Opus musices Joan[n]isTinctoris
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

Opus musices Joan[n]isTinctoris

DSpace Repository

Opus musices Joan[n]isTinctoris

Show simple item record

dc.contributor.author Fortunato, da Ferrara ca
dc.contributor.author Rapicano, Nardo, il ca
dc.contributor.author Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos ca
dc.contributor.author Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos ca
dc.coverage.spatial Itàlia Nàpols ca
dc.creator Tinctoris, Johannes, 1435?-1511? ca
dc.date.accessioned 2017-11-23T18:52:46Z
dc.date.available 2017-11-23T18:52:46Z
dc.date.created [ca. 1483] ca
dc.date.issued [ca. 1483] en
dc.identifier.uri http://roderic.uv.es/uv_ms_0835 ca
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10550/20636
dc.description Ms. il·luminat ca
dc.description Títol obtingut de la rúbrica (f. 1v) ca
dc.description Col·lació: Vitel·la, f. i (pergamí actual) + 164 + i (pergamí actual) ; foliació moderna a llapis ; reclams verticals cada 8 fulls ca
dc.description Composició: Escrit a línia tirada a 36 línies ca
dc.description Escriptura: Gòtica textual rodona ca
dc.description Decoració: Ornamentació humanística: orla arquitectònica, miniada en or i colors, composta per tres cossos, el superior coronat pel Pare Etern, a la seua esquerra David amb el psalteri i en un filacteri "Deo nostro yocunda decoraque laudacio", a la dreta la Cort Celestial tocant diversos instruments i en altre filacteri "S[an]c[t]us, S[an]c[t]us, S[an]c[t]us D[omi]n[u]s Deus sabaoth"; en el cos central un canelobre a cada costat; en el cos inferior sota un arc alçat sobre quatre pedestals, l'escut dels monarques de Nàpols sostingut per quatre "putti". La primera miniatura mostra l'autor escrivint les seues obres al l'interior d'un espai eminentment humanístic, on el copista ha col·locat la caplletra inicial. Les lletres de les onze línies de la dedicatòria, dins de quadres de diferents colors, tot just llegibles en l'actualitat (f. 2r). En el f. 3v hom reprodueix la mà de Guido D'Arezzo. Caplletres orlades al començament de cada tractat, algunes de les inicials dels capítols estan sense acabar. Títols i titolets en roig, calderons alternant en blau i roig. Dibuix d'una efígie femenina sense finalitzar que ha estat identificada amb la Verge (f. 164v). La decoració d'aquest manuscrit, atribuïda a la "escola napolitana" per De Marinis, és una de les obres més importants de Nardo Rapicano (Toscano, G.) realitzada per encàrrec del Cardenal Juan d'Aragó ca
dc.description Música: Conté notació musical ca
dc.description Enquadernació: Restaurada en 1971, conservant l'enquadernació original, pell sobre fusta, llaurada en sec i amb daurats. Corts daurats ca
dc.description Origen: Escrit probablement a Nàpols, ca. 1483 ca
dc.description Signatura anterior: Ms. 844 ca
dc.description Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 835 ca
dc.description Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver ca
dc.description.abstract El còdex transcriu nou obres de Johannes Tinctoris, el contingut de les quals s'anuncia al f. 1v, llistat d'obres que als segles XVI- XVII hom escriví al f. 1r. El manuscrit inclou, al principi i al final, dos elogis per a Tinctoris, escrits pel monjo Fortunato da Ferrara (f. 1v i 164r). Tot il·lustrant la teoria musical exposada per l'autor, el manuscrit incorpora el exemples musicals corresponents, tant pel que fa a la música en general com a les diverses veus i les corresponents tesitures. A l'obra "Expositio musicalis manus" hom ha incorporat la mà de Guido D'Arezzo tot ocupant el full sencer (f. 3v). Els llibres "De arte contrapuncti" i "Proportionale musices" estan dedicats a Ferrante I (f. 79v-144r i 144v-163v) i el "Tractatus de regulari valore notarum" està dedicat a Beatriu d'Aragó (f. 48r). A la fi del manuscrit (f. 164v) hi ha el dibuix d'una efígie femenina ca
dc.description.tableofcontents 1. f. 1v: "[rúbr.] Fortunati ferrariensis monachi Montisolivetani elogium vel inscripcio ad opus musices Joan[n]isTi[n]ctoris" ca
dc.description.tableofcontents 2. f. 1v: [Tabula] "[rúbr.] Ioannis Tinctoris clarissimi musico[rum] principis op[us] quod presens librorum complexus ordinatissime p[er]ficit. [text] Expositio musicalis manus, liber primus. De natura et proprietate tonorum, secu[n]dus. De notis et pausis musicalibus, tertius. De regulari valore notarum, quartus. De imperfectione notarum, quintus. De alteratione notarum, sextus. De punctis musicalibus, septim[us]. De arte et formatione contrapuncti, octavus. Proportionale musices, nonus" ca
dc.description.tableofcontents 3. f. 2r-2v: [Explanatio] "[rúbr.] Optimis moribus ac plerisque ingenuis artibus ornatissimo adolescenti, Joanni de Lotinis, Ioannes Tinctoris inter musice professores minimus, fraternam benivolentiam ... [text] tamq[ue] benivolo plegas a[n]i[m]o q[uam] tibi plegendu[m] offero" ca
dc.description.tableofcontents 4. f. 2v-14v: "[rúbr.] De manus diffinitio[n]e et eius distinctio[n]e. Capitulu[m] p[r]imu[m]. [text] Manus est breuis et utilis ... Quo fit ut sine manus cognitione nemine[m] in ipsa musica preclaru[m] co[n]tingat evadere" ca
dc.description.tableofcontents 5 . f. 15r-15v: "[rúbr.] Catalogus capituloru[m] i[n] hoc libro De natura et proprietate tonor[um] ordinatim co[n]tentorum" ca
dc.description.tableofcontents 6. f. 16r-43r: "[rúbr.] Ioannis Tinctoris musici clarissimi in naturas et proprietates tonorum musicalium proemium incipit ... [text] Dei infiniti largitate ad celestia regna finis inscia valeam pervenire. [rúbr.] Finit liber De natura et propietate tonor[um]" ca
dc.description.tableofcontents 7. f. 43v-47v: "[rúbr.] Prologus in tractatu[m] De notis et pausis incipit feliciter. [text] Egregio viro domino Martino Hanard canonico cameracensi ... acceptare peritissimos que doctrina facili gaudere. [rúbr.] Finit tractatulus de notis et pausis musicalibus" ca
dc.description.tableofcontents 8. f. 47v-55r: "[rúbr.] Nu[n]c vero De regulari valore notaru[m] earu[n]dem incipit prologus ; [f. 48r: text] Cogitanti mihi, illustrissima domina, rationi maxime co[n]sentaneu[m] ... ; [f. 55r: text] parvitatem sui muneris profecto non co[n]temnes. [rúbr.] Finit tractatus De regulari valore notaru[m] musicalium" ca
dc.description.tableofcontents 9. f. 55r-66v: "[rúbr] Nunc De imperfectione earundem notarum tractatus incipit. Prologus. [text] Artis musice studiosissimo iuveni Jacobo Frontin ... eos beatitudine p[er]fectissima remunerare dignetur. [rúbr.] Finit tractatus De imperfectione notaru[m] musicalium" ca
dc.description.tableofcontents 10. f. 66v-70r: "[rúbr.] Nunc De alteratione earundem incipit. Prologus. [text] Sanctissimo legum i[n]terpreti suavissimoq[ue] musarum cultori Guillelmo Guinandi protocapellano ... existimabo ac eu[m] p[re]ceptore[m] aucte[n]tissimu[m] hic et ubiq[ue] predicabo" ca
dc.description.tableofcontents 11. f. 70v-77r: "[rúbr.] Incipit prologus i[n] libru[m] De punctis musicalibus. [text] Cum ego Iohannes Tinctoris inter musice professores minimus ... et pungere voluerint eis profecto levissime parcam. [rúbr.] Finis" ca
dc.description.tableofcontents 12. f. 77v-79r: "[rúbr.] Catalogus capitulorum in sequenti tractatu qui est De arte contrapuncti contentorum" ca
dc.description.tableofcontents 13. f. 79v-144r: "[rúbr.] Liber De arte contrapuncti a magistro Joanne Tinctoris iurisco[n]sulto ac musico, serenissimiq[ue] regis Sicilie capellano compositus feliciter incipit. Prologus. [text] Sacratissimo gloriosissimoq[ue] principi Ferdinando, Dei gratia Hierusale[m] ac Sicilie regi ... ; [f. 116r: rúbr.] Explicit liber prim[us] incipit secundus ... ; [f. 139v] Explicit liber secundus incipit t[er]tius ... ; [f. 144r] et animo meo hos versus Ovidii humiliter offero: O referant grates, quonia[m] no[n] possum[us] ipsi. Dii tibi qui referunt si pia facta vident" ca
dc.description.tableofcontents 13. f. 144v-163v: "[rúbr.] Prologus de vocu[m] proportionibus ad Ferdinandu[m] regem. [text] Sacratissimo ac invictissimo principi divo Ferdinando regis regu[m] domi[ni]q[ue] domina[n]tiu[m] providentia regi Sicilie, Ierusale[m] et Ungarie ... Quo et in prese[n]ti et in futuro seculo bene beateq[ue] vivere possit" ca
dc.description.tableofcontents 14. f. 164r: "[rúbr.] Fortunati ferrariensis monachi Montisolivetani elogiu[m] ad opus musices Joannis Tinctoris ... [text] facta etiam nostra es, ante tonantis eras" ca
dc.format.extent 164 f. : il. ; 273 x 195 mm enquadernació 285x 210 mm ca
dc.format.medium Vitel·la ca
dc.language la en
dc.relation.ispartof Europeana Regia. Biblioteca dels reis aragonesos de Nàpols ca
dc.relation.ispartof Manuscrits (Duc de Calàbria) ca
dc.relation.isreferencedby "Inventario de robbe della guardarrobe..." (Ferrara, 1527), 214 ca
dc.relation.isreferencedby "Inventario de los libros del Duque de Calabria" (A. 1550), 618 ca
dc.relation.isreferencedby Repullés, Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes, 193 ca
dc.relation.isreferencedby Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 521 ca
dc.relation.isreferencedby Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 2279, làm. XXIV ca
dc.relation.isreferencedby Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 2099, fig. 720 ca
dc.relation.isreferencedby Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 192 ca
dc.relation.isreferencedby De Marinis, Biblioteca Napoletana, t. I, 155, II, p. 164-165 ca
dc.relation.isreferencedby Querol y Rosso, Sobre el códice de Juan Tinctoris, p. 65-80 ca
dc.relation.isreferencedby Gómez, Pilar, Códices miniados, p. 143 ca
dc.relation.isreferencedby Kristeller, IV, t. II, p. 656(b-657(a ca
dc.relation.isreferencedby Toscano G., Les rois bibliophiles..., cit. I, p. 130 ca
dc.relation.isreferencedby Cherchi-De Robertis, "Un inventario...", 240-241, n. 214 ca
dc.relation.isreferencedby Muñoz Viñas, Ars y Tecne en la miniatura renacentista del sur de Italia, VII.13 ca
dc.relation.isreferencedby Haffner, Die Bibliotthek des Kardinalis Giovanni d'Aragona, kat. 34 p. 315-316, fig. 41 ca
dc.relation.isreferencedby Ortells Pérez, Manuscritos datados y datables de la Ciudad de Valencia, t. II. p. 451-453, núm. 184, làm. 53 ca
dc.relation.isreferencedby Toscano, G.,"Los miniaturistas de Corte en la segunda mitad del siglo XV1), El taller de Cola y Nardo Rapicano", La Biblioteca Real de Nápoles en tiempos de la dinastía Aragonesa, p. 396, fig. 24-26 ca
dc.relation.isreferencedby Perkins, "Tinctoris and the assimilation of Humanist views", Music in the Age of the Renaissance, p. 43-49, fig. 1-8 ca
dc.source Universitat de València. Biblioteca Històrica ca
dc.title Opus musices Joan[n]isTinctoris la
dc.type info:eu-repo/semantics/book en
dc.type Manuscrit ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0835/thumbnail.jpg ca
dc.identifier.thumbnail https://weblioteca.uv.es/europeana/ms/0835/thumbnail.jpg ca
dc.provenance Colección del Cardenal de Aragón; Biblioteca de Ferrante de Aragón; Biblioteca del Duque de Calabria; "Librería de San Miguel de los Reyes" ca
dc.description.handdesc Llatí ca
dc.identifier.local .b19007796 ca
dc.identifier.local BH Ms. 0835 ca
dc.identifier.local Olim 844 ca
dc.accrualMethod Desamortització, 1837 ca

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics