[Orationes]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Orationes]

DSpace Repository

[Orationes]

Show full item record

     Brancati, Giovanni, fl. 1440-1481
Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos; Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos
This document is a manuscritoDate[entre 1475 i 1499]Lugar: Itàlia Nàpols

Lengua: la
Descripción física: 242 f. : il. ; 229 x 163 mm enquadernació 235 x 170 mm
Soporte: Vitel·la
Tipo: manuscript
Resumen: El còdex transcriu un conjunt d'Orationes de Giovanni Brancati, les quals fan referència a aspectes molt diversos com ara les dedicades als personatges més importants de la cort, temes de natura filològica, polítics, etc. Destaquen el textos dedicats les noces de Eleonora amb Ercole d'Este, duc de Ferrara; el lament al moment de la mort de Paula, jove dona napolitana; l'epístola dirigida a Lluis XI, rei de França; i la resposta adreçada al Duc de Milà; i a més a més, el text "De laudibus litterarum" entre altres. Aquest manuscrit és l'únic conegut en l'actualitat que presenta la col·lecció més important de les obres d'aquest humanista i bibliotecari de Ferrante I al Castelnuovo de NàpolsFuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Signatura:
BH Ms. 0774
Olim 808
Identificadores:
http://roderic.uv.es/uv_ms_0774 http://hdl.handle.net/10550/21644
Colección: Europeana Regia. Biblioteca dels reis aragonesos de NàpolsManuscrits (Duc de Calàbria)
Procedencia: Biblioteca de Ferrante de Aragón; Biblioteca del Duque de Calabria; "Librería de San Miguel de los Reyes" (Lit. B. Plu. 4. n. 17)
Adquisición: Desamortització, 1837
Descripción general: Ms. il·luminat
Títol donat pel catalogador
Col·lació: Vitel·la, f. i (pergamí actual) + 242 (els f. 1, 190, 191, 209, 210 i 211 en blanc) + i (pergamí actual) ; foliació moderna a llapis ; reclams verticals cada deu fulls
Composició: Escrit a línia tirada a 21 línies
Escriptura: Humanística antiqua. Notes marginals de la mateixa mà
Decoració: Orla de "bianchi girare" en or i colors, en la qual es veuen tres lloros, un conill, dos "putti" tocant instruments musicals; en la part inferior dues "putti" sostenint una làura en l'interior de la qual està l'escut dels sobirans de Nàpols; al començament dels llibres decoració semblant al de l'orla principal; títols, notes marginals, de la mateixa mà i alguns paràgrafs en vermell; capitals en or i colors
Enquadernació: Restaurada, en 1978 conservant part de l'antiga enquadernació llaurada en sec. Corts daurats
Origen: Copiat probablement a Nàpols l'últim quart del segle XV
Signatura anterior: Ms. 808
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 774
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver

Contiene: 1. f. 2r-25v: "[rúbr.] Ad praestantissimum regem Ferdinandum Oratio loannis Brancati policastrensis habita Neapoli VIIº k[a]l[endas] februarias MCCCCLXXIIº. [text] Quotidie plures mairoesqu[ue] easdemq[ue] ... brevi su[m]mum imp[er]atorem factum letemur, dixi [rúbr.] Fiat"2. f. 25v-42v: "[rúbr.] loannis Brancati policastrensis Oratio habita Neapoli in nuptiis Helionorae regis Ferdinandi filiae anno MºCCCCLXXIIIº die XXIIIº mensis maii ; [f. 26r: text] Magna sunt et difficilia præstantissime rex ... ; [f. 42v: text] et diem hunc lætum festunq[ue] ducamus. [rúbr.] Dixi"3. f. 42v-69v: "[rúbr.] Ioannis Brancati Gratulacio ad invictissimum regem Ferdinandum. [text] Iam dudum circumspicio perquiroq[ue] diligenter su[m]me rex ... brevi totius orbis imperatores evassise lætemus. [rúbr.] Finis"4. f. 69v-99v: "[rúbr.] Ioannis Brancati Deploracio de morte Paulæ, suae puellae, habita Neapoli in concilio amantium tercio id[us] decembr[is] ; [f. 70r: text] Etsi ad eum que[m] cupio calcem meæ huius deplorationes pervenire me no[n] posse ... ; [f. 99v] ubi q[u]od reliquum est miserrimæ vitæ i[n] fletu agam [et] lacrimis. [rúbr.] Finis"5. f. 99v-121r: "[rúbr.] Ioannis Brancati Epistola ad prestantissimum regem Ferdinandum. [text] Ferdinando regi invictisisimo Ioannes Brancatus co[m]mentatione[m] ... ut eam Deus inmortalis diutissime felicissimeq[ue] valere velit. Val[e]. [rúbr.] Neapoli IIIIº k[a]l[endas] septembris"6. f. 121r-129r: "[rúbr.] Ioannes Brantus [sic] Fe[r]dinando, regi humanissimo, conmendationem d[icit]. [text] Etsi Neapoli absum atqu[e] ex illo musarum ægregio domicilio ... ut ve[n]ti ipsæq[ue] tempestates iint obte[m]peraturæ. Vale. Matheræ Xº k[a]l[endas] decemb[ris]"7. f. 129r-141r: "[rúbr.] Ioannes Brancatus Fe[r]dinando regi praesta[n]tissimo co[m]mentationem d[icit]. [text] Franciscum Petrucianu[m] Antonelli Petrucciani secretarii tui filiu[m] virum sane ominium iudicio ... Ferrandus post hac alter in orbe Deus. [rúbr.] Vale"8. f. 142r-171v: "[rúbr.] Serenissimo principi illustrissimoq[ue] domino Lodovico francorum regi christianissimo Ferdinand[us] rex Hieru[sa]l[e]m et Siciliae salutem P. D. [text] Affecerunt me quidem mira quada[m] voluptate maiestatis tuæ l[itte]re ... ut iure ab omnib[us] summis laudibus summoq[ue] preconio in cælum efferatur. [rúbr.] Vale. Finis"9. f. 172r-189v: "[rúbr.] Ferdinandus rex, pacis iusticie cultor, Iherusalem, Hungarie, Sicilie triumphator Duci Mediolanensi illustrissimo responsiva. [text] Si nobis ipsi persuaderemus Duces Mediolane[n]ses licteras [sic] quas nup[er ]rime... ut ea irridemus que dictaverit. [rúbr.] Finis"10 f. 190-191: [en blanc11. f. 192r- 208v: "[rúbr.] Ioannis Brancati Oratio de laudibus litterar[um] habita Neapoli apud praestantissimum regem Ferdinandum an[n]o MºCCCCºLXVIIIº. [text] Quanq[uam] rem arduam meisq[ue] virib[us] longe superiorem e[ss]e bonarum artium litterarumq[ue] ... Regi famam quamvis amplissima sit in dies augeat. [rúbr.] Finis"12. f. 209-211: [en blanc13. f. 212r-242v: "[rúbr.] Ioannis Brancati Or[ati]o ad dominum Antonellum P[etrucianum], virum praestantissimum, in or[ati]onem Petri Tarentini qua[m] apud regem cu[m] o[mn]ium conmendatione habuerat. [text] Affui ego praestantissime vir Antoni P[etrucciani] superiorib[us] diebus saepe numero collocutionibus ... nulla prorsus est in quam Petrum pecasse non ostenderim. [rúbr.] Finis"
Referencias: "Inventario de robbe della guardarrobe..." (Ferrara, 1527), 124"Inventario de los libros del Duque de Calabria" (A. 1550), 436Repullés, "Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes", 52Carini, Gli Archivi e le Bibliotheche di Spagna, Parte prima, facs. I p. 535Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 388Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 321Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 1969Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 201De Marinis, Biblioteca Napoletana, t. II, p. 35-36Gómez, Pilar, "Códices miniados", p. 105-106Kristeller, IV t. II p. 655(bCherchi-De Robertis, "Un inventario...", p. 195-196, n. 124
Exposiciones: Manuscrits del Duc de Calàbria, p. 36, 37

Este documento está disponible también en : http://hdl.handle.net/10550/21644
Ver en el catálogo Trobes

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics