[Vesperal]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

[Vesperal]

DSpace Repository

[Vesperal]

Show full item record

     Esglèsia Catòlica
Majorana, Cristoforo, fl. ca. 1480-1494, il; Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos; Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos
This document is a libro manuscritoDate[ca. 1491]Otros títulos: Vesperal de Ferrante I
Lugar: Itàlia Nàpols

Lengua: la
Descripción física: 268 f. : il. ; 390 x 275 mm enquadernació 415 x 291 mm
Soporte: Pergamí
Tipo: Manuscrit
Resumen: El códex transcriu l'ofici de vespres des de Pasqua de Resurrecció fins la festivitat de sant Tomàs. La miniatura de santa Maria Magdalena ha sigut mutilada (f. 133)Fuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Signatura:
BH Ms. 0391
Olim 815
Identificadores:
http://roderic.uv.es/uv_ms_0391 http://hdl.handle.net/10550/18529
Colección: Europeana Regia. Biblioteca dels reis aragonesos de NàpolsManuscrits (Duc de Calàbria)
Procedencia: Biblioteca del Duque de Calabria; "Librería de San Miguel de los Reyes" (Littera A plu. 1 nu. 15)
Descripción general: Ms. il·luminat
Títol donat pel catalogador
Col·lació: Pergamí, f. i (pergamí actual) + 268 (en blanc els f. 267v i 268) + i (pergamí actual) ; foliació moderna a llapis ; reclams horitzontals cada deu fulls
Composició: Escrit a línia tirada a 18 línies
Escriptura: Gótica textual antiqua
Decoració: Orla amb adorns, emblemes: "nus", "forest de punta de diamant", "lloc perillós", "planta de mill", "llibre", sostingut per dos "putti" i escut dels Sobirans de Nàpols; títol alternant línies en or i blau; profusió de caplletres miniades en or i colors; paraules en or. Miniatures al començament de cadascun dels oficis: La Resurrecció del Senyor (f. 1r); Sant Jordi (f. 19r); Sant Marc (f. 25r); Sant Felip i Jaume (f. 30r); Invenció de la Santa Creu (f. 35v); Sant Joan "ante Portam Latinam" (f. 41r); Aparició de Sant Miquel Arcàngel (f. 46v); L'Ascensió del Senyor (f. 52r); Pentecosta (f. 57v); Pare Etern (f. 82v); Corpus Christi (f. 95r); Sant Joan Baptista (101r); Sant Pere i Sant Pau (f. 111r); Sant Pau (f. 122r); Visitació de la Verge (f. 127v); (el f. 133 està tallada la miniatura); Jaume Apòstol (138v); Sant Pere Advíncula (f. 144r); Mare de Déu amb el infant (f. 149v); Transfiguració del Senyor (f. 155r); Sant Llorenç (f. 160v); Asunció de la Verge (167r); Sant Bartomeu (f. 172v); Sant Agustí (f. 177v); Degollació de Sant Joan (f. 182v); Natividat de la Verge (f. 188r); Sant Mateu (199v); Dedicació de Sant Miquel Arcàngel (f. 204v); Sant Jeroni (f. 211r); Sant Lluc (f. 212r); Sant Simeó i Sant Judas (f. 217r); Tots els Sants (f. 222r); Ofici dels fidels difunts (f. 229r); San Martí (f. 234r); Santa Caterina (f. 239v a); Sant Andreu (f. 239v b); Sant Nicolau (251v a); Sant Ambrosi (251v b); Concepció de la Verge (f. 252r); Santa Llúcia (f. 257v) i Sant Tomàs Apòstol (f. 262v). Miniatures atribuïdes a Cristoforo Majorana (Toscano, G.)
Enquadernació: Actual, pell sobre fusta, amb palmetes en daurat com a motiu ornamental. Restaurada en 1971
Origen: Escrit a Nàpols, ca. 1491 (Toscano, G.)
Signatura anterior: Ms. 815
Conegut com: Vesperal de Ferrante I
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 391
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver

Contiene: 1. f. 1r-236r: "[rúbr.] In die resurrectionis domini nostri Iesu Chr[ist]i" ; f. 19r: "[rúbr.] In s[an]cti Georgii martiris" ; f. 25r: "[rúbr.] In s[an]c[t]i Marci evang[e]l[ist]e" ; f. 30r: "[rúbr.] In s[an]c[t]o[rum] ap[osto]lo[rum] Philippi et Jacobi" ; f. 35v: "[rúbr.] Inventione S[an]c[t]e Crucis" ; f. 41r: "[rúbr.] In s[an]c[t]i Joh[ann]is ant[e] porta[m] latinam" ; f. 46r: "[rúbr.] In apparitione s[an]c[t]i Michael[is]" ; f. 52r: "[rúbr.] In vigilia Ascensionis" ; f. 57r: "[rúbr.] In vigilia Penteconstes" [sic] ; f. 82v: "[rúbr.] In festo s[an]c[t]issime Trinit[atis]" ; f. 95r: "[rúbr.] In solle[n]nitate Corporis domini nostri Jesu Chr[ist]i" ; f. 100v: "[rúbr.] In nativitate sa[n]cti Johannis babtiste" ; f. 111r: "[rúbr.] In vigilia apostolorum Petri et Pauli" ; f. 122r: "[rúbr.] In co[m]memoratione s[an]c[t]i Pauli" ; f. 127v: "[rúbr.] In festo visitationis beate vi[r]ginis Marie" ; f. 133r: "[rúbr.] In s[an]c[t]e Marie Magdalene" ; f. 138v: "[rúbr.] In festo s[an]c[t]i Jacobi apostoli" ; f. 143v-144r: "[rúbr.] In s[an]c[t]i Petri ad vincula" ; f. 149v: "[rúbr.] In festo b[ea]te Marie ad [sic] nivis" ; f. 155r: "[rúbr.] In festo Transfigurationis D[omi]ni" ; f. 160v: "[rúbr.] In s[an]c[t]i Laure[n]tii" ; f. 166v: "[rúbr.] In Assu[m]ptio[n]e beate Marie" ; f. 172r: "[rúbr.] In s[an]c[t]i Bartholomei" ; f. 177v: "[rúbr.] In s[an]c[t]i Augustini" ; f 182v: "[rúbr.] In decollatione s[an]c[t]i Joh[ann]is b[a]b[tist]e" ; f. 188r: "[rúbr.] In nativitate virginis Marie" ; f. 193v: "[rúbr.] In exaltat[i]one S[an]c[t]e Cruc[is]" ; f. 199v: "[rúbr.] In s[an]c[t]i Matthei ap[osto]li et evang[e]l[ist]e" ; f. 204v: "[rúbr.] In dedicatione s[an]c[t]i Mich[a]elis" ; f. 211r: "[rúbr.] In s[an]c[t]i Hieronimi" ; f. 211v "[rúbr.] In s[an]c[t]i Francisci" ; f. 212r: "[rúbr.] In s[an]c[t]i Luce evang[e]liste" ; f. 217r: "[rúbr.] In s[an]c[t]oru[m] apostolo[rum] Symonis [et] Jude" ; f. 222r: "[rúbr.] In festo Omnium S[an]c[t]orum" ; f. 229r: "[rúbr.] In offitio [sic] Fidelium Defu[n]ctoru[m]" ; f. 239v: "[rúbr.] In s[an]c[t]e Echaterine vi[r]g[inis] [et] m[arty]r[is]" ; f. 239v: "[rúbr.] In s[an]c[t]i Andree ap[osto]li" ; f. 251r: "[rúbr.] In s[an]cti Nicolai episcopi er confessoris" ; f. 251v: "[rúbr.] In s[an]c[t]i Ambrosii ep[iscop]i er [con]fess[oris]" ; f. 251v: "[rúbr.] In festo Co[n]ceptionis b[ea]te Marie" ; f. 257v: "[rúbr.] In s[an]c[t]e Lucie" ; f. 262v: "[rúbr.] In s[an]c[t]i Thome apostoli" ; f. 267r: "[text] ... et fidem congrua devotione sectemur. Per Dominum"
Referencias: "Inventario de robbe della guardarrobe..." (Ferrara, 1527), 14Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 463Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 1299, làm. XIVDomínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 2038, fig. 684Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 41De Marinis, Biblioteca Napoletana, t. I, p. 150, 153, fig. p. 151, t. II, p. 11 i 292-293, doc. 770, làm. 10Janini, Manuscritos litúrgicos de las bibliotecas de España, 793Gómez, Pilar, Códices miniados, p. 126Bohigas, Pere, Inventario de códices miniaturados o iluminados de procedencia catalana o existentes en bibliotecas catalanas, 51Toscano, G., Les rois bibliophiles..., cit. I, p. 385Putaturo Murano Codici Miniati..., p. 101Muñoz Viñas, Ars y Tecne en la miniatura renacentista del sur de Italia, p. VII. 2, taules 1, 8Cherchi-De Robertis, "Un inventario...", p. 140, n. 14Toscano, G., "Los miniaturistas de Corte en la segunda mitad del siglo XV. 4) Cristoforo Majorana", La Biblioteca Real de Nápoles en tiempos de la dinastía Aragonesa, p. 451, figs.118-119
Exposiciones: La Biblioteca Real de Nápoles en tiempos de la dinastía Argonesa, 32

Este documento está disponible también en : http://hdl.handle.net/10550/18529
Ver en el catálogo Trobes
Excepto si se señala otra cosa, la licencia del ítem se describe como: Etiqueta de Dominio Público 1.0

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics