[Miscellanea iuridica]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Miscellanea iuridica]

DSpace Repository

[Miscellanea iuridica]

Show full item record

    
Bartolomeo, da Brescia, m. 1258. Reformatio libellorum Tancreti; Gratia. De ordine iudiciario; Martinus, Hispanus. De ordine iudiciorum; Tancredo, ca. 1185-1236?. Ordo iudiciarius; Bernardo, de Compostela, m. 1267. Apparatus in libro I Decretalium; Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos; Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos
This document is a manuscritoDate[entre 1330 i 1350]Lengua: la
Descripción física: 146 f. : il. ; 351 x 275 mm enquadernació 365 x 280 mm
Soporte: Pergamí
Tipo: manuscript
Resumen: El còdex transcriu un recull de textos jurídics medievals com ara: la "Reformatio libellorum Tancreti" de Bartolomeo da Brescia (f. 1r-19v), el "De ordine iudiciario" de Gratia (f. 20r-30r), el "Breviarium iuris canonici" atribuït a Petrus Illerdensis, encara que hom atribueix el mateix text a Bernardo de Compostela i es recorda a la rúbrica de la finalització del text: "Explicit margarita Bernardi" (f. 30r-35r). Segueixen les següents obres: "De ordine iudiciorum" atribuït a Martinus Hispanus (f. 35r-41v), "Ordo iudiciarius" de Tancredo i, finalment, "Apparatus in libro I Decretalium" de Bernardo de Compostela (f. 89r-146v) incomplet, tot atenent l'edició impressa a París en 1516 (Rembolt et in edibus Galliot)Fuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Signatura:
BH Ms. 0302
Olim 399
Identificadores:
http://roderic.uv.es/uv_ms_0302 http://hdl.handle.net/10550/29007
Colección: Manuscrits (Duc de Calàbria)
Procedencia: Biblioteca del Duque de Calàbria; "Librería de San Miguel de los Reyes" (Lit. B. plu. 5 n 15)
Adquisición: Desamortització, 1837
Descripción general: Ms
Títol donat pel catalogador
Col·lació: Pergamí, f. i (pergamí actual) + i (pergamí antic) + 146 + i (pergamí actual) ; reclams horitzontals centrats cada 8 fulls ; numeració moderna a llapis
Composició: Escrit a 2 columnes de 65 línies
Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica. Notes marginals contemporànies i posteriors. Espais en blanc deixats pel copista
Decoració: Caplletres i calderons de color vermell
Enquadernació: Pell llaurada sobre fusta, ferros daurats amb el rètol: "Brixiensis in iure" i l'escut del Duc de Calàbria. Hi manquen els fermalls originals. Relligat al segle XVI
Origen: Escrit possiblement a Itàlia en els anys centrals del segle XIV
Signatura anterior: Ms. 399
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 302
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver

Contiene: 1. f. 1r -19v: [Reformatio libellorum Tancreti] "[text] Quoniam ad mutac[i]one[m] maiorum i[n] minimis i[m]minet correcc[i]o facie[n]da id circo ego Bartholome[us] Brixien[sis] Libellu[m] iudiciarium que[m]dam a Tancreto compositum duxi pro viribus reformandum ... brevit[er] dixisse sufficiat. Qui sc[ri]psit scribat se[m]p[er] cu[m] D[omi]no vivat"2. f. 20r-30r: [De ordine iudiciario Gratiae] "[text] Reclusis adortacionibus tuis reverentissime socie domine ... Quoniam fruct[us] divin[us] e[st] iustitiam sepius rece[n]serint ... Cetera de hac mat[er]ia dic ut exp[re]ssu[m] i[n]ve[n]ies in e. t. in libello mag[ist]ri T[ancredi]. Qui sc[ri]psit scribat se[m]p[er] cu[m] D[omi]no vivat"3. f. 30r-35r: [Petrus Ilerdensis? Breviarium iuris canonici] "[rúbr.] Incipit Breviarium ad om[ne]s mat[er]ias in iure canonico r[ubr]ica. [text] Verborum superficie penitus resecta de talento credito vob[is] relinquo socii margaritam ... et utrum ipso iure sint excomunicati transgressores e. q. omnis et caetera sicut. [rúbr.] Explicit margarita Bernardi"4. f. 35r-41v: [De ordine iudiciorum sub nomine Martini Yspani?] "[text] Quia utilissimu[m] fore p[re]vidi de ordine iudic[i]oru[m] tractare ... Alicui qui no[n] sit de collegio q[uia] esset [contra] formam"5. f. 42r: [en blanc6. f. 42v: [Tabula] "[text] Incipiunt rubrice ord[in]is iudicialis magistri Tancreti. De divisione libelli ... De efectu restitucionis. Expliciunt rubrice ordinis iudiciarii d[omi]ni Tancreti. Amen"7. f. 43r-88r: [Tancredi ordo iudiciarius] "[rúbr.] Incipit ordinarium magistri Tancreti rubrica. [text] Assiduis postulat[i]onib[us] me socii mei ... Instrucc[i]one[m] breviter dixisse sufficia[n]t. [rúbr.] Explicit ord[o] iudiciarius d[omini] Tancreti Deo gracias. Qui scripsit carmen sit benedictus amen"8. f. 88v: [en blanc9. f. 89r-146v: [Apparatus in libro I Decretalium] "[text] Compostellanus. Hactenus ut loquar cum Senec[a] meam ignorantia[m] nu[n]c ad opus descende[n]s ... per quos canones maiores ecc[lesi]e ca[us]e ref[er]ant[ur] ad ip[su]m. Inter corporalia [et] sp[irit]ualia [et cætera]"
Referencias: Repullés, "Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes", 40, 43Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 376Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 673 i 2252Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 2094Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 74

Este documento está disponible también en : http://hdl.handle.net/10550/29007
Ver en el catálogo Trobes

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics