Scriptum D[urandi] de S[an]c[t]o Portiano super tertium [et quartum] S[ente]n[t]iaru[m]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Scriptum D[urandi] de S[an]c[t]o Portiano super tertium [et quartum] S[ente]n[t]iaru[m]

DSpace Repository

Scriptum D[urandi] de S[an]c[t]o Portiano super tertium [et quartum] S[ente]n[t]iaru[m]

Show full item record

     Durand de Sant Porçan, Bisbe de Meaux, ca.1275-1334
Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos; Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos
This document is a libro manuscritoDate[entre 1325 i 1350]Lugar: França

Lengua: la
Descripción física: 279 f. : il. ; 328 x 236 mm enquadernació 345 x 250 mm
Soporte: Pergamí
Tipo: Manuscrit
Resumen: El còdex transcriu el Comentari de Durand de Sant Porçan als llibres tercer i quart de les "Sentències" de Pere Lombard. Aquest manuscrit va pertànyer al dominic Pere de Guils del Convent dels Dominics de la ciutat de València, tot atenent a l'exlibris del f. 279r
Materia: Pere Lombard, ca. 1100-1160. Sententiarum libri IV
Fuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Signatura:
BH Ms. 0048
Olim 753
Identificadores:
http://roderic.uv.es/uv_ms_0048 http://hdl.handle.net/10550/28013
Colección: Manuscrits (Duc de Calàbria)
Procedencia: De la Biblioteca del Duque de Calabria; De la Librería de San Miguel de los Reyes (Lit. A. P. 2. n. 5)
Descripción general: Ms. il·luminat
Títol obtingut del colofó del f. 102v amb la adicció pel catalogador del llibre quart, tot atenent el colofó del f. 10
Col·lació: Pergamí, f. iii (pergamí actual) + 279 + ii (pergamí actual); reclams horitzontals cada 12 f. ; signatures de quaderns a-z6 ; numeració moderna a llapis
Composició: Escrit a dues columnes a 52 línies
Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica. Notes marginals del copista i posteriors
Decoració: Al començament del llibres caplletres i orles miniades en or i colors (f. 1r i 103r), la resta de caplletres decorades amb tintes de color blau i vermell de la mateixa manera que els calderons. Al marge superior majúscules en tinta blava indicant les referències estructurals del text
Enquadernació: Pell llaurada sobre fusta, ferros daurats amb el nom de l'autor i el títol "[Dura]ndus sup[er] terc[i]a et quarta parts" [sic] i l'escut d'armes del Duc de Calàbria. Hi manquen els fermalls originals
Origen: Escrit probablement a França en el segon quart del segle XIV
Signatura anterior: Ms. 753
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 48
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver

Contiene: 1. f. 1r-1v: [Liber III. Præfatio] "[text] Est Deus in celo revelans mist[er]ia, Dan[ielis] 2, h[ec] v[er]ba assu[m]pta fuerint a p[r]incipio ut d[i]c[tu]m fuit tu[n]c sacra scriptura excellit alias in c[er]titudine ... op[er]at[us] est [et cætera]"2. f. 1v-102v: [Liber III. Distinctiones 1-40] "[text] Circa p[r]ima[m] d[istinctionem] t[er]cii libri S[ente]n[c]ia[rum] p[rim]o q[ueritur] ... [et] adhuc subitio om[n]ia scripta mea ; [f. 101v] [Tabula] D[istinctio] p[r]ima ... ; [f. 102v] Utru[m] lex vetus occideret v[e]l iustificaret. Explicit scriptum f[rat]ris D[urandi] de S[an]c[t]o Portiano, doctoris theologie atq[ue] ep[iscop]i Anicien[si]s super tertium libru[m] S[ente]n[t]iaru[m]"3. f. 103r: [Liber IV. Præfatio] "[text] Est Deus in celo revelans mist[er]ia qu[am]vis no[m]i[n]e misterii insinuet[ur] mat[er]ia tocius scripture g[e]n[er]al[ite]r ... resurreccione beata quan nobis [et cætera]"4. f. 103r-279r: [Liber IV. Distinctiones 1-50] "[text] Samaritanus vuln[er]ato app[ropians ... ut testimoniu[m] p[er]hibea[m] veritati qui e[st] De[us] b[e]n[e]ditus in secula seculorum. Amen. Explicit scriptum super quartum Se[n]tentiarum compilatum per fr[atr]em D[urandum] de Sancto Portiano doctore sacre theologie ordinis predicatorum. [Tabula] "[text] D[istinctio] Iª. Q[u]id sit sac[ramentu]m u[b]i p[re]missa ... D[istinctio] 50. Utr[um] b[eat]i videant pe[n]a dapnato[rum]"5. f. 279r: "[text] Est a[u]t[em] liber iste fr[atr]is P[etr]i de Guils, ordinis fr[atr]um p[re]dicato[rum], sacre pagi[n]e p[ro]fessoris [con]vent[us] Val[e]ncie p[ro]vi[nci]e Arago[n]ie"
Referencias: Repullés, "Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes", 176Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 507-508Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 889Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 1996Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 53Gómez, Pilar, "Códices miniados", p. 112

Este documento está disponible también en : http://hdl.handle.net/10550/28013
Ver en el catálogo Trobes
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como: Etiqueta de Dominio Público 1.0

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics