Nacionalisme, cohesió o xoc cultural? : Descobrir la història i elements de l’actualitat en base a aquest fenomen
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Nacionalisme, cohesió o xoc cultural? : Descobrir la història i elements de l’actualitat en base a aquest fenomen

DSpace Repository

Nacionalisme, cohesió o xoc cultural? : Descobrir la història i elements de l’actualitat en base a aquest fenomen

Show simple item record

dc.contributor.author Galán Olcina, Odiel
dc.date.accessioned 2012-07-04T12:11:50Z
dc.date.available 2012-07-04T12:11:50Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/24183
dc.description.abstract En aquest treball de final de màster es va intentar aplicar tot allò aprés al llarg del curs, amb l’objectiu, per una banda, d’elaborar materials que donaren la possibilitat d’emprar-los en el futur; per altra banda, reflexionar entorn a la situació i els problemes del model educatiu Espanyol, per pensar com dur a terme una educació més eficient. S’estructura entorn a una idea d’educació, definida per el nou marc legal que s’inicia en amb la LOE. L’essència de la qual s’interpreta, en aquesta reflexió, com la necessitat d’abordar el model d’ensenyament-aprenentatge on l’alumne siga el subjecte qui construisca el coneixement. El predicat, la relació d’aquest coneixement de les ciències socials amb la realitat quotidiana. En aquest escrit s’intenta relacionar açò també amb l’anàlisi d’un problema social, com a eix d’aproximació al contingut curricular. Aleshores, es planteja treballar el problema que representa la definició del concepte Nació i la relació d’aquest amb el d’Estat. Amb la finalitat de contrastar la informació que aquests tenen prèviament, la qual sol ser la repetició de missatges aïllats dels mitjans de comunicació, que donen una versió tancada de la Nació; amb el coneixement científic del tema, despertant l’interés de l’alumnat per entendre sobre quines idees es construeixen aquests missatges que mostren la “veritat”. Així doncs, s’intenta contrastar el llenguatge i coneixement científic amb el que tenen prèviament, per que esbrinen que les ciències socials poden ser una bona eina per fer front a problemes i reptes que aniran sorgintlos. es_ES
dc.language.iso ca es_ES
dc.subject Estat ; nació ; nacionalitat ; sobirania ; immigrant es_ES
dc.title Nacionalisme, cohesió o xoc cultural? : Descobrir la història i elements de l’actualitat en base a aquest fenomen es_ES
dc.type Unitat didactica ca
dc.subject.unesco UNESCO::CIENCIA POLÍTICA es_ES
dc.type.interactivitytype mixed es_ES
dc.type.learningresourcetype NarrativeText es_ES
dc.type.interactivitylevel medium es_ES
dc.description.abstractenglish In this Masters’ Thesis I have tried to apply all that I had been learning during the year, in order to, firstly create exercises that I will able to use by the time I’ll be working as a teacher; secondly, to think about how can teachers overcome some problems of the Spanish public education and how can they improve that. The way that I have thought and structured that Unit is based on LOE. Mainly interpreted as a specific way to teach and learn. Pupils are who elaborate the information so to they’ll be able to link that with reality problems, in that case, with social problems. So there are two concepts Nation and State which are usually related but how they are related it’s the difficulty that pupils have to face up. The purpose is to contrast their previous information which is too biased by mass media, with the scientific version. So that pupils can work out social science, it’s knowledge to face future problems that they’ll find. es_ES

View       (938.7Kb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics