Cyrilli Alexandrini liber Thesaurus adversus hereticos a Georgio Trapesuntio traductus
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Cyrilli Alexandrini liber Thesaurus adversus hereticos a Georgio Trapesuntio traductus

DSpace Repository

Cyrilli Alexandrini liber Thesaurus adversus hereticos a Georgio Trapesuntio traductus

Show simple item record

dc.contributor.author Jorge, de Trebizonda, 1396-1486, trad ca
dc.contributor.author Gioacchino, di Gigantibus de Rottenburg, fl. 1453-1485, il ca
dc.contributor.author Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos ca
dc.contributor.author Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos ca
dc.coverage.spatial Itàlia ca
dc.creator Ciril, d'Alexandria, sant, 380-444 ca
dc.date.accessioned 2017-11-23T14:09:59Z
dc.date.available 2017-11-23T14:09:59Z
dc.date.created [entre 1471 i 1484] ca
dc.date.issued [entre 1471 i 1484] en
dc.identifier.uri http://roderic.uv.es/uv_ms_0733 ca
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/21035
dc.description Ms. il·luminat ca
dc.description Títol obtingut de la rúbrica (f. 4r) ca
dc.description Col·lació: Vitel·la, f. i (pergamí actual) + 224 (en blanc els f. 1, 2r, 221, 222, 223-224) + i (pergamí actual) ; foliació moderna a llapis ; reclams verticals cada deu fulls ; quaderns a10-y10 ca
dc.description Composició: Escrit a línia tirada a 28 línies ca
dc.description Escriptura: Humanística antiqua. Notes marginals de la mateixa mà ca
dc.description Decoració: En un cercle miniat, el títol escrit en lletres majúscules alternant línies en or i blau (f. 2v). Envoltant el full pels costats superior, esquerre i inferior, orla miniada formada per grans branques verdes de les quals ixen menudes tijes amb flors de diversos colors i difrentes fulles, i fins circells amb menuts discos daurats. En la part inferior escut pontifici de Sixt IV dins d'una làurea sostinguda per dos "putti" (f. 3r). Caplletres en or i colors o en blau; epígrafs, títols dels catorze llibres i dels capítols en roig. La decoració ha estat atribuïda a Gioacchino di Gigantibus de Rottenburg (Ruysschaert) ca
dc.description Enquadernació: Restaurada en 1972, pell llaurada, sobre fusta; resta de fermalls en forma de conquilla en el plànol superior, i amb cants daurats ca
dc.description Origen: Escrit a Itàlia entre 1471 i 1484 tot coincidint amb els anys de pontificat de Sixt IV (Ruysschaert) ca
dc.description Signatura anterior: Ms. 743 ca
dc.description Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 733 ca
dc.description En el últim full (224r) amb lletra d'una mà posterior: "a la theologia nº XV" "Thesauri Cirili Conrado" ; Al peu del full "Sgto.thesaurus Cirilli nto.albtro aff 59 pta.4ª " ·C·" ca
dc.description Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver ca
dc.description.abstract El còdex transcriu íntegrament l'obra "Thesaurus de sancta et consubstantiali Trinitate" de Ciril d'Alexandria la qual forma part dels escrits polèmics contra els arrians. La versió d'aquest manuscrit és la traduïda al llatí per Jorge de Trebizonda ca
dc.description.tableofcontents 1. f. 2v: "[rúbr.] In hoc codice continentu[r] Thesaura Cirilli Alexandrini ex greco in latinum traducta" ca
dc.description.tableofcontents 2. f. 3r-4r: "[rúbr.] Ad inclitum Alfonsum Aragonum rege[m] Georgii Trapesuntii i[n] tradutioneTesauro[rum] Cirilli Alexandrini prefa[ci]o. [text] Beati Cyrilli Thesauros a greco sermo[n]e in latinum serenitatis tue iussu traduxi Alfonse rex ... dico et spiritus tibi sit allaturus" ca
dc.description.tableofcontents 3. f. 4r-5r: "[rúbr.] Cyrilli archiepiscopi Alexandrini liber qui appellatur Thesaurus adversus hereticos q[uod] filius et et [sic] Sp[iritu]s S[an]c[tu]s unus Deus cum Patre sunt ad fratrem suum Nemesinum petentem conscriptus a Georgio Trapesuntio traductus ; [Præfatio] [4v: text] Ad maximos labores tua caritas frater Nemesine hortatur ... legentibus per gratiam Cristi futuram" ca
dc.description.tableofcontents 4. f. 5r-36r: [Liber primus] "[rúbr.] Quo[modo] r[espo]ndendum sit arrianis interrogantibus utrum unum sit unigenitum an duo. C[apitulum] I. [text] Si arriani nos aggrediantur interrogantes utrum ...negat naturalem similitudinem eius et Patris intelligere" ca
dc.description.tableofcontents 5. f. 36r-56v: "[rúbr.] Liber secundus. Q[uod] Patri consubstantialis sit Filius. Cap[itu]l[u]m I. [text] Si Pater generare Filium coepit ... fuisse Cristo neq[ue] unquan futurum" ca
dc.description.tableofcontents 6. f. 56v-75r: "[rúbr.] Incipit liber tertius in quo initium est a refutatione expositionis et expositio sensus veri evangelici textus: Ego in Patre et Pater in me est et cetera. Capitulum primum. [text] Non est mirum heretici aiunt si Pater est in Filio ... Deo est, is substantialiter quoque similis est" ca
dc.description.tableofcontents 7. f. 75r-81v: "[rúbr.] Incipit liber quartus. Cap[itu]l[u]m primum. Q[uod] per participationem ad imaginem Dei formatur. [text] Non potuit homo ad imaginem esse creatoris ... omnia que habent et ipsum esse largiatur" ca
dc.description.tableofcontents 8. f. 81v-99v: [Liber quintus] "[rúbr.] Adversus arrianos qui proposito proverbio[rum] textu Dominus creavit me principium via[rum] sua[rum] in opera sua simpliciores seducebant q[uod] Filius creatura esset. [text] Qui furorem Arrii susceperunt atq[ue] amplificaru[n]t ... fundam[en]tum ipsum habebamus" ca
dc.description.tableofcontents 9. f. 99v-105r: [Liber sextus] "[rúbr.] De eternitate Filii et q[uod] inseparabiliter ex substantia Patris emanat. Cap[itu]l[u]m p[r]imum. [text] Et quomodo inquiunt arriani eternus esse poterit Filius ... Patri erunt coeterne q[uo]d falsum est" ca
dc.description.tableofcontents 10. f. 105r-110v: "[rúbr.] Liber septimus. Adversus eos qui dicunt q[uod] Filius non est verbum Patris veru[m] sed aliud natura q[ua]m Pater. Cap[itu]l[u]m primum. [text] Si Filius inquiunt verbum Patris est ... verbum maxime abhorremus" ca
dc.description.tableofcontents 11. f. 110v-121v: "[rúbr.] Liber octavus. Cap[itu]l[u]m primum. Eunomii obiectio ex textu apostoli ideo et Deus eu[m] eum [sic] exaltavit. ; [f. 111r: text] Sed scribitur apud Paulum inquit Eunomius ... ; [f. 121v: text] quasi substantie significativa accipere" ca
dc.description.tableofcontents 12. f. 121v-129v: "[rúbr.] Incipit liber nonus. Cap[itu]l[u]m p[ri]mum. Q[uod] natum e[ss]e e[ss]e [sic] et factum esse indifferenter non nunquam in sacra scriptura inveniuntur. Cap[itu]l[u]m I. [text] Nihil possunt verba rebus derogare ... [text] ut homo multa ignorare dicat" ca
dc.description.tableofcontents 13. f. 129v-151r: "[rúbr.] Liber X. De eodem id est de consubstantialitate Filii et Patris proposito textu q[uod] Pater diligit Filium et omnia dedit in manu eius. Et q[uod] omnia mihi tradita sunt a Patre meo. Q[uod] non possum ego a me ipso facere quicq[u]am sed sicut audio iudico ceterisque huiusmodi. Cap[itu]l[u]m VI [sic]. [text] Sed quomodo inquiunt similis Patri Filius erit ... Filius sicut et Pater gloriam possidet" ca
dc.description.tableofcontents 14. f. 151r-155v: "[rúbr.] Liber XI. Adversus dicentes quia Deus nihil plus sciat de substantia sua q[u]a[m] nos sciamus et quicq[ui]d ipse scit de seipso totum id homines quoque scire possunt. Capitulum primum. C.I. [sic]. [text] Ingenita est inquiunt essentia Dei ... et enigmate incomprehensibilem Deum videmus" ca
dc.description.tableofcontents 15. f. 155v-198v: "[rúbr.] Liber XII. In quo ex Novo Testamento colliguntur multe auctoritates q[ui]b[us] ostenditur Filius Deus esse s[e]c[un]d[u]m naturam sed no[n] creatura. Cap[itu]l[u]m I in quo auctoritates ex Epistola ad Romanos colliguntur. Cap[itu]l[u]m primum. [text] Ad Romanos scribens Paulus servus ... potestatem nos impellunt" ca
dc.description.tableofcontents 16. f. 198v-212r: "[rúbr.] Incipit liber 13. Q[uod] Spiritus Sanctus Deus meus est. C[apitulum] primum q[uod] ex substantia Patris et Filii emanat et q[uod] per filium donatur. Obiectio hereticorum. [text] Si quoniam spiritus ex Deo a scriptu[r]is ... et non participatione sicut creatura" ca
dc.description.tableofcontents 17. f. 212r-220v: "[rúbr.] Liber XIIII. Auctores scripture q[uod] Spiritus Sanctus natura Deus est et non creatura. Cap[itu]l[u]m primum ex Epistola Pauli ad Romanos. [text] Ad Romanos scribens Paulus de salvatore nostro Iesu Cristo ... ut isti temere contendunt Deus non est" ca
dc.format.extent 224 f. : il. ; 272 x 178 mm enquadernació 285 x 190 mm ca
dc.format.medium Vitel·la ca
dc.language la en
dc.language lat grc ca
dc.relation.ispartof Europeana Regia. Biblioteca dels reis aragonesos de Nàpols ca
dc.relation.ispartof Manuscrits (Duc de Calàbria) ca
dc.relation.isreferencedby "Inventario de robbe della guardarrobe..." (Ferrara, 1527), 69 ca
dc.relation.isreferencedby "Inventario de los libros del Duque de Calabria" (A. 1550), 93 ca
dc.relation.isreferencedby Repullés, "Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes", 63 ca
dc.relation.isreferencedby Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 398 ca
dc.relation.isreferencedby Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 633 ca
dc.relation.isreferencedby Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 1982, fig. 657 ca
dc.relation.isreferencedby De Marinis, Biblioteca Napoletana, t. II, p. 50, làm. 68 ca
dc.relation.isreferencedby Ruysschaert, "Minaturistes "Romains" à Naples", Supplemento, t. I, p. 273 ca
dc.relation.isreferencedby Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 92 ca
dc.relation.isreferencedby Gómez, Pilar, "Códices miniados", p. 109 ca
dc.relation.isreferencedby Kristeller, IV, t. II, p. 651(a ca
dc.relation.isreferencedby Cherchi-De Robertis, "Un inventario...", p. 166-167, n. 69 ca
dc.source Universitat de València. Biblioteca Històrica ca
dc.title Cyrilli Alexandrini liber Thesaurus adversus hereticos a Georgio Trapesuntio traductus la
dc.title.alternative Thesaurus de sancta et consubstantiali Trinitate. Llatí ca
dc.type info:eu-repo/semantics/book en
dc.type Manuscrit ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0733/thumbnail.jpg ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0733/thumbnail.jpg ca
dc.provenance Sixto IV; Biblioteca de Ferrante de Aragón; Biblioteca del Duque de Calabria; "Librería de San Miguel de los Reyes" (Lit. B. Plu. 3. n. 10) ca
dc.description.custevent Els vestits del saber, enquadernacions mudèjars a la Universitat de València, p. 126-127 ca
dc.description.handdesc Llatí ca
dc.identifier.local .b19467278 ca
dc.identifier.local BH Ms. 0733 ca
dc.identifier.local Olim 743 ca
dc.accrualMethod Desamortització, 1837 ca

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics