[Petrus de Tarantasio super II Sentenciarum]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Petrus de Tarantasio super II Sentenciarum]

DSpace Repository

[Petrus de Tarantasio super II Sentenciarum]

Show simple item record

dc.contributor.author Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos ca
dc.contributor.author Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos ca
dc.coverage.spatial França ca
dc.creator Innocenci V, papa, ca. 1225-1276 ca
dc.date.accessioned 2017-11-23T22:26:46Z
dc.date.available 2017-11-23T22:26:46Z
dc.date.created [posterior a 1276] ca
dc.date.issued [posterior a 1276] en
dc.identifier.uri http://roderic.uv.es/uv_ms_0507 ca
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/25774
dc.description Ms ca
dc.description Títol obtingut de l'enquadernació ca
dc.description Col·lació: Pergamí, f. iii (paper) + 130 + iii (paper) ; foliació moderna a llapis ca
dc.description Composició: Escrit a dues columnes a 49-50 línies ca
dc.description Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica. Notes marginals contemporànies i posteriors. Minúscules provisionals per a les caplletres ca
dc.description Decoració: Caplletres, calderons i epígrafs en blau i vermell ca
dc.description Enquadernació: Pell llaurada sobre fusta, ferros daurats amb el nom de l'autor, el títol "Petrus de Tarantasio super II Sentenciarum" i l'escut del Duc de Calàbria. Hi manquen els fermalls originals. Relligat al segle XVI ca
dc.description Origen: Escrit probablement a París amb posterioritat a 1276 ca
dc.description Signatura anterior: Ms. 398 ca
dc.description Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 507 ca
dc.description En el f. 3v amb lletra de la meitat del segle XIV: "Iste liber est fratris S. de Medianis doctoris Fratrum Predicatorum ylerdensium et sibi tradatur Ylerde" ca
dc.description Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver ca
dc.description.abstract El còdex transcriu el comentari que Petrus de Tarentasia (Papa Innocenci V) féu al "librum Sententiarum Petri Lombardi". En aquest cas, el manuscrit ens proporciona el comentari al volum II de les Sentències. Aquest còdex és un llibre universitari al qual romanen algunes anotacions indicatives de les pècies, tot indicant que es tracta d'una còpia feta a partir d'un "exemplar" ca
dc.description.tableofcontents 1. f. 1r-2v: [Tabula] "[text] Utrum c[re]atio e[ss]e possit ... Expliciu[n]t tituli s[e]c[un]d[i] libri s[e]n[tent]ia[rum]" ca
dc.description.tableofcontents 2. f. 3: [en blanc ca
dc.description.tableofcontents 3. f 4r-4v: [Prooemium] "[text] Qui vivit in et[er]nu[m] c[re]avit om[n]ia sim[u]l Ec[clesiasti]ci XV [sic]. In hiis verbis opus creat[i]onis sufficient[er] ... ut deinceps lib[r]o seq[ue]nti [con]grue i[n]t[r]oducat[ur] adv[e]nt[us] Redemptoris qui e[st] Deus b[e]n[e]d[i]c[tu]s in s[e]c[u]la s[e]culo[rum]. Am[en]" ca
dc.description.tableofcontents 4. f. 4v-130v: [Distinctio I-XLIV] "[text] Creat[i]onem re[rum]. Lib[er] total[is] S[e]n[tent]ia[rum] ut d[i]c[tu]m e[st] in p[r]in[cipi]o i[n] IIIIor p[ar]ciales libros di[viditur] sic[ut] fluvi[us] P[ar]adisi ... q[uia] mandato[rum] ei[us] obs[er]vantia p[er]ducit ad vitam q[ua]m nob[is] p[re]stare dignetur qui est b[e]n[e]dictus in s[e]c[u]la. Explicit liber s[e]c[un]d[u]s S[ente]n[t]ia[rum]" ca
dc.format.extent 130 f. : il. ; 330 x 230 mm enquadernació 340 x 245 mm ca
dc.format.medium Pergamí ca
dc.language la en
dc.relation.ispartof Manuscrits (Duc de Calàbria) ca
dc.relation.isreferencedby "Inventario de los libros del Duque de Calabria" (A. 1550), 261 ca
dc.relation.isreferencedby Repullés, "Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes", 188 ca
dc.relation.isreferencedby Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 518 ca
dc.relation.isreferencedby Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 2254 ca
dc.relation.isreferencedby Stegmüller, Fridericus, Repertorium Commentariorum in Sententias Petri Lombardi, collegit, disposuit, edidit ... 2 v., Herbipoli (Würzburg: apud Ferdinandum Schöningh bibliopolam, 1947, v. 1, n. 690, I- IV ca
dc.relation.isreferencedby Giovanna Murano, Opere diffuse per exemplar e pecia, n. 770, p. 686-687 ca
dc.source Universitat de València. Biblioteca Històrica ca
dc.subject Pere Llombard, ca. 1100-1160. Sententiarum libri IV ca
dc.title [Petrus de Tarantasio super II Sentenciarum] la
dc.title.alternative In Sententias I-IV Petri Lombardi. Liber 2 ca
dc.type info:eu-repo/semantics/book en
dc.type Manuscrit ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0507/thumbnail.jpg ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0507/thumbnail.jpg ca
dc.provenance De la Biblioteca del Duque de Calabria; "De la Librería de San Miguel de los Reyes" (Lit. B. Plu. 5 n. 12) ca
dc.description.handdesc Llatí ca
dc.identifier.local .b21904741 ca
dc.identifier.local BH Ms. 0507 ca
dc.identifier.local Olim 398 ca
dc.accrualMethod Desamortització, 1837 ca

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics