
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/37480
dc.description.abstract El següent treball parteix de l'anàlisi de sis entrevistes semi-estructurades que recorren la vida formativa i professional de tres professors i tres professores de Geografia i Història de diferents centres de secundària del País Valencià. S'analitzen les biografies docents per a intentar establir quins elements influeixen en elles. A través de l'anàlisi de casos es vol esbrinar si hi ha elements que ajuden a un desenvolupament docent satisfactori o, en canvi, el dificulten. Aquest estudi es fa tenint en compte els referents teòrics que han treballat sobre professorat de Ciències Social i cicles de vida professionals. El que hem pogut observar és que hi ha diferents elements que dificulten una bona trajectòria docent (difícil accés a la funció docent, mala gestió política, precària formació pedagògica, falta de reconeixement social de la professió etc.) que, des del nostre punt de vista, es poden resoldre a través del treball cooperatiu, el compromís i la formació continuada. es_ES
dc.format.extent 110 p. es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.subject geografia i història es_ES
dc.subject biografies escolars es_ES
dc.subject treball cooperatiu es_ES
dc.subject coneixement pedagògic es_ES
dc.subject trajectòries docents es_ES
dc.subject formació inicial es_ES
dc.subject professorat es_ES
dc.title Biografies escolars de professorat de geografia i història en secundària: anàlisi de sis casos es_ES
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::PEDAGOGÍA es_ES
dc.description.abstractenglish The following work, starts of the analysis of six semi-structured inteviews that resort the formative and professional life of six teachers of Geography and History of different centres of secondary school of the País Valencià. We analyse the teachers biographies to try to establish which elements influence in them. Through the analysis of cases, we want to find if there are elements that help to a satisfactory development, or instead, that hamper it. This study is taking into account the theoretical referents that have worked on teachers of Social Sciences and on professional living cycles. We have seen that there are different elements that hinder good teaching career (difficult access to the teaching profession, political mismanagement, bad teacher training, lack of social recognition of the profession etc.) That, from our point of view, can be resolved through cooperative work, commitment and training. es_ES
dc.embargo.terms 0 days es_ES

View       (1.167Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics