Leonardi Aretini in libros Politicorum Aristotelis
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Leonardi Aretini in libros Politicorum Aristotelis

DSpace Repository

Leonardi Aretini in libros Politicorum Aristotelis

Show simple item record

dc.contributor.author Bruni, Leonardo, 1369-1444, trad ca
dc.contributor.author Aristòtil, 384-322 aC. Oeconomica. Llatí ca
dc.contributor.author Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos ca
dc.contributor.author Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos ca
dc.coverage.spatial Itàlia ca
dc.creator Aristòtil, 384-322 aC ca
dc.date.accessioned 2017-11-23T14:29:47Z
dc.date.available 2017-11-23T14:29:47Z
dc.date.created [entre 1440 i 1460] ca
dc.date.issued [entre 1440 i 1460] en
dc.identifier.uri http://roderic.uv.es/uv_ms_0293 ca
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/27420
dc.description Ms. il·luminat ca
dc.description Títol obtingut de la rúbrica (f. 3r) ca
dc.description Col·lació: Vitel·la, f. iii (pergamí actual) + 254 + i (pergamí antic) + i (pergamí actual) ; reclams horitzontals cada 10 fulls ; numeració moderna a llapis ca
dc.description Composició: Escrit a línia tirada a 28 línies ca
dc.description Escriptura: Humanística antiqua ca
dc.description Decoració: En el full 3r orla lateral amb "bianchi girari", en el marge inferior dos àngels sostenen l'espai destinat a l'escut d'armes del propietari que, en aquesta ocasió, han estat esborrades. Al començament dels diversos llibres, hom utilitza caplletres decorades amb "bianchi girari" en or i colors ca
dc.description Enquadernació: Restaurada en 1973. Pell llaurada, sobre fusta. Manquen els fermalls ca
dc.description Origen: Escrit a Itàlia, probablement a Florència, i datat entre 1440 i 1460 ca
dc.description Signatura anterior: Ms. 389 ca
dc.description Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 293 ca
dc.description Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver ca
dc.description.abstract El còdex transcriu la versió llatina de la "Politica" i "Œconomica" d'Aristòtil traduïda per Leonardo Bruni. Al començament del manuscrit hom troba una epístola del traductor dirigida al rei Alfons el Magnànim, datada a Florència el dia quatre de març (f. 2v). Tot atenent el manuscrit escurialenc RBME O-II-1, aquesta és una epístola de resposta a una anterior del rei ca
dc.description.tableofcontents 1. f. 1r-2v: [Epistola] "[text] Serenissimo atq[ue] gloriosissimo principi d[omi]no Alfonso regi Aragonu[m] Sicilie citra et ultra farum, [et cætera]. Iam pridem serenissime rex insignem prestantiam mirabilium virtutum tuarum ... nescit paucis esse conte[n]ta. Vale decus seculi nostri Florentie die quarta martii. Devotus V. R. culminis Leonardus Aretinus" ca
dc.description.tableofcontents 2. f. 3r-4r: "[rúbr.] Leonardi Aretini in libros Politicorum Aristotelis prefatio. [text] Inter moralis discipline precepta quibus humana vita instituitur et docetur ... cognitione[m] et q[ui]de[m] nec[essar]io[rum] ad vita[m] suscepturos" ca
dc.description.tableofcontents 3. f. 4r-16v: "[rúbr.] Politicorum Aristotelis liber primus incipit feliciter. [text] Quoniam videmus omnem civitatem esse societatem ... illa discutiamus que tradita sunt de optimo civitatis gradu" ca
dc.description.tableofcontents 4. f. 16v-37v: [Liber secundus] "[text] Quoniam proposuimus considerationem facere de civili societate ... principales sunt de aliquibus scripte in hunc modum cognovisse sufficiat" ca
dc.description.tableofcontents 5. f. 37v-58v: [Liber tertius] "[text] Qui de re publica considerat que sit una queq[ue] ... Na[m] necesse e[st] de illa convenientem considerationem facere" ca
dc.description.tableofcontents 6. f. 58v-78v: [Liber quartus] "[text] In cuntis artibus et scientiis que no[n] circa partem sed circa genus ... quecunq[ue] partim ex omnibus partim ex quibusdam" ca
dc.description.tableofcontents 7. f. 78v-104v: [Liber quintus] "[text] De aliis quidem omnib[us] de quibus dicere proposuimus ... una sit mutationis assignat Socrates" ca
dc.description.tableofcontents 8. f. 104v-114v: [Liber sextus] "[text] Quod igitur sunt differentie et quales eius q[uo]d deliberandi habet potestate[m] ... De magistratibus ergo ut in figura fere dictum est omnibus" ca
dc.description.tableofcontents 9. f. 115r-137r: [Liber septimus] "[text] De optima re publica querere recte volenti necessarium est ... nu[n]c fit in pl[ur]imis civitatib[us] tertio qualem ha[n]c esse curam oportet" ca
dc.description.tableofcontents 10. f. 137r-145v: [Liber octavus] "[text] Quod igitur a legis positore maxime utendum sit circa disciplinam ... su[n]t in doct[r]ina facie[n]de medium possibile ac decens. [rúbr.] Politicorum Aristotelis liber utlimus explicit" ca
dc.description.tableofcontents 11. f. 146r-146v: [Economicorum praefatio] "[text] Preciosa sunt interdum parvi corpo[r]is ... Nunc ad tex[tum] Aristotelis veniamus" ca
dc.description.tableofcontents 12. f. 146v-150r: [Economicorum liber primus] "[text] Res familiaris et res publica inter se differunt ... Sic enim p[ar]ata no[n] requirent[ur]" ca
dc.description.tableofcontents 13. f. 150r-154r: [Economicorum liber secundus] "[text] Probam mulierem omnibus q[ue] sunt intus dominari oportet curaq[ue] habere ... multum etiam ad uxorem et filios et parentes. Finis libri" ca
dc.format.extent 154 f. : il. ; 345 x 240 mm enquadernació 360 x 255 mm ca
dc.format.medium Vitel·la ca
dc.language la en
dc.language lat grc ca
dc.relation.ispartof Manuscrits (Duc de Calàbria) ca
dc.relation.isreferencedby Repullés, "Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes", 9 ca
dc.relation.isreferencedby Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 356 ca
dc.relation.isreferencedby Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 359 ca
dc.relation.isreferencedby Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 1974 ca
dc.relation.isreferencedby Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 181 ca
dc.relation.isreferencedby De Marinis, Biblioteca Napoletana, t. II, p. 32 ca
dc.relation.isreferencedby Gómez, Pilar, "Códices miniados", p. 108 ca
dc.relation.isreferencedby Bohigas, Pere, Inventario de códices miniaturados o iluminados de procedencia catalana o existentes en bibliotecas catalanas, 198 ca
dc.relation.isreferencedby Kristeller, IV t. II 652(b ca
dc.source Universitat de València. Biblioteca Històrica ca
dc.title Leonardi Aretini in libros Politicorum Aristotelis la
dc.title.alternative Politica. Llatí ca
dc.type info:eu-repo/semantics/book en
dc.type Manuscrit ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0293/thumbnail.jpg ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0293/thumbnail.jpg ca
dc.provenance De la Biblioteca del Duque de Calabria; "De la Librería de San Miguel de los Reyes" (Litera A. Plu. 2 n.8) ca
dc.description.handdesc Llatí ca
dc.identifier.local .b22089767 ca
dc.identifier.local BH Ms. 0293 ca
dc.identifier.local Olim 389 ca
dc.accrualMethod Desamortització, 1837 ca

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics