La quarta Deca di Tito Livio padovano della Guerra Macedonica
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

La quarta Deca di Tito Livio padovano della Guerra Macedonica

DSpace Repository

La quarta Deca di Tito Livio padovano della Guerra Macedonica

Show full item record

     Livi, Tit, 59 aC-17 dC
Mariano, del Buono di Jacopo, 1433-1504, il
This document is a libro manuscritoDate[anterior a 1478]Otros títulos: Ab urbe condita. Italià
Lugar: Itàlia Florència

Lengua: it
Descripción física: 356 f. : il. ; 342 x 236 mm enquadernació 360 x 255 mm
Soporte: Vitel·la
Tipo: Manuscrit
Resumen: El còdex transcriu la versió italiana dels llibres XXXI-XL de l'obra "Ab urbe condita" de Tit Livi, que formen la quarta dècada d'aquesta obra. Dissortadament no es conserva la magnífica relligadura original, de vellut tricolor amb gafets i escuts d'argent com ho testimonia l'inventari de Ferrara de 1527Fuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Signatura:
BH Ms. 0386
Olim 757
Identificadores:
http://roderic.uv.es/uv_ms_0386 http://hdl.handle.net/10550/22060
Colección: Europeana Regia. Biblioteca dels reis aragonesos de NàpolsManuscrits (Duc de Calàbria)
Procedencia: Biblioteca de Ferrante de Aragón; Biblioteca del Duque de Calabria; "Librería de San Miguel de los Reyes" (Lit. B. Plu. 2 n. 18)
Descripción general: Ms. il·luminat
Títol obtingut de la rúbrica (f. 6v)
Col·lació: Vitel·la, f. ii (pergamí actual) + 356 (en blanc els f. 4 i 5) + i (pergamí actual) ; foliació antiga en aràbics escrits en tinta de color vermell que comença en els fulls del frontispici, i moderna al llapis des de principi del manuscrit ; reclams horizontals cada 10 fulls
Composició: Escrit a línia tirada a 33 línies
Escriptura: Humanística antiqua
Decoració: Bella orla composta per tres parts diferenciades: la central formada per un quadre en l'interior del qual se troba escrit en lletres majúscules en or el títol de l' obra, sobre fons propra; rodejant esta composició es troba una orla, sobre fons balus, formada per una decoració "a candelieri" a esquerra i dreta, interceptada per dos medallons amb els retrats de les emperatrius "Cornelia" i "Giulia Augusta"; a la part inferior, dins d'una corona de llorer sotinguda per dos "putti", uns dels lemes de Ferran, el balcó àrab i la llegenda "Amor m'incende et mi struggie"; a la part superior, coronant la composició, altres dos "putti" que sostenen dos garlandes de grans rojos que ixen de l'escut reial tipus 15 (De Marinis), i que sostenen la decoració "a candelieri" anteriorment citada, que descansa sobre dos "putti": el de l'esquerra d'esquenes i el de la dreta de front; el tercer element d'esta composcició és l'orla exterior, formada per una decoració de gelosia, interrompuda per set quadrats, quatre amb retrats femenins amb les llegendes "Domitia", "Faustina"; "Sabina Adriana" i "Agrepina", i a la part inferior amb els lemes de la mata de mill, llibre obert i muntanya de punta de diamants (f. 6v). En el full enforntat, preciosa orla amb motius florals, a la part superior del qual es troba l'ermini. I davall d'ell un filacteri amb la llegenda "Amor m'mtiende e struge"; en els quatre angles, medallons amb cèrvols, a la part dreta de l'orla dos camafeus i un personatge amb la llegenda "Mario Consulo"; en l'esquerra, en daurat, altres dos medallons amb dos caps masculins, un mirant cap a l'esquerra i un altre a la dreta, i un safir orlat per perles; la composició es tanca, per la part inferior, amb un paistge en què es troba l'escut de Ferran sostingut per quatre amorets, tenint a cada costat de l'escut un cervatell i un paó (f. 7r). Té deu inicials en or amb una decoració florentina de flors i punts, una al començamente de cada una de les dècades; les altres capitals en blau; títuls i epígrafs en roig. Miniatures atribuïdes a Mariano del Buono (Garzelli, De la Mare)
Enquadernació: Actual (1972), pell sobre taula, amb palmetes en daurat com motiu ornamental
Origen: Escrit i miniat a Florència amb anterioritat a l'any 1478 (Alexander)
Signatura anterior: Ms. 757
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 386
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver

Contiene: 1. f. 1r-3v: "[rúbr.] [Q]ui comincia il prolago di Tito Livio excellentissimo autore et istoricho, da Padova et cittadino di Roma raccontatore de Romane istorie ove e da sapere, in prima le infrascritte note. [text] Primieramente furono in Roma i regi ... osservandole messer sancto Aghustino doctore beato contro alla resia de paghani"2. f. 4r-6r: [en blanc3. f. 6v: "[rúbr.] In questo volume si contiene la quarta Deca di Tito Livio padovano historico nobilissimo della Guerra Macedonica"4. f. 7r-10r: "[rúbr.] Incomincia la quarta Deca di Tito Livio padovano di latino da altri facta volgare [et] tracta della Guerra Macedonica. Proemio del volgarizatore. [text] La ineffabile providentia di colui il quale di nulla creo tutte le cose ... della invidia difenda se li piace. [rúbr.] Finisce il prologo dello exponitore. Laus Deo"5. f. 10v-28r: "[rúbr.] Incomincia il primo libro della quarta Deca di Tito Livio padovano della Guerra Macedonica. Proemio. [text] Certo a me dilecta chosi d'essere prevenuto al fine della cartaginese guerra ... ne altra cosa degna di memoria fece allora in Grecia. [rúbr.] Finisce il primo libro della quarta Deca di Tito Livio padovano della Guerra Macedonica"6. f. 28r-47r: "[rúbr.] Incomincia il secondo. Come Tito Ambustio legato mandato da Sulpitio consolo schorse in Macedonia [et] prese piu terre. [text] Sulpitio consolo in questo tempo ... imperio andassono in Ispagna. [rúbr.] Finisce il secondo libro della quarta Deca di Tito Livio padovano della Guerra Macedonica"7. f. 47r-79r: "[rúbr.] Incomincia il libro terzo [et] prima. Come le province fussono divise tra co[n]soli nuovi [et] i pretori. [text] Nuovi consoli [et] pretori essendo negli dieci di marzo ... [et] ogni ornamento di donne alloro per forza tolse. [rúbr.] Finisce il terzo libro della quarta Deca di Tito Livio padovano della Guerra Macedonica"8. f. 79r-120v: "[rúbr.] Incomincia il libro quarto, [et] p[r]ima d'una novita che venne a Roma per chagione delle donne che a do mandavano li loro ornamenti alli quali al tempo della guerra cartaginese erano loro sciti tolti. [text] Fra lle grandissime guerre ... arebbe potuta subitamente la quistione finire. [rúbr.] Finisce il quarto libro della quarta Deca di Tito Livio padovano"9. f. 120v-157r: "[rúbr.] Incomincia il libro quinto, [et] prima d'una battaglia facta da Publio Cornelio pretore con li Lusitani in Ispagnia della quale esso Publio ebbe victoria. [text] Nel principio dell anno del quale le predette cose furono facte ... in sua giurisditione pervenute. [rúbr.] Finisce il quinto libro della quarta Deca di Tito Livio padovano storiografo"10. f. 157r-189r: "[rúbr.] Incomincia il sexto libro, [et] prima come in Roma si decreto la guerra contro al re Antiocho et partironsi le provincie tra nuovi co[n]soli et pretori [et] scrissonsi [et] assegnaronsi a tutti gli exerciti [et] altre cose. [text] Essendo entrati Cornelio Scipione ... [et] Publio Iunio [et] Cornelio Atilio Labeone. [rúbr.] Finisce il sexto libro della quarta Deca di Tito Livio padovano istoriografo"11. f. 189r-238v: "[rúbr.] Incomincia il ibro septimo, VIIº, et prima come il leghati degli etoli non potendo ni una cosa dal senato impetrare se none una delle due conditioni loro date furono d'Italia acchomiati. [text] Ni una cosa essendo consoli Cornelio Scipione ... [et] accio che quelle citta fussono in liberta. [rúbr.] Finisce il septimo libro della quarta Deca di Tito Livio"12. f. 239r-287r: "[rúbr.] Incomincia l'otavo libro della quarta Deca di Tito Livio padovano, et prima come Aminandro re d'Attamania cacciato del regno suo el quale in podesta del re Filippo di Macedonia era venuto con soccorso degli etoli richupero il suo regno. [text] Mentre che la guerra contro ad Antiocho re in Asia ... [et] nel consiglio suo [et] nello acchussatore. [rúbr.] Finisce l'otavo libro della quarta Deca di Tito Livio padovano historiografo"13. f. 287r-328v: "[rúbr.] Incomincia il libro nono, et prima come i due nuovi consoli andati in Lighuria dopo piu battaglie pacata [et] soggioghata la provincia tornarono a Roma ; [f. 287v: text] Mentre che le predette cose si facciano a Roma ... questa cosa e solemnissimo. [rúbr.] Finisce il nono libro della quarta Deca di Tito Livio padovano historico"14. f. 328v-356v: "[rúbr.] Incomincia il decimo libro, et primieramente come le provicie furono assortite tra in consoli [et] tra i pretori nuovi [et] come si scrissono novi exerciti ; [f. 329r: text] Nel principio del seguente anno ... ; [f. 356v] [et] in tutti gli chonciliabuli. [rúbr.] Finis. Finisce il decimo [et] ultimo libro della quarta Deca di Tito Livio padovano storico excellentissimo"
Referencias: "Inventario de robbe della guardarrobe..." (Ferrara, 1527), 262"Inventario de los libros del Duque de Calabria" (A. 1550), 776Repullés, Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes, 197Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 525Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 1317, làm. XVIDomínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 2043, figs. 693-694Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 126De Marinis, Biblioteca Napoletana, t. II, p. 101, lám, 157-158Gómez, Pilar, Códices miniados, p. 126Garzelli, A., Miniatura fiorentina, p. 193, fig. 732Kristeller, IV, t. II 651(bCherchi-De Robertis, "Un inventario...", p. 259-260, n. 262Alexander, J.J.G., "Classical and Humanistic Text", The Painted Page, p. 118-119Toscano, G., "La biblioteca de Ferrante", La Biblioteca Real de Nápoles..., p. 227
Exposiciones: De Painted Page, 49; La biblioteca real de Nápoles de Alfonso el Magnánimo al Duque de Calabria 1442-1550, 19

Este documento está disponible también en : http://hdl.handle.net/10550/22060
Ver en el catálogo Trobes
distribuido bajo licencia Creative Commons de Reconocimiento-NoComercial 3.0 No adaptada

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics