[Biblia glosata et postillata]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Biblia glosata et postillata]

DSpace Repository

[Biblia glosata et postillata]

Show full item record

    
Hug, de Saint-Cher, cardenal, ca. 1200-1263; Guillaume, le Breton, ca.1165-ca. 1226
This document is a libro manuscritoDate[entre 1275 i 1299]Otros títulos: Bíblia. A.T. Llatí
Lugar: França Paris

Lengua: la
Descripción física: 610 f. : il. ; 360 x 245 mm enquadernació 369 x 250 mm
Soporte: Vitel·la
Tipo: Manuscrit
Resumen: Aquest manuscrit transcriu íntegre el text de l'Antic Testament amb les glosses del cardenal Hug de Saint-Cher a tots els llibres bíblics. Inclou a més a més els comentaris de Guillaume le Breton a alguns llibres. Tot seguint la nota de propietat que hom llegeix al f. 1r aquest còdex, junt amb el Ms. 46, fou un obsequi del Papa Benet XIII al mestre Vicent Ferrer, mentre exercí com a confessor pontifici
Materia: Biblia. A.T. Comentaris
Fuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Signatura:
BH Ms. 0045
Olim 781
Identificadores:
http://roderic.uv.es/uv_ms_0045 http://hdl.handle.net/10550/30371
Colección: Manuscrits (Duc de Calàbria)
Procedencia: Benet XIII; Vicent Ferrer; Reial Convent dels frares Predicadors; Biblioteca del Duc de Calàbria; "Librería de San Miguel de los Reyes" (Lit. B. Plu. 2 n. 3)
Descripción general: Ms. il·luminat
Títol obtingut de la anotació de propietat escrita en el primer full a començaments del segle XV
Col·lació: Vitel·la, f. i (pergamí actual) + 610 + i (pergamí actual) ; signatures i números de quadern ; foliació moderna a llapis
Composició: Escrit a dos i tres columnes
Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica. Notes marginals de l'època i posteriors. Alguns fulls presenten restes d'escriptura, possiblement del segle XV, il·legibles en l'actualitat
Decoració: Caplletres decorades en or i colors amb escenes bíbliques i motius florals. Títols corrents de cada llibre al marge superior del full utilitzant l'alfabet gòtic majúscul alternant les tintes de color blau i vermell
Enquadernació: Pell llaurada sobre taula, ferros daurats amb la següent inscripció: "Hugo Cardinalis sup[er] Testam[entum] Vetus" i l'escut del Duc de Calàbria. Hi manquen els fermalls originals
Origen: Escrit probablement a París en l'últim quart del segle XIII
Signatura anterior: Olim 781
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 45
En el f. 1r, amb lletra de començaments del segle XV es pot llegir: "Ista Biblia glosata [et] postillata p[er] d[omi]n[u]m Hugone[m], cardinale[m] est fr[atr]is Vince[n]tii Ferrarii ordinis p[re]dicato[rum] in sacra pagina mag[ist]ri qua[m] sibi dedit s[anc]tissim[us] i[n] Chr[ist]o pat[er] d[omi]n[u]s B[e]n[e]d[i]c[t]us p[a]pa XIII[us] du[m] esset [con]fessor suus". Aquest mateix text fou copiat amb posterioritat (segle XVI)
Els manuscrits Ms. 45 i Ms. 46 formen una unitat textual-des de la seua confecció a la segona meitat del segle XIII-, atés que transcriuen íntegrament els llibres de la Bíblia, amb les glosses adès citades; relligats, però, en dos volums, la qual cosa facilita la seua consulta i lectura. Un lector de la segona meitat del segle XIV incorporà al f. 263v del Ms. 46 l'índex de tots els llibres bíblics, la qual cosa posa de relleu que tots dos volums constituïen una unitat textual

Contiene: 1. f. 2r-9r: [Expositiones prologorum Bibliae / Guillaume, le Breton] "[text] Partib[us] expositis textus, nova cura cor angit ... ut stet opus ferorem talamum rege sis mihi fautor. Frater Ambrosius, [et cætera]. Ad evidentiam huius ep[isto]le q[uam] scribit Ieronimus ad Paulinum p[res]b[ite]r[u]m, notandum [est] ... sit utcumq[ue] p[atet] exp[ositi]o e[pisto]le ad Paulinum" [Stegmüller 2824] ; [f. 9r] "Desiderii mei, [et cætera]. Istam ep[isto]lam scripsit Ieronimus Desiderio e[pisco]po ... libri in latinum eos transferre sermone[m]. Explicit qualiscumque explanatio istius prologui" [Stegmüller 28252. f. 10v-13r: [S. Hieronymi epistolae cum glossis Hugonis cardinalis] "[rúbr.] Epistola Ieronimi ad Paulinum". [Stegmüller 284, 3631, 3632] ; f. 13r+v: [Praefatio S. Hieronymi in Pentateuchum, ad Desiderium] "[rúbr.] Item alius prologus" [Stegmüller 2853. f. 13v-610v: Vetus Testamentum. f. 13v-43r: "[rúbr.] Incip[i]t liber Bresith id est Genesis." [Stegmüller 3632] ; f. 43r-65v: "[rúbr.] Incipit Exodus." [Stegmüller 3633] ; f. 65v-86r: "[rúbr.] Incipit lib[er] Levit[ici]." [Stegmüller 3636] ; f. 86r-106r: "[rúbr.] Incip[it] lib[er] Numeri." [Stegmüller 3638] ; f. 106r-126r: "[rúbr.] Incipit lib[er] Deut[er]onom[i]i." [Stegmüller 3640] ; f. 126r-127r: "[rúbr.] Incipiunt postille super prologum libri Iosue." [Stegmüller 2826, 3642] ; f. 127v-138r: "[rúbr.] Incipit prologus in libro Iosue. Incipit Iouse." [Stegmüller 3642] ; f. 138r-149r: "[rúbr.] Incipit lib[er] Iudicu[m." [Stegmüller 3644] ; f. 149r-150v: Ruth [Stegmüller 3646] ; f. 150v-151v: "[rúbr.] Incipiunt postille super Regum." [Stegmüller 2827] ; f. 151v-152r: "[rúbr.] P[ro]logus i[n] lib[rum] Regu[m]." [Stegmüller 3648] ; f. 152v-162v: "[rúbr.] Incipit liber Regum Ius." [Stegmüller 3648] ; f. 162v-171v: "[rúbr.] Incipit lib[er] Regu[m] IIus." [Stegmüller 3650] ; f. 171v-182v: "[rúbr.] Incipit lib[er] Regum IIIus." [Stegmüller 3652] ; f. 182v-191v: "[rúbr.] Incipit liber Regum. Regum IIIIus." [Stegmüller 3655] ; f. 192r+v: [Prol. Paralip. / Guillaume, le Breton] [Stegmüller 2829] ; f. 192v-193r: "[rúbr.] Incipit p[ro]log[us] in libro P[ar]alip[omenon]." [Stegmüller 3657] ; f. 193r-201v: "[rúbr.] Incipit Ius liber P[ar]alipomenon." [Stegmüller 3657] ; f. 201v: "[rúbr.] Incipit p[ro]log[us] in s[e]c[un]do libro P[ar]alipo[menon]." [Stegmüller 3659] ; f. 202r-211v: "[rúbr.] Incipit IIus lib[er] P[ar]alip[omenon]." [Stegmüller 3659] ; f. 211v: [Prol. Esdras / Guillaume, le Breton] [Stegmüller 2830] ; f. 212r-216v: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]log[us] in Esdra I. Incipit lib[er] Esdre Ius." [Stegmüller 3662] ; f. 216r-221v: "[rúbr.] Incipit Neemias." [Stegmüller 3664] ; f. 221v-224r: "[rúbr.] Incipit s[e]c[un]d[u]s [sic] liber Esdre." ; f. 224r: [Prol. Tobias / Guillaume, le Breton] [Stegmüller 2831] ; f. 224v-228r: "[rúbr.] Incipit p[ro]logus i[n] lib[r]o Tobie. Incipit liber Tobie." [Stegmüller 3668] ; f. 228r+v: "[rúbr.] Incipit p[ro]logus i[n] libro Iudith." ; f. 228r: [Prol. Judith / Guillaume, le Breton] [Stegmüller 2832] ; f. 228v-232v: "[rúbr.] Incip[it] liber Iudith." [Stegmüller 3670] ; f. 232v: [Prol. Esther / Guillaume, le Breton] [Stegmüller 2833] ; f. 233r-236r: "[rúbr.] Incipit prolog[us] i[n] libro Hest[er]. Incipit liber Hest[er]." [Stegmüller 3672] ; f. 236v-238r: [Prol. Iob / Guillaume, le Breton] [Stegmüller 2834, 2835] ; f. 238r: "[rúbr.] Incipit p[ro]log[us] in libro Iob. Item alius prologus." [Stegmüller 3674] ; f. 238v-264v: "[rúbr.] Incip[it] lib[er] Iob." [Stegmüller 3674] ; f. 265r-321v: "[rúbr.] Incip[it] liber Ymno[rum] vel soliloquio[rum] p[ro]ph[te] David de Christo." [Stegmüller 3676] ; f. 322r+v: [Prol. Iob, Prol. Eccle. / Guillaume, le Breton] [Stegmüller 2836, 2837] ; f. 323r-335v: "[text] Iungat ep[isto]la quos iungit sacerdotium". "[rúbr.] Incipiunt parabole Salomonis." [Stegmüller 3678] ; f. 335v-340r: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]lo[gus] in libro Eccl[esias]tes. Incipit lib[er] Ecclesiastes." [Stegmüller 3680] ; f. 340r-345v: "[rúbr.] Incipiunt Cantica." [Stegmüller 3683] ; f. 345v: "[rúbr.] Incip[it[ p[ro]lo[gus] S[apiencie] [Stegmüller 2838] ; f. 346r-354v: "[rúbr.] Incip[it] liber Sapiencie." [Stegmüller 3685] ; f. 354v-355r: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]logus Ecc[lesi]astici." [Stegmüller 2839] ; f. 355r-381v: "[rúbr.] Incip[it] lib[er] Ec[clesi]astic[us]." [Stegmüller 3687] ; f. 382r: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]log[us] Ysaye." [Stegmüller 2840, 3689] ; f. 382v-426r: "[rúbr.] Incipit Ysayas p[ro]ph[et]a." [Stegmüller 3689] ; f. 426r+v: "[rúbr.] P[ro]log[us] s[upe]r Ier[emi]a[m]. "[Stegmüller 2841, 3691] ; f. 426v-460v: "[rúbr.] Incip[it] I[er]emias p[ro]pheta." [Stegmüller 3691] ; f. 461r-477r: "[rúbr.] Incipit Lam[en]tat[i]o q[ue] est in titulo Cymoth cu[m] absolut[i]o[n]e litt[er]a[rum] hebraica[rum]." [Stegmüller 3693] ; f. 478r-484v: "[rúbr.] Incip[it] p[re]fat[i]o Baruch. Incip[it] lib[er] Baruch." [Stegmüller 3695] ; f. 484v-485r: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]log[us] Ezechiel[is] p[ro]ph[et]e." [Stegmüller 2842, 3697] ; f. 485v-530v: "[rúbr.] Incip[it] liber Ezech[ielis]." [Stegmüller 3697] ; f. 531r+v: "[rúbr.] Incipit liber Daniel[is] pr[o]ph[ete]." [sic]; f. 530v-531r: [Prol. Daniel / Guillaume, le Breton; Hug, de Saint-Cher] [Stegmüller 2844, 3698] ; f. 531v-544v: Daniel [Stegmüller 3699] ; f. 544v: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]logus XII p[ro]ph[et]a[rum]." [Stegmüller 2845] ; f. 544v: "[rúbr.] Item ali[us] p[ro]log[us] [Stegmüller 2846, 3700] ; f. 545r-552r: "[rúbr.] Incip[it] Osee p[ro]ph[etia]." [Stegmüller 3700] ; f. 552r: "[rúbr.] I[n]cip[it] p[ro]log[us] Iohel[is] p[ro]ph[ete]." [Stegmüller 2847] ; f. 552v: "[rúbr.] Item ali[us] p[ro]log[us]." [Stegmüller 3702] ; f. 553r-555r: "[rúbr.] Incip[it] Ioel p[ro]ph[et]a." [Stegmüller 3702] ; f. 555r: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]log[us] Amos p[ro]ph[et]a." [Stegmüller 2849] ; f. 555r: "[rúbr.] It[em] alius p[ro]log[us]." [Stegmüller 2850] ; f. 555v: "[rúbr.] It[em] ali[us] p[ro]logus." [Stegmüller 2851] ; f. 556r-560v: "[rúbr.] Incip[it] Amos p[ro]pheta." [Stegmüller 3704] ; f. 560v-561r: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]log[us] Abd[ie]." [Stegmüller 2852] ; f. 561r: "[rúbr.] It[em] alius p[ro]l[ogus]." ; f. 561r: "[rúbr.] Alius p[ro]l[ogus]." [Stegmüller 3706] ; f. 561v-562r: "[rúbr.] I[n]cip[it] Abd[ias]." [Stegmüller 3706] ; f. 562r+v: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]l[ogus] i[n] Iona p[ro]ph[et]a." [Stegmüller 2853] ; f. 562v: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]l[ogus] i[n] Io[n]a." [Stegmüller 2854, 3707] ; f. 562v-564r: "[rúbr.] Incip[it] Ionas p[ro]ph[eta]." [Stegmüller 3707] ; f. 564r: "[rúbr.] Incip[it] Micheas p[ro]ph[eta]." [sic] [Stegmüller 2855] ; f. 564r-567v: "[rúbr.] Incip[it] Micheas p[ro]ph[et]a." [Stegmüller 3708] ; f. 567v-568r: [Prol. Nahum / Guillaume, le Breton, Hug, de Saint-Cher] [Stegmüller 2857, 3709] ; f. 568r-569v: Nahum [Stegmüller 3709] ; f. 569v-570v: "[rúbr.] P[ro]lo[gus] Abacuc." [Stegmüller 2858, 3710] ; f. 570v-572v: "[rúbr.] Incip[it] Abacuc p[ro]pheta." [Stegmüller 3710] ; f. 572v-573r: [Prol. Sophon. / Guillaume, le Breton, Hug, de Saint-Cher] [Stegmüller 2859, 3711] ; f. 573v-575v: "[rúbr.] I[n]cip[it] Sophoni[as]." [Stegmüller 3711] ; f. 575v-577r: "[rúbr.] Incip[it] Agge[us] p[ro]ph[et]a." [Stegmüller 3712] ; f. 577r-584v: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]l[ogus]." [sic] Zacharias [Stegmüller 3713] ; f. 584v-585v: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]log[us] Malach[ie]." [Stegmüller 2862, 3714] ; f. 585v-587v: "[rúbr.] I[n]cip[it] Malachi[as]." [Stegmüller 3714] ; f. 587v: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]l[ogus] Ma[cchabeorum]." [Stegmüller 2863] ; f. 587v-588r: "[rúbr.] Item ali[us] p[ro]lo[gus]." [Stegmüller 3715] ; f. 588r+v: "[rúbr.] Incip[it] p[ro]l[ogus] Machabeo[rum]." ; f. 588v-603r: "[rúbr.] P[r]im[us] lib[er] Machabeo[rum]." [Stegmüller 3715] ; f. 603r-610v: "[rúbr.] Incipit s[e]c[un]d[u]s liber Machabeo[rum] ... Explicit liber Mach[abeorum] II[us]." [Stegmüller 3716] Mach[abeorum] IIus[us]." [Stegmüller 3716
Referencias: Repullés, "Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes", 107Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 440Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 227Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 1957Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 3(1Gómez, Pilar, "Códices miniados", p. 100Biblia Sacra Iuxta Vulgata Versionem, p. 1910-1930Gimeno Blay, Francisco M., La Biblia de San Vicente Ferrer (códice manuscrito del siglo XIII), p. 69-75
Exposiciones: Giner San Antonio, Manuel: "Relación de los documentos y libros expuestos en los salones de la Biblioteca Universitaria con motivo de las fiestas centenarias, Crónica del IV centenario de su fundación, Valencia, Universidad Literaria, 1906, p. 273-277. Ex-libris Universitatis. núm. 16, p. 181

Este documento está disponible también en : http://hdl.handle.net/10550/30371
Ver en el catálogo Trobes
distribuido bajo licencia Creative Commons de Reconocimiento-NoComercial 3.0 No adaptada

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics