Tema 7. L' Impost sobre societats
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Tema 7. L' Impost sobre societats

DSpace Repository

Tema 7. L' Impost sobre societats

Show simple item record

dc.contributor.author Magraner Moreno, Francisco J.
dc.date.accessioned 2013-11-15T08:53:18Z
dc.date.available 2013-11-15T08:53:18Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/31070
dc.description El text forma part dels materials docents programats mitjançant l'ajut del Servei de Política Lingüística de la Universitat de València. es_ES
dc.description.abstract En este document es fa una exposició dels aspectes essencials de l'Impost sobre Societats vigent a Espanya. Es tracten els seus elements d'identificació i de quantificació, com ara el subjecte passiu, el fet imposable, la base imposable i el tipus de gravamen. També es parla dels seus règims especials, en especial del dedicat a les "empresas de reduïda dimensión". Finalment es determinen alguns aspectes formals a què està sotmés el subjecte passiu, com ara, la comptabilitat o la presentació de l'autoliquidació anual. es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.relation.ispartof http://hdl.handle.net/10550/30321 Tema 6 IRPF es_ES
dc.subject contabilitat es_ES
dc.subject fundacions es_ES
dc.subject dret tributari es_ES
dc.subject renda es_ES
dc.subject residents es_ES
dc.subject impost es_ES
dc.subject dret financer es_ES
dc.subject entitats mercantils es_ES
dc.subject societats es_ES
dc.title Tema 7. L' Impost sobre societats es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::CIENCIAS JURÍDICAS Y DERECHO es_ES
dc.subject.unesco UNESCO::CIENCIAS JURÍDICAS Y DERECHO es_ES
dc.type.interactivitytype expositive es_ES
dc.type.learningresourcetype slide es_ES
dc.type.interactivitylevel low es_ES
dc.description.abstractenglish This paper provides a summary of the key aspects of current corporate income tax in Spain. Its elements are discussed identification and quantification, such as the taxpayer, the taxable, the tax base and the tax rate. They also talk about their special schemes, special devoted to "small companies". Finally some formal aspects to which the taxpayer is subject, such as the keeping of accounting or presentation of the annual self-assessment. es_ES

View       (113.9Kb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics