Joachim De concordia novi et veteris testamenti
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Joachim De concordia novi et veteris testamenti

DSpace Repository

Joachim De concordia novi et veteris testamenti

Show simple item record

dc.contributor.author Joaquim, de Fiore, 1130-1202. De provincialibus presagiis ca
dc.contributor.author Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos ca
dc.contributor.author Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos ca
dc.coverage.spatial França ca
dc.creator Joaquim, de Fiore, 1130-1202 ca
dc.date.accessioned 2017-11-23T20:09:25Z
dc.date.available 2017-11-23T20:09:25Z
dc.date.created [entre 1375 i 1400] ca
dc.date.issued [entre 1375 i 1400] en
dc.identifier.uri http://roderic.uv.es/uv_ms_0694 ca
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/24277
dc.description Ms. il·luminat ca
dc.description Títol obtingut de la rúbrica (f. 1r) ca
dc.description Col·lació: Pergami, f. i (pergamí actual) + 127 + i (pergamí actual) ; reclams horitzontals cada dotze fulls ca
dc.description Composició: Escrit a 2 columnes amb número de línies variables ca
dc.description Escriptura: Gòtica bastarda, realitzada almenys per dos copistes. Notes marginals de lectura i d'altres amb el contingut de les rúbriques ca
dc.description Decoració: Encapçala l'obra una bella miniatura, sobre fons daurat, representant a l'autor, que era abat, agenollat davant de l'aparició d'un àngel, que ostenta una espècie de ceptre acabat per flor de lis. Caplletra miniada en or i colors, i les restants inicials i els calderones en blava i roig; títols en roig ca
dc.description Enquadernació: Pell llaurat, sobre fusta; mancat de fermalls, i amb escut daurat del Duc de Calabria. Restaurada en 1972 ca
dc.description Origen: Escrit probablement a França, en el últim quart del segle XIV ca
dc.description Signatura anterior: Ms. 379 ca
dc.description Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 694 ca
dc.description Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver ca
dc.description.abstract El còdex transcriu les obres "Concordia novi ac veteris testamenti" i "De provincialibus presagiis" de Joquim de Fiore ca
dc.description.tableofcontents 1. f. 1r-2v: [Prefatio] "[rúbr.] Incipit liber Joachim De concordia n[o]v[i] et veteris testamenti. [text] Quia labentis ac p[er]it[ur]i s[e]c[u]li p[er]urg[er]e ruina[m] sc[ri]pta[m] ... q[u]i h[oc] op[us] leg[er]e dignu[m] dux[er]it agnoscat" ca
dc.description.tableofcontents 2. f. 2v: [Tabula libri] "[rúbr.] Q[u]ot [et] q[ue] su[n]t illa de quib[us t[r]actat[ur] in h[oc] libro" ca
dc.description.tableofcontents 3. f. 3r-7v: "[rúbr.] P[rimus] li[ber] [Con]cordie novi ac vet[er]is testamenti abbat[is] Joachim. [text] Non h[abe]ntib[us] i[n] h[oc] mu[n]do ... [et] pe[n]nato[rum] aerios imitari volat[us]. [rúbr.] Explic[i]t lib[er] p[rimus]" ca
dc.description.tableofcontents 4. f. 7v- 27r: "[rúbr.] Incip[i]t IIus. [text] Prim[us] h[om]o ut ait ap[osto]l[us] de t[er]ra t[er]renus ... q[u]i fec[i]t h[ec] et dispo[n]it s[ecundu]m [con]si[liu]m votis sue. [rúbr.] Explicit liber 2" ca
dc.description.tableofcontents 5. f. 27r-42v "[rúbr.] Incip[it] 3. [text] Tractaruri de 7 sinagc[u]lis [sic]... ut sequat[ur] s[a]bba[tu]m req[u]iet[i]onis. Explic[i]t lib[er] IIIus" ca
dc.description.tableofcontents 6. f. 42v-59v: "[rúbr.] Incip[i]t lib[er] quartus. [text] Post i[n]icia p[r]imi libri q[u]i in fundame[n]to hui[us] op[er]is iactat[us] e[st] ... sup[er] q[u]a[m] credi p[otes]t univ[er]sa vastabit. [rúbr.] Explic[i]t lib[er] quart[us]" ca
dc.description.tableofcontents 7. f. 59v-116v: "[rúbr.] Incip[i]t q[u]intus. [text] Quatuor [con]cordia[rum] libri q[u]os hucus[que] digessimus ... qui t[un]c eru[n]t ad regna celestia p[er]venire. Amen. Explicit lib[er] [Con]cordie novi ac vet[er]is test[ament]i" ca
dc.description.tableofcontents 8. f. 116v-127r: "[rúbr.] Joachim de provincialib[us] presagiis. Ordinamentum modern[m] no[n] sequtus est. Joachim quoniam successib[us] t[em]po[r]um res mutantur. [rúbr.] Regio romana ... [text] Principiu[m] Amalech ge[n]tiu[m] ad extremu[m] ip[s]i p[ro]de[n]tur. Amalechite ro[m]anos ydolatras p[re]figura[n]t ... quo laboriosius in t[em]p[o]ris ei[us] eru[m]pnosi malicia fluctuaru[n]t. [rúbr.] Explicit p[ro]vinciale cu[m] ei[us] p[re]sagiis Joachim" ca
dc.format.extent 127 f. : il. ; 405 x 280 mm enquadernació 420 x 295 mm ca
dc.format.medium Pergamí ca
dc.language la en
dc.relation.ispartof Manuscrits (Duc de Calàbria) ca
dc.relation.isreferencedby "Inventario de los libros del Duque de Calabria" (A. 1550), 187 ca
dc.relation.isreferencedby Repullés, "Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes", 115, 116 ca
dc.relation.isreferencedby Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 448 i 449 ca
dc.relation.isreferencedby Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 1205 ca
dc.relation.isreferencedby De Marinis, t. I p. 145. II, 77-78 ca
dc.relation.isreferencedby Gómez, Pilar, Códices miniados, p. 119 ca
dc.relation.isreferencedby Troncarelli, Fabio, Il ricordo del futuro: Gioaccino de Fiore e il Gioachismo a traverso la storia, p. 292-293 ca
dc.source Universitat de València. Biblioteca Històrica ca
dc.title Joachim De concordia novi et veteris testamenti la
dc.title.alternative Concordia novi ac veteris testamenti ca
dc.type info:eu-repo/semantics/book en
dc.type Manuscrit ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0694/thumbnail.jpg ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0694/thumbnail.jpg ca
dc.provenance Biblioteca del Duque de Calabria; "Librería de San Miguel de los Reyes" (Lit. B. Plu. 5. n. 20) ca
dc.description.handdesc Llatí ca
dc.identifier.local .b21173965 ca
dc.identifier.local BH Ms. 0694 ca
dc.identifier.local Olim 379 ca
dc.accrualMethod Desamortització, 1837 ca

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics