Unitat didàctica : Unió Europea : fortificació o cooperació?
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Unitat didàctica : Unió Europea : fortificació o cooperació?

DSpace Repository

Unitat didàctica : Unió Europea : fortificació o cooperació?

Show simple item record

dc.contributor.author Fita Esteve, Sara
dc.date.accessioned 2012-05-28T10:44:50Z
dc.date.available 2012-05-28T10:44:50Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/23757
dc.description.abstract Les reflexions sobre l'educació i les consideracions didàctiques presentades en aquest TFM, són resultat d'un any de treball al Màster de Professorat en l'UV. Reflexions necessàries abans d'entrar a un aula ja què plantjar-se quin és el paper del professor en l'educació no sempre ha estat tasca obligatòria, almenys a nivell formal. Cal saber allò que volem, quins són els objectius de l'educació per a utilitzar el mètode que facilite aconseguir-los. I aquest no és altre que el mètode constructivista i què podrà aplicar-se de manera general si aconseguim introduir la innovació educativa a les escoles. Aquest treball de reflexió s'ha intentat aplicar en aquesta unitat didàctica sobre la “Unió Europea: fortificació o cooperació?”, considerant sempre que ha estat el primer contacte amb la didàctica. Es presenta la Unió Europea des d'una perspectiva social, facilitant als alumnes una sèrie de recursos que caldrà treballar per a extraure les seues pròpies conclusions. La Unió Europea és desconeguda per a gran part de la població, sobretot per als més jovens. Poder analitzar una institució tan llunyana però tan propera al mateix tamps, desperta tota una sèrie de qüestions, dubtes, inquietuts entre els alumnes que cal aprofitar. Però no sols aquest és l'objectiu. És l'adquisició de les competències educatives, la principal causa de la innovació, ja que aquestes són les que permetran a l'alumne ser autònom i crític al seu dia a dia, i que al cap i a la fí, és l'objectiu de l'educació en
dc.description.abstract Las reflexiones sobre la educación y las consideraciones didácticas presentadas en este TFM, son resultado de un año de trabajo al Master de Profesorado de la UV. Reflexiones necesarias antes de entrar en un aula ya que plantearse cual es el papel del profesor en la educación no siempre ha sido un trabajo obligatorio, al menos a nivel formal. Debemos saber aquello que queremos, cuales son los objetivos de la educación para utilizar el método que facilite obtenerlos. I este no es otro que que el método constructivo y que podrá aplicarse de manera general si conseguimos introducir la innovación educativa en las escuelas. Este trabajo de reflexión, se ha intentado aplicar en esta unidad didáctica sobre la “Unión Europea: fortificación o cooperación?”, considerando que ha sido el primer contacto con la didáctica. Se presenta la Unión Europea desde una perspectiva social , facilitando a los alumnos una serie de recursos que se deberán trabajar para sacar sus propias conclusiones. La Unión Europea es desconocida para la mayoría de la población, sobretodo para los más jóvenes. Poder analizar una institución tan lejana pero a la vez tan cercana, despierta una serie de preguntas, dudas, inquietudes entre los alumnos que se debe aprovechar. Pero no solo es este el objetivo. Es la adquisición de las competencias educativas, la principal causa de la innovación, ya que son estas las que permitirán al alumno a ser autónomo y crítico en su día a día, y que al fin y al cabo, es el objetivo de la educación. en
dc.language.iso ca en
dc.subject Paper professorat, innovació, investigació a l'aula, didàctica, constructivisme, competències, Unió Europea, diversitat cultural. en
dc.subject Papel profesor, innovación, investigación en el aula, didáctica, método constructivo, competencias, Unión Europea, diversidad cultural en
dc.subject Teachers' role, innovation, classroom research, didactics, constructivism, competences, European Union, cultural diversity en
dc.title Unitat didàctica : Unió Europea : fortificació o cooperació? en
dc.type Unitat didactica en
dc.subject.unesco UNESCO::CIENCIA POLÍTICA en
dc.type.interactivitytype mixed
dc.type.learningresourcetype NarrativeText
dc.type.interactivitylevel medium
dc.description.abstractenglish The reflections on education and the didactic considerations presented in this TFM, are the result of a year’s work at the Master of Teaching in the University of Valencia. I believe it is necessary in this day and age to gather our thoughts and reflections before entering into a classroom environment, given that, contemplating the role of a teacher, has not always been compulsory, at least not formally. We must know what we want to achieve, what the objectives of education are, and use the most suitable method accordingly, in order to achieve these. And this is not but the constructive method, which can be applied generally if we are able to introduce innovative education in schools. We have tried to apply said refection assignment in this didactic unit regarding “European Union: Fortification or cooperation?” considering that it has been the first didactic contact. It has been presented to the European Union from a social perspective, providing the students with a range of resources to enable said students to come up with their own conclusions. The EU is unknown among the majority of the population, above all amongst the younger generations. To be able to analyse such distant yet close institution, empowers a series of questions, doubts and queries amongst pupils that one must take advantage of. But this is not the only objective. The main cause for innovation is the acquisition of educational competencies, since these are the ones that will allow the pupil to become more autonomous and critical in his day to day, because, at the end of the day, this is the objective of education. en

View       (526.9Kb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics