Cyrilli Alexandrini liber Thesaurus adversus hereticos a Georgio Trapesuntio traductus
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Cyrilli Alexandrini liber Thesaurus adversus hereticos a Georgio Trapesuntio traductus

DSpace Repository

Cyrilli Alexandrini liber Thesaurus adversus hereticos a Georgio Trapesuntio traductus

Show full item record

     Ciril, d'Alexandria, sant, 380-444
Jorge, de Trebizonda, 1396-1486, trad; Gioacchino, di Gigantibus de Rottenburg, fl. 1453-1485, il; Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos; Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos
This document is a libro manuscritoDate[entre 1471 i 1484]Otros títulos: Thesaurus de sancta et consubstantiali Trinitate. Llatí
Lugar: Itàlia

Lengua: lalat grc
Descripción física: 224 f. : il. ; 272 x 178 mm enquadernació 285 x 190 mm
Soporte: Vitel·la
Tipo: Manuscrit
Resumen: El còdex transcriu íntegrament l'obra "Thesaurus de sancta et consubstantiali Trinitate" de Ciril d'Alexandria la qual forma part dels escrits polèmics contra els arrians. La versió d'aquest manuscrit és la traduïda al llatí per Jorge de TrebizondaFuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Signatura:
BH Ms. 0733
Olim 743
Identificadores:
http://roderic.uv.es/uv_ms_0733 http://hdl.handle.net/10550/21035
Colección: Europeana Regia. Biblioteca dels reis aragonesos de NàpolsManuscrits (Duc de Calàbria)
Procedencia: Sixto IV; Biblioteca de Ferrante de Aragón; Biblioteca del Duque de Calabria; "Librería de San Miguel de los Reyes" (Lit. B. Plu. 3. n. 10)
Descripción general: Ms. il·luminat
Títol obtingut de la rúbrica (f. 4r)
Col·lació: Vitel·la, f. i (pergamí actual) + 224 (en blanc els f. 1, 2r, 221, 222, 223-224) + i (pergamí actual) ; foliació moderna a llapis ; reclams verticals cada deu fulls ; quaderns a10-y10
Composició: Escrit a línia tirada a 28 línies
Escriptura: Humanística antiqua. Notes marginals de la mateixa mà
Decoració: En un cercle miniat, el títol escrit en lletres majúscules alternant línies en or i blau (f. 2v). Envoltant el full pels costats superior, esquerre i inferior, orla miniada formada per grans branques verdes de les quals ixen menudes tijes amb flors de diversos colors i difrentes fulles, i fins circells amb menuts discos daurats. En la part inferior escut pontifici de Sixt IV dins d'una làurea sostinguda per dos "putti" (f. 3r). Caplletres en or i colors o en blau; epígrafs, títols dels catorze llibres i dels capítols en roig. La decoració ha estat atribuïda a Gioacchino di Gigantibus de Rottenburg (Ruysschaert)
Enquadernació: Restaurada en 1972, pell llaurada, sobre fusta; resta de fermalls en forma de conquilla en el plànol superior, i amb cants daurats
Origen: Escrit a Itàlia entre 1471 i 1484 tot coincidint amb els anys de pontificat de Sixt IV (Ruysschaert)
Signatura anterior: Ms. 743
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 733
En el últim full (224r) amb lletra d'una mà posterior: "a la theologia nº XV" "Thesauri Cirili Conrado" ; Al peu del full "Sgto.thesaurus Cirilli nto.albtro aff 59 pta.4ª " ·C·"
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver

Contiene: 1. f. 2v: "[rúbr.] In hoc codice continentu[r] Thesaura Cirilli Alexandrini ex greco in latinum traducta"2. f. 3r-4r: "[rúbr.] Ad inclitum Alfonsum Aragonum rege[m] Georgii Trapesuntii i[n] tradutioneTesauro[rum] Cirilli Alexandrini prefa[ci]o. [text] Beati Cyrilli Thesauros a greco sermo[n]e in latinum serenitatis tue iussu traduxi Alfonse rex ... dico et spiritus tibi sit allaturus"3. f. 4r-5r: "[rúbr.] Cyrilli archiepiscopi Alexandrini liber qui appellatur Thesaurus adversus hereticos q[uod] filius et et [sic] Sp[iritu]s S[an]c[tu]s unus Deus cum Patre sunt ad fratrem suum Nemesinum petentem conscriptus a Georgio Trapesuntio traductus ; [Præfatio] [4v: text] Ad maximos labores tua caritas frater Nemesine hortatur ... legentibus per gratiam Cristi futuram"4. f. 5r-36r: [Liber primus] "[rúbr.] Quo[modo] r[espo]ndendum sit arrianis interrogantibus utrum unum sit unigenitum an duo. C[apitulum] I. [text] Si arriani nos aggrediantur interrogantes utrum ...negat naturalem similitudinem eius et Patris intelligere"5. f. 36r-56v: "[rúbr.] Liber secundus. Q[uod] Patri consubstantialis sit Filius. Cap[itu]l[u]m I. [text] Si Pater generare Filium coepit ... fuisse Cristo neq[ue] unquan futurum"6. f. 56v-75r: "[rúbr.] Incipit liber tertius in quo initium est a refutatione expositionis et expositio sensus veri evangelici textus: Ego in Patre et Pater in me est et cetera. Capitulum primum. [text] Non est mirum heretici aiunt si Pater est in Filio ... Deo est, is substantialiter quoque similis est"7. f. 75r-81v: "[rúbr.] Incipit liber quartus. Cap[itu]l[u]m primum. Q[uod] per participationem ad imaginem Dei formatur. [text] Non potuit homo ad imaginem esse creatoris ... omnia que habent et ipsum esse largiatur"8. f. 81v-99v: [Liber quintus] "[rúbr.] Adversus arrianos qui proposito proverbio[rum] textu Dominus creavit me principium via[rum] sua[rum] in opera sua simpliciores seducebant q[uod] Filius creatura esset. [text] Qui furorem Arrii susceperunt atq[ue] amplificaru[n]t ... fundam[en]tum ipsum habebamus"9. f. 99v-105r: [Liber sextus] "[rúbr.] De eternitate Filii et q[uod] inseparabiliter ex substantia Patris emanat. Cap[itu]l[u]m p[r]imum. [text] Et quomodo inquiunt arriani eternus esse poterit Filius ... Patri erunt coeterne q[uo]d falsum est"10. f. 105r-110v: "[rúbr.] Liber septimus. Adversus eos qui dicunt q[uod] Filius non est verbum Patris veru[m] sed aliud natura q[ua]m Pater. Cap[itu]l[u]m primum. [text] Si Filius inquiunt verbum Patris est ... verbum maxime abhorremus"11. f. 110v-121v: "[rúbr.] Liber octavus. Cap[itu]l[u]m primum. Eunomii obiectio ex textu apostoli ideo et Deus eu[m] eum [sic] exaltavit. ; [f. 111r: text] Sed scribitur apud Paulum inquit Eunomius ... ; [f. 121v: text] quasi substantie significativa accipere"12. f. 121v-129v: "[rúbr.] Incipit liber nonus. Cap[itu]l[u]m p[ri]mum. Q[uod] natum e[ss]e e[ss]e [sic] et factum esse indifferenter non nunquam in sacra scriptura inveniuntur. Cap[itu]l[u]m I. [text] Nihil possunt verba rebus derogare ... [text] ut homo multa ignorare dicat"13. f. 129v-151r: "[rúbr.] Liber X. De eodem id est de consubstantialitate Filii et Patris proposito textu q[uod] Pater diligit Filium et omnia dedit in manu eius. Et q[uod] omnia mihi tradita sunt a Patre meo. Q[uod] non possum ego a me ipso facere quicq[u]am sed sicut audio iudico ceterisque huiusmodi. Cap[itu]l[u]m VI [sic]. [text] Sed quomodo inquiunt similis Patri Filius erit ... Filius sicut et Pater gloriam possidet"14. f. 151r-155v: "[rúbr.] Liber XI. Adversus dicentes quia Deus nihil plus sciat de substantia sua q[u]a[m] nos sciamus et quicq[ui]d ipse scit de seipso totum id homines quoque scire possunt. Capitulum primum. C.I. [sic]. [text] Ingenita est inquiunt essentia Dei ... et enigmate incomprehensibilem Deum videmus"15. f. 155v-198v: "[rúbr.] Liber XII. In quo ex Novo Testamento colliguntur multe auctoritates q[ui]b[us] ostenditur Filius Deus esse s[e]c[un]d[u]m naturam sed no[n] creatura. Cap[itu]l[u]m I in quo auctoritates ex Epistola ad Romanos colliguntur. Cap[itu]l[u]m primum. [text] Ad Romanos scribens Paulus servus ... potestatem nos impellunt"16. f. 198v-212r: "[rúbr.] Incipit liber 13. Q[uod] Spiritus Sanctus Deus meus est. C[apitulum] primum q[uod] ex substantia Patris et Filii emanat et q[uod] per filium donatur. Obiectio hereticorum. [text] Si quoniam spiritus ex Deo a scriptu[r]is ... et non participatione sicut creatura"17. f. 212r-220v: "[rúbr.] Liber XIIII. Auctores scripture q[uod] Spiritus Sanctus natura Deus est et non creatura. Cap[itu]l[u]m primum ex Epistola Pauli ad Romanos. [text] Ad Romanos scribens Paulus de salvatore nostro Iesu Cristo ... ut isti temere contendunt Deus non est"
Referencias: "Inventario de robbe della guardarrobe..." (Ferrara, 1527), 69"Inventario de los libros del Duque de Calabria" (A. 1550), 93Repullés, "Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes", 63Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 398Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 633Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 1982, fig. 657De Marinis, Biblioteca Napoletana, t. II, p. 50, làm. 68Ruysschaert, "Minaturistes "Romains" à Naples", Supplemento, t. I, p. 273Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 92Gómez, Pilar, "Códices miniados", p. 109Kristeller, IV, t. II, p. 651(aCherchi-De Robertis, "Un inventario...", p. 166-167, n. 69
Exposiciones: Els vestits del saber, enquadernacions mudèjars a la Universitat de València, p. 126-127

Este documento está disponible también en : http://hdl.handle.net/10550/21035
Ver en el catálogo Trobes
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como: Etiqueta de Dominio Público 1.0

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics