La quarta Deca di Tito Livio padovano della Guerra Macedonica
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

La quarta Deca di Tito Livio padovano della Guerra Macedonica

DSpace Repository

La quarta Deca di Tito Livio padovano della Guerra Macedonica

Show simple item record

dc.contributor.author Mariano, del Buono di Jacopo, 1433-1504, il ca
dc.coverage.spatial Itàlia Florència ca
dc.creator Livi, Tit, 59 aC-17 dC ca
dc.date.accessioned 2014-06-25T07:46:32Z
dc.date.available 2014-06-25T07:46:32Z
dc.date.created [anterior a 1478] ca
dc.date.issued [anterior a 1478] en
dc.identifier.uri http://roderic.uv.es/uv_ms_0386 ca
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/22060
dc.description Ms. il·luminat ca
dc.description Títol obtingut de la rúbrica (f. 6v) ca
dc.description Col·lació: Vitel·la, f. ii (pergamí actual) + 356 (en blanc els f. 4 i 5) + i (pergamí actual) ; foliació antiga en aràbics escrits en tinta de color vermell que comença en els fulls del frontispici, i moderna al llapis des de principi del manuscrit ; reclams horizontals cada 10 fulls ca
dc.description Composició: Escrit a línia tirada a 33 línies ca
dc.description Escriptura: Humanística antiqua ca
dc.description Decoració: Bella orla composta per tres parts diferenciades: la central formada per un quadre en l'interior del qual se troba escrit en lletres majúscules en or el títol de l' obra, sobre fons propra; rodejant esta composició es troba una orla, sobre fons balus, formada per una decoració "a candelieri" a esquerra i dreta, interceptada per dos medallons amb els retrats de les emperatrius "Cornelia" i "Giulia Augusta"; a la part inferior, dins d'una corona de llorer sotinguda per dos "putti", uns dels lemes de Ferran, el balcó àrab i la llegenda "Amor m'incende et mi struggie"; a la part superior, coronant la composició, altres dos "putti" que sostenen dos garlandes de grans rojos que ixen de l'escut reial tipus 15 (De Marinis), i que sostenen la decoració "a candelieri" anteriorment citada, que descansa sobre dos "putti": el de l'esquerra d'esquenes i el de la dreta de front; el tercer element d'esta composcició és l'orla exterior, formada per una decoració de gelosia, interrompuda per set quadrats, quatre amb retrats femenins amb les llegendes "Domitia", "Faustina"; "Sabina Adriana" i "Agrepina", i a la part inferior amb els lemes de la mata de mill, llibre obert i muntanya de punta de diamants (f. 6v). En el full enforntat, preciosa orla amb motius florals, a la part superior del qual es troba l'ermini. I davall d'ell un filacteri amb la llegenda "Amor m'mtiende e struge"; en els quatre angles, medallons amb cèrvols, a la part dreta de l'orla dos camafeus i un personatge amb la llegenda "Mario Consulo"; en l'esquerra, en daurat, altres dos medallons amb dos caps masculins, un mirant cap a l'esquerra i un altre a la dreta, i un safir orlat per perles; la composició es tanca, per la part inferior, amb un paistge en què es troba l'escut de Ferran sostingut per quatre amorets, tenint a cada costat de l'escut un cervatell i un paó (f. 7r). Té deu inicials en or amb una decoració florentina de flors i punts, una al començamente de cada una de les dècades; les altres capitals en blau; títuls i epígrafs en roig. Miniatures atribuïdes a Mariano del Buono (Garzelli, De la Mare) ca
dc.description Enquadernació: Actual (1972), pell sobre taula, amb palmetes en daurat com motiu ornamental ca
dc.description Origen: Escrit i miniat a Florència amb anterioritat a l'any 1478 (Alexander) ca
dc.description Signatura anterior: Ms. 757 ca
dc.description Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 386 ca
dc.description Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver ca
dc.description.abstract El còdex transcriu la versió italiana dels llibres XXXI-XL de l'obra "Ab urbe condita" de Tit Livi, que formen la quarta dècada d'aquesta obra. Dissortadament no es conserva la magnífica relligadura original, de vellut tricolor amb gafets i escuts d'argent com ho testimonia l'inventari de Ferrara de 1527 ca
dc.description.tableofcontents 1. f. 1r-3v: "[rúbr.] [Q]ui comincia il prolago di Tito Livio excellentissimo autore et istoricho, da Padova et cittadino di Roma raccontatore de Romane istorie ove e da sapere, in prima le infrascritte note. [text] Primieramente furono in Roma i regi ... osservandole messer sancto Aghustino doctore beato contro alla resia de paghani" ca
dc.description.tableofcontents 2. f. 4r-6r: [en blanc ca
dc.description.tableofcontents 3. f. 6v: "[rúbr.] In questo volume si contiene la quarta Deca di Tito Livio padovano historico nobilissimo della Guerra Macedonica" ca
dc.description.tableofcontents 4. f. 7r-10r: "[rúbr.] Incomincia la quarta Deca di Tito Livio padovano di latino da altri facta volgare [et] tracta della Guerra Macedonica. Proemio del volgarizatore. [text] La ineffabile providentia di colui il quale di nulla creo tutte le cose ... della invidia difenda se li piace. [rúbr.] Finisce il prologo dello exponitore. Laus Deo" ca
dc.description.tableofcontents 5. f. 10v-28r: "[rúbr.] Incomincia il primo libro della quarta Deca di Tito Livio padovano della Guerra Macedonica. Proemio. [text] Certo a me dilecta chosi d'essere prevenuto al fine della cartaginese guerra ... ne altra cosa degna di memoria fece allora in Grecia. [rúbr.] Finisce il primo libro della quarta Deca di Tito Livio padovano della Guerra Macedonica" ca
dc.description.tableofcontents 6. f. 28r-47r: "[rúbr.] Incomincia il secondo. Come Tito Ambustio legato mandato da Sulpitio consolo schorse in Macedonia [et] prese piu terre. [text] Sulpitio consolo in questo tempo ... imperio andassono in Ispagna. [rúbr.] Finisce il secondo libro della quarta Deca di Tito Livio padovano della Guerra Macedonica" ca
dc.description.tableofcontents 7. f. 47r-79r: "[rúbr.] Incomincia il libro terzo [et] prima. Come le province fussono divise tra co[n]soli nuovi [et] i pretori. [text] Nuovi consoli [et] pretori essendo negli dieci di marzo ... [et] ogni ornamento di donne alloro per forza tolse. [rúbr.] Finisce il terzo libro della quarta Deca di Tito Livio padovano della Guerra Macedonica" ca
dc.description.tableofcontents 8. f. 79r-120v: "[rúbr.] Incomincia il libro quarto, [et] p[r]ima d'una novita che venne a Roma per chagione delle donne che a do mandavano li loro ornamenti alli quali al tempo della guerra cartaginese erano loro sciti tolti. [text] Fra lle grandissime guerre ... arebbe potuta subitamente la quistione finire. [rúbr.] Finisce il quarto libro della quarta Deca di Tito Livio padovano" ca
dc.description.tableofcontents 9. f. 120v-157r: "[rúbr.] Incomincia il libro quinto, [et] prima d'una battaglia facta da Publio Cornelio pretore con li Lusitani in Ispagnia della quale esso Publio ebbe victoria. [text] Nel principio dell anno del quale le predette cose furono facte ... in sua giurisditione pervenute. [rúbr.] Finisce il quinto libro della quarta Deca di Tito Livio padovano storiografo" ca
dc.description.tableofcontents 10. f. 157r-189r: "[rúbr.] Incomincia il sexto libro, [et] prima come in Roma si decreto la guerra contro al re Antiocho et partironsi le provincie tra nuovi co[n]soli et pretori [et] scrissonsi [et] assegnaronsi a tutti gli exerciti [et] altre cose. [text] Essendo entrati Cornelio Scipione ... [et] Publio Iunio [et] Cornelio Atilio Labeone. [rúbr.] Finisce il sexto libro della quarta Deca di Tito Livio padovano istoriografo" ca
dc.description.tableofcontents 11. f. 189r-238v: "[rúbr.] Incomincia il ibro septimo, VIIº, et prima come il leghati degli etoli non potendo ni una cosa dal senato impetrare se none una delle due conditioni loro date furono d'Italia acchomiati. [text] Ni una cosa essendo consoli Cornelio Scipione ... [et] accio che quelle citta fussono in liberta. [rúbr.] Finisce il septimo libro della quarta Deca di Tito Livio" ca
dc.description.tableofcontents 12. f. 239r-287r: "[rúbr.] Incomincia l'otavo libro della quarta Deca di Tito Livio padovano, et prima come Aminandro re d'Attamania cacciato del regno suo el quale in podesta del re Filippo di Macedonia era venuto con soccorso degli etoli richupero il suo regno. [text] Mentre che la guerra contro ad Antiocho re in Asia ... [et] nel consiglio suo [et] nello acchussatore. [rúbr.] Finisce l'otavo libro della quarta Deca di Tito Livio padovano historiografo" ca
dc.description.tableofcontents 13. f. 287r-328v: "[rúbr.] Incomincia il libro nono, et prima come i due nuovi consoli andati in Lighuria dopo piu battaglie pacata [et] soggioghata la provincia tornarono a Roma ; [f. 287v: text] Mentre che le predette cose si facciano a Roma ... questa cosa e solemnissimo. [rúbr.] Finisce il nono libro della quarta Deca di Tito Livio padovano historico" ca
dc.description.tableofcontents 14. f. 328v-356v: "[rúbr.] Incomincia il decimo libro, et primieramente come le provicie furono assortite tra in consoli [et] tra i pretori nuovi [et] come si scrissono novi exerciti ; [f. 329r: text] Nel principio del seguente anno ... ; [f. 356v] [et] in tutti gli chonciliabuli. [rúbr.] Finis. Finisce il decimo [et] ultimo libro della quarta Deca di Tito Livio padovano storico excellentissimo" ca
dc.format.extent 356 f. : il. ; 342 x 236 mm enquadernació 360 x 255 mm ca
dc.format.medium Vitel·la ca
dc.language it en
dc.relation.ispartof Europeana Regia. Biblioteca dels reis aragonesos de Nàpols ca
dc.relation.ispartof Manuscrits (Duc de Calàbria) ca
dc.relation.isreferencedby "Inventario de robbe della guardarrobe..." (Ferrara, 1527), 262 ca
dc.relation.isreferencedby "Inventario de los libros del Duque de Calabria" (A. 1550), 776 ca
dc.relation.isreferencedby Repullés, Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes, 197 ca
dc.relation.isreferencedby Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 525 ca
dc.relation.isreferencedby Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 1317, làm. XVI ca
dc.relation.isreferencedby Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 2043, figs. 693-694 ca
dc.relation.isreferencedby Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 126 ca
dc.relation.isreferencedby De Marinis, Biblioteca Napoletana, t. II, p. 101, lám, 157-158 ca
dc.relation.isreferencedby Gómez, Pilar, Códices miniados, p. 126 ca
dc.relation.isreferencedby Garzelli, A., Miniatura fiorentina, p. 193, fig. 732 ca
dc.relation.isreferencedby Kristeller, IV, t. II 651(b ca
dc.relation.isreferencedby Cherchi-De Robertis, "Un inventario...", p. 259-260, n. 262 ca
dc.relation.isreferencedby Alexander, J.J.G., "Classical and Humanistic Text", The Painted Page, p. 118-119 ca
dc.relation.isreferencedby Toscano, G., "La biblioteca de Ferrante", La Biblioteca Real de Nápoles..., p. 227 ca
dc.source Universitat de València. Biblioteca Històrica ca
dc.title La quarta Deca di Tito Livio padovano della Guerra Macedonica it
dc.title.alternative Ab urbe condita. Italià ca
dc.type info:eu-repo/semantics/book en
dc.type Manuscrit ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0386/thumbnail.jpg ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0386/thumbnail.jpg ca
dc.provenance Biblioteca de Ferrante de Aragón; Biblioteca del Duque de Calabria; "Librería de San Miguel de los Reyes" (Lit. B. Plu. 2 n. 18) ca
dc.description.custevent De Painted Page, 49; La biblioteca real de Nápoles de Alfonso el Magnánimo al Duque de Calabria 1442-1550, 19 ca
dc.description.handdesc Italià ca
dc.identifier.local .b18447120 ca
dc.identifier.local BH Ms. 0386 ca
dc.identifier.local Olim 757 ca
dc.accrualMethod Desamortització, 1837 ca

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics