L'obrador de Pere Nicolau i la segona generació de pintors del Gòtic Internacional a València
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

L'obrador de Pere Nicolau i la segona generació de pintors del Gòtic Internacional a València

DSpace Repository

L'obrador de Pere Nicolau i la segona generació de pintors del Gòtic Internacional a València

Show simple item record

dc.contributor.advisor Serra Desfilis, Amadeo
dc.contributor.advisor Aliaga Morell, Joan
dc.contributor.author Llanes Domingo, Carme
dc.contributor.other Departament de Història de l'Art en
dc.date.accessioned 2012-01-10T12:58:07Z
dc.date.available 2012-01-10T12:58:07Z
dc.date.issued 2011
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/21887
dc.description.abstract La tesi doctoral analitza la trajectòria professional de Pere Nicolau (1390-1408), pintor de retaules actiu a València a la fi del segle XIV i primera dècada del segle XV. Aquest pintor és fonamental per explicar la gènesi i introducció de l’estil internacional a València. L’objectiu de la recerca era fer una revisió crítica del pintor i de la seua relació amb altres pintors relacionats amb el seu obrador: Antoni Peris, Jaume Mateu, Gonçal Peris o Gonçal Peris Sarrià. La investigació ha estat estructurada en tres parts. La primera se dedica a l’estudi i sistematització de la historiografia anterior sobre el tema. Era un pas imprescindible donada la complexitat de l’esquema atributiu i la dispersió de la documentació. La segona part gira en torn de Pere Nicolau. El perfil vital i professional d’aquest pintor ha estat elaborat des de la revisió documental i amb l’aportació de nova documentació, tant de caràcter personal com professional. L’anàlisi remarca els aspectes socials de la producció artística: l’ obrador, els clients, la relació amb altres pintors i els àmbits d’actuació. Es pretenia confirmar la importància del pintor dins del context valencià i contribuir a esclarir l’esquema evolutiu del gòtic internacional a València. L’estudi proporciona una visió del pintor i de la seua producció des de l’anàlisi detallat de les obres documentades. La tercera part de la tesi analitza la relació de Pere Nicolau amb els seus continuadors. Es tracta d’una segona generació de pintors, difusors dels models de Nicolau fora de l’àmbit valencià, la seua activitat va contribuir al desenvolupament de la pintura sobre taula i dels models internacionals en altres territoris de la Corona d’Aragó. Aquesta part de la tesi s’inicia amb l’estudi de les característiques de l’ofici de pintor a la Baixa edat Mitjana per continuar amb una anàlisi més detallada dels pintors de retaules. L’estudi s’ha centrat en Antoni Peris, Jaume Mateu i Gonçal Peris o Gonçal Peris Sarrià. De la seua biografia s’ha fet una revisió documental i historiogràfica. Així mateix, de tots ells s’aporta documentació inèdita que permet completar el seu perfil professional. Dels resultats de la recerca cal destacar que ha estat documentada l’execució i contractació de nous retaules, l’aproximació d’alguna obra documentada a algunes obres conservades, en especial, ha estat possible aproximar Jaume Mateu, nebot de Pere Nicolau, format a l’obrador de Pere Nicolau a l’autor anònim d’un retaule dedicat a la mare de Déu, procedent de Burgo d’Osma(Soria), obra que en l’actualitat es conserva dispersa entre el Museu del Louvre (París) i el Museu Frederic Marés (Barcelona). Tanmateix l’aportació més destacada, pel valor del retaule i per la seua transcendència per a l’estudi de l’evolució de l’internacional a València és una àpoca del pagament a Gonçal Peris Sarrià pel retaule major de l’església parroquial de Rubielos de Mora(1418, Terol) Igualment ha quedat confirmat que cap el 1436 l’obrador d’aquest artista estava pintant un retaule dedicat a sant Miquel i altre a la Mare de Déu per a Puertomingalvo (Terol). La notícia resulta significativa puix és a ell a que s’atribueix l’autoria del retaule de santa Bàrbara (Museu Nacional d’Art de Catalunya) procedent d’aquesta població junt a un altre retaule dedicat als set Gojos de la mare de Déu que va pertànyer a la col•lecció Muñoz(desaparegut). La tesi, en conjunt, confirma el paper de Pere Nicolau en l’assimilació i difusió de l’internacional valencià i modifica l’esquema de la segona generació de pintors en quan destaca el paper d’Antoni Peris i Jaume Mateu com a pintors de retaules. en
dc.language.iso ca en
dc.subject Pintura; Gòtic Internacional; Pere Nicolau en
dc.title L'obrador de Pere Nicolau i la segona generació de pintors del Gòtic Internacional a València en
dc.type info:eu-repo/semantics/doctoralThesis en
dc.subject.unesco UNESCO::HISTORIA::Historia por especialidades::Historia del arte en
dc.description.abstractenglish Pere Nicolau was a Valencian painter specialized in altarpieces, working in the late XIV century and the first decade of the XV century. This painter is the key to understand how the International Style started and developed in Valencia. The research intends to revise the artist's work and his relationship with other painters linked to his workshop. The research is divided into three sections. The first one is devoted to the study and classification of the existing previous documentation, a necessary step owing to its complexity and variety. The second section deals with Pere Nicolau's life and work. Previous documents are examined but also new, previously unpublished ones, both about his family and professional life. The research revises the evolution of International Gothic Style in Valencia and confirms Nicolau's importance in Valencian circles by revising data concerning his artistic production: his workshop, his clients, his relationship with other painters. Also, Nicolau's works are analyzed in detail. The third section analyzes Nicolau's relationship with those artists influenced by his work. This second generation of painters spread Nicolau's models outside Valencian territory, into other regions belonging to the Crown of Aragón. First, the traits of the painting craft during the Low Middle Ages are described and then the painters specialized in altarpieces are studied, especially Antoni Peris, Jaume Mateu and Gonçal Peris Sarriá. Previously unpublished documents provide important new evidence about their work. The research has successfully provided documentation about new altarpieces. An altarpiece dedicated to the Virgin Mary which was originally located in Burgo de Osma (Soria) and is currently kept in the Louvre and in Museo Frederic Marés (Barcelona) may be attributed to Jaume Mateu, Pere Nicolau's nephew and disciple. Another significant finding owing to its trascendence to the study of the evolution of International Style in Valencia is an invoice on the payment made to Gonçal Peris Sarriá in 1418 for the altarpiece of the parish church in Rubielos de Mora. In conclusion, the thesis provides evidence which confirms Pere Nicolau's role in the assimilation and diffusion of the International Style in Valencia and documentation which changes the views on the second generation of painters by stressing the significance of Antoni Peris and Jaume Mateu concerning the making of altarpieces. en

View       (47.08Mb)

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics