[Leonardi Nugaroli De Beatitudine liber]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Leonardi Nugaroli De Beatitudine liber]

DSpace Repository

[Leonardi Nugaroli De Beatitudine liber]

Show simple item record

dc.contributor.author Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos ca
dc.contributor.author Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos ca
dc.coverage.spatial Itàlia ca
dc.creator Nogarolus, Leonardus ca
dc.date.accessioned 2017-11-23T13:40:21Z
dc.date.available 2017-11-23T13:40:21Z
dc.date.created [posterior a 1471] ca
dc.date.issued [posterior a 1471] en
dc.identifier.uri http://roderic.uv.es/uv_ms_0313 ca
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/24366
dc.description Ms. il·luminat ca
dc.description Títol obtingut del títol del f. 1v amb lletra d'una mà posterior ca
dc.description Col·lació: Vitel·la, f. 92 (en blanc els f. 91 i 92); foliació moderna a llapis ; reclams horitzontals cada deu fulls; numeració de quaderns I-VIII ca
dc.description Composició: Escrit a línia tirada a 25 línies ca
dc.description Escriptura: Humanistica cursiva. Notes marginals de la mateixa mà ca
dc.description Decoració: Caplletra miniada en or i colors i unes altres alternant roig i blau; escut del cardenal de santa Sabina, emmarcat per una laurea i sobre fons morat. El escut del cardenal de Santa Sabina, consistent en una flor de lis en azur en camp d'or, amb capelo cardenalicio en gules, i cordons del mateix color ca
dc.description Enquadernació: Restaurada en1972. Vellut vermell sobre fusta; amb talls daurats ca
dc.description Origen: Escrit a Itàlia, amb posterioritat a l'any 1471 (De Marinis) ca
dc.description Signatura anterior: Ms. 864 ca
dc.description Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 313 ca
dc.description En el full de guarda (FG ) amb lletra del s. XVI: "Liber Nugaroli De Beatitudine" ; amb lletra del segle XVII "Leonardi Nugaroli De Beatitudine liber" ; "A la theologia, a cartes 17". A la part interior de la contracoberta hom pot llegir: "Alla Theologia numero ... X[V]II" ; "Sgto. De Beatudine 3 nto. alblro. a ffo. 230 pta. prima" ca
dc.description Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver ca
dc.description.abstract El còdex transcriu l'obra de Leonardo Nogarola "De Beatitudine". Aquest manuscrit està dedicat Ausiàs Despuig, cardenal del títol de Santa Sabina en Roma ca
dc.description.tableofcontents 1. f. 2r: "[rúbr.] Ad r[everendissi]mum in C[hrist]o, p[atrem] d[ominum] d[octorem] i[n] [sic] S[antæ] Ro[ma]næ Ecclesiae, tit[ul]i S[an]ctae Sabinae pr[esbyteru]m cardinalem Montis Regalis, ep[iscopu]m dignissi[mum] Le[onardus] Nogarolus, protonotarius apostolicu[s]. [text] Pridie cum ad te venissem ... ia[m] pectore toto accipio et d[omi]n[u]m casus [com]plector in homnes. Vene valere te opto" ca
dc.description.tableofcontents 2. f. 2v-90v: "[text] Querit[ur] utru[m] b[ea]titudo [con]sistat i[n] actu volu[n]tatis vel i[n]tellect[us] et arguit[ur] q[uod] i[n] actu vo[lunta]tis q[ui]a b[ea]titudo [con]sistit i[n] fruitione s[ecundu]m Aug[ustinu]m De trini[tat]e ... sine aliis bonis diminutis [et] sine suo diminuto bene" ca
dc.format.extent 94 f. : il. ; 215 x 140 mm enquadernació 225 x 150 mm ca
dc.format.medium Vitel·la ca
dc.language la en
dc.relation.ispartof Manuscrits (Duc de Calàbria) ca
dc.relation.isreferencedby "Inventario de robbe della guardarrobe..." (Ferrara, 1527) , 61 ca
dc.relation.isreferencedby "Inventario de los libros del Duque de Calabria" (A. 1550), 238 ca
dc.relation.isreferencedby Repullés, "Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes", 134 ca
dc.relation.isreferencedby Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 467 ca
dc.relation.isreferencedby Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 1536 ca
dc.relation.isreferencedby Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 255 ca
dc.relation.isreferencedby Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 105 ca
dc.relation.isreferencedby De Marinis, Biblioteca Napoletana, . t. II, p.112 ca
dc.relation.isreferencedby Gómez, Pilar, "Códices miniados", p. 132 ca
dc.relation.isreferencedby Kristeller, IV t. II p. 657(b ca
dc.relation.isreferencedby Cherchi-De Robertis, "Un inventario... , p. 163, n. 61 ca
dc.source Universitat de València. Biblioteca Històrica ca
dc.title [Leonardi Nugaroli De Beatitudine liber] la
dc.title.alternative De beatitudine ca
dc.type info:eu-repo/semantics/book en
dc.type Manuscrit ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0313/thumbnail.jpg ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0313/thumbnail.jpg ca
dc.provenance De la Biblioteca del Duque de Calabria. "Librería de San Miguel de los Reyes" (Lit. B. Plu. 2 n. 6) ca
dc.description.handdesc Llatí ca
dc.identifier.local .b21438894 ca
dc.identifier.local BH Ms. 0313 ca
dc.identifier.local Olim 864 ca
dc.accrualMethod Desamortització, 1837 ca

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics