[Petrus de Tarentasio Super IIII Sentenciarum]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Petrus de Tarentasio Super IIII Sentenciarum]

DSpace Repository

[Petrus de Tarentasio Super IIII Sentenciarum]

Show simple item record

dc.contributor.author Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos ca
dc.contributor.author Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos ca
dc.coverage.spatial França ca
dc.creator Innocenci V, papa, ca. 1225-1276 ca
dc.date.accessioned 2017-11-23T19:23:19Z
dc.date.available 2017-11-23T19:23:19Z
dc.date.created [posterior a 1276] ca
dc.date.issued [posterior a 1276] en
dc.identifier.uri http://roderic.uv.es/uv_ms_0414 ca
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/25773
dc.description Ms ca
dc.description Títol obtingut de l'enquadernació ca
dc.description Col·lació: Pergamí, f. iii (paper) + 181 + iii (paper) ; numeració moderna a llapis ; es conserva un únic reclam al f. 72v escrit amb punta de plom ca
dc.description Composició: Escrit a dues columnes a 51 línies ca
dc.description Escriptura: Gòtica textual cal·ligràfica. Notes marginals contemporànies del copista i d'altres mans ca
dc.description Decoració: Caplletres i calderons decorats en blau i vermell. Títols del llibre i de les Distinctiones en el marge superior ca
dc.description Enquadernació: Pell llaurada sobre fusta, ferros daurats amb el nom de l'autor, el títol "Petrus de Tarantasio sup[er] IIII Sentenciarum" i l'escut del Duc de Calàbria. Hi manquen els fermalls originals. Relligat al segle XVI ca
dc.description Origen: Escrit probablement a França l'últim quart del segle XIII ca
dc.description Signatura anterior: Ms. 414 ca
dc.description Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 414 ca
dc.description Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver ca
dc.description.abstract El còdex transcriu el comentari que Petrus de Tarentasia (Papa Innocenci V) féu al "librum Sententiarum Petri Lombardi", en aquest cas, el manuscrit ens proporciona el comentari al llibre IV de les Sentències. A la fi del manuscrit hom troba incompleta la Tabula. Aquest còdex és un llibre universitari al qual romanen algunes anotacions indicatives de les pècies, tot indicant que es tracta d'una còpia feta a partir d'un "exemplar" ca
dc.description.tableofcontents 1. f. 1 [Proœmium] "[text] Haurietis aq[u]as in gaudio de fontib[us] salvatoris et dicetis in illa die, Confitemini D[omi]no et invocate nom[en] e[ius] Ysa[ie] XII. In v[er]bis istis dup[le]x eff[e]c[t]us sac[r]am[en]to[rum] ... p[re]stante ip[s]o samaritano Redemptore hu[man]i g[e]n[er]is, q[ui] e[st] b[e]n[e]d[ic]t[u]s i[n] s[e]c[u]la s[e]c[u]lo[rum]. Am[en]" ca
dc.description.tableofcontents 2. f. 1v-181r: [Distinctiones I-L] "[text] Samaritanu[s], [e]tc[era]. Lib[er] i[st]e S[ente]n[t]ia[rum] tamqua[m] fluvi[us] Pa[ra]dysi in IIIIor capita dividit[ur] ... c[um] honor et gl[or]ia in s[e]c[u]lo[rum]. Am[en]. Explic[i]t q[ua]rtus lib[er] sup[er] S[ente]n[t]ias fr[atr]is Pet[r]i de Thar[entasio]. Explicit liber quartus super S[ente]n[t]ias editus a f[ratre] Petro de Tharent[asio] ord[in]is Fratrum Predicatorum, qui factus est postea cardinal[is] Hostiensis [et] postea fact[us] est papa q[ui] vocabat[ur] Innoce[n]ci[us] V[us]" ca
dc.description.tableofcontents 3. f. 181v: "[Tabula. Distinctiones I-VII] "[text] Quid sit sacramentum ... utrum crisma sit m[ateri]a h[uius] sa[cramen]ti [com]pletis hoc sa[cramen]tu[m]" ca
dc.format.extent 181 f. : il. ; 320 x 230 mm enquadernació 335 x 240 mm ca
dc.format.medium Pergamí ca
dc.language la en
dc.relation.ispartof Manuscrits (Duc de Calàbria) ca
dc.relation.isreferencedby "Inventario de los libros del Duque de Calabria" (A. 1550), 261 ca
dc.relation.isreferencedby Repullés, "Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes", 190 ca
dc.relation.isreferencedby Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 518 ca
dc.relation.isreferencedby Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 2256 ca
dc.relation.isreferencedby Stegmüller, Fridericus, Repertorium Commentariorum in Sententias Petri Lombardi, collegit, disposuit, edidit ... 2 v., Herbipoli (Würzburg: apud Ferdinandum Schöningh bibliopolam, 1947, v. 1, n. 690, I- IV ca
dc.relation.isreferencedby Giovanna Murano, Opere diffuse per exemplar e pecia, n. 772, p. 687-688 ca
dc.source Universitat de València. Biblioteca Històrica ca
dc.subject Pere Lombard, ca. 1100-1160. Sententiarum libri IV ca
dc.title [Petrus de Tarentasio Super IIII Sentenciarum] la
dc.title.alternative In Sententias I-IV Petri Lombardi. Liber 4 ca
dc.type info:eu-repo/semantics/book en
dc.type Manuscrit ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0414/thumbnail.jpg ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0414/thumbnail.jpg ca
dc.provenance De la Biblioteca del Duque de Calabria; De la Librería de San Miguel de los Reyes. (Lit. B. Plu. 5. n. 14) ca
dc.description.handdesc Llatí ca
dc.identifier.local .b21904662 ca
dc.identifier.local BH Ms. 0414 ca
dc.identifier.local Olim 414 ca
dc.accrualMethod Desamortització, 1837 ca

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics