C[aii] Julii Cesaris De bello Gallico ... [etc.]
NAGIOS: RODERIC FUNCIONANDO

C[aii] Julii Cesaris De bello Gallico ... [etc.]

DSpace Repository

C[aii] Julii Cesaris De bello Gallico ... [etc.]

Show full item record

     Cèsar, Gai Juli, 100-44 aC
Hirci, Aule; Cèsar, Gai Juli, 100-44 aC. De bello Gallico; Cèsar, Gai Juli, 100-44 aC. De bello civili; Cèsar, Gai Juli, 100-44 aC. De bello Africano; Cèsar, Gai Juli, 100-44 aC. De bello Alexandrino; Cèsar, Gai Juli, 100-44 aC. De bello Hispaniensi; Angelus, cop; Ferran d'Aragó, duc de Calàbria, 1488-1550, ant. pos; Monestir de Sant Miquel dels Reis (València, Comunitat Valenciana), ant. pos
This document is a libro manuscritoDate[entre 1475 i 1499]Lugar: Itàlia

Lengua: la
Descripción física: 220 f. : il. ; 331 x 228 mm enquadernació 340 x 246 mm
Soporte: Vitel·la
Tipo: Manuscrit
Resumen: El còdex transcriu diverses obres de Gai Juli Cèsar: els llibres I-VII "De bello Gallico" (f. 5r-91r) amb el suplement d'Aulus Hirtius (llibre VIII) (f. 91r-103v) i els tres llibres De bello civili (f. 103v-164r). Inclou a més a més: De bello Alexandrino (f. 164r-184v), De bello Africano (f. 184v-209r) i De bello Hispaniensi (f. 209r-220v)Fuente: Universitat de València. Biblioteca Històrica
Signatura:
BH Ms. 0396
Olim 840
Identificadores:
http://roderic.uv.es/uv_ms_0396 http://hdl.handle.net/10550/18453
Colección: Europeana Regia. Biblioteca dels reis aragonesos de NàpolsManuscrits (Duc de Calàbria)
Procedencia: Biblioteca de Alfonso, duque de Calabria; Biblioteca del Duque de Calabria; "Librería de San Miguel de los Reyes" (Lit. B. Plu. 5 n. 1)
Descripción general: Ms. il·luminat
Títol obtingut del f. 20r
Col·lació: Vitel·la, f. i (pergamí actual) + 220 (en blanc f. 1-2v, 221) + i (pergamí actual) ; foliació moderna a llapis (error en la foliació, es passa del f. 3 al f. 5)
Composició: Escrit a línia tirada a 31 línies
Escriptura: Humanística antiqua. Segons consta en el f. 220v el copista fou Angelus
Decoració: Orla miniada en or i colors, amb adorns, llegendes, banyes de l'abundància, llegenda "Invidia ex opulencia orta est" (f. 5r), aus, conill, àngels i escut amb casc dels sobirans de Nàpols; miniatura representant a Cèsar, armat i a cavall, en un paisatge; caplletres en or i colors; títols i epígrafs en vermell
Enquadernació: Restaurada en 1972, pell sobre fusta amb adorns daurats
Origen: Escrit a Itàlia, possiblement a Nàpols, l'últim quart del segle XV
Signatura anterior: Ms. 840
Signatura actual: València, Universitat de València. Biblioteca Històrica, BH Ms. 396
Catalogat des del manuscrit original. Lectura i identificació de textos pel Prof. Francisco M. Gimeno Blay; bibliografia, documentació i normalització per M. Cruz Cabeza Sánchez-Albornoz i Silvia Villaplana Traver

Contiene: 1. f. 3r: "[rúbr.] Suetonius in vita in C.Iulii Caesaris" [un fragment del 562. f. 5r-20r: "[rúbr.] Gallica magnanimi claro hoc inscripta libello gesta haec sunt propria Caesaris acta manu. [text] Gallia est omnis divisa in partes tris [sic] ... Galliam ad convent[us] agendos profect[us] est"3. f. 20r-28r: "[rúbr.] C[aii] Julii Cesaris Commentario[rum] de bello Gallico liber secundus Incip[it] foeli[cite]r. [text] Cum esset Caesar in citeriore Gallia ... quod ante id tempus accidit nulli. [rúbr.] C[aii] Iulii Caesaris Commentariorum de bello Gallico finit liber secund[us]"4. f. 28r-35r: "[rúbr.] Incipit tertius, lege foeliciter. [text] Cum in Italiam proficisceretur Cæsar... q[ue] maxime bellum fecerant in hibernis collocavit. [rúbr.] C[aii] Iulii Caesaris Co[m]mentariorum de bello Gallico liber tertius explicit"5. f. 35r-43v: "[rúbr.] Incipit quartus eiusdem Iulius Celsus Constantinus v[ir] c[larus] emendavit. [text] Ea quæ secuta e[st] hyeme qui fuit ... supplicatio die[rum] viginti ex litteris Cæsaris a senatu decreta est. [rúbr.] C[aii] Iulii Caesaris Co[m]mentariorum de bello Gallico liber quartus explicit"6. f. 43v-58r: "[rúbr.] Incipit quintus eiusdem Iulius Celsus Constantinus v[ir] c[larus] emendavit. [text] Lutio Domitio, Apio Claudio consulibus discedens ... habuit post id factum Cæsar quietiorem Galliam. [rúbr.] C[aii] Iulii Caesaris Co[m]mentariorum de bello Gallico liber quintus explicit"7. f. 58r-68v: "[rúbr.] Incipit sextus eiusdem. [text] Multis de causis Caesar maiorem Galliæ motum expecta[n]s ... in Italiam ad conventus agendos profectus est. [rúbr.] C[aii] Iulii Caesaris Co[m]mentariorum de bello Gallico liber sextus explicit"8. f. 68v-91r: "[rúbr.] Incipit septimus eiusdem. [text] Quieta Gallia Cæsar ut constituerat in Italiam ... Rome die[rum] viginti supplicatio redditur"9. f. 91r-103v: "[rúbr.] Hircii viri clari Commetarioru[m] C[aii] Iulii Caesaris de bello Gallico incipit hic liber octavus foel[icite]r. [text] Coactus assiduis tuis vocibus Balbe ... iure potius disceptandi q[uam] belli gerendi"10. f. 103v-124r: "[rúbr.] C[aii] Iulii Caesaris Commentariorum de bello civili pompeiano liber primus incipit. Iulius Celsus Constantinus vir clarus emmendavit. [text] Litteris a Fabio G. Caesaris consilibus redditis ... atque ibi reliqua pars exercitus dimissa est. [rúbr.] Commentariorum C[aii] Iulii Caesaris de bello civili pompeiano liber primus explicit"11. f. 124r-136r: "[rúbr.] Incipit eiusdem liber secundus Iulius Celsus Constantinus vir clarus emendavit, lege foeliciter. [text] Cum haec in Hispania gerunt[ur] C. Trebonius legatus ... Diebus æque post paucis se in regnum cum omnibus copiis recepit"12. f. 136r-164v: "[rúbr.] Commentariorum C[aii] Iulii Caesaris de bello civili pompeiano liber tertius incipit. Iulius Celsus Constantinus vir clarus emendavit, lege foeliciter. [text] Dictatore habente comitia Cesare consules creantur ... inter nuntiis a Cesare est interfectus. [rúbr.] Commentariorum C[aii] Iulii Caesaris de bello civili finit"13. f. 164v-184v: "[rúbr.] Liber undecimus [sic] duodecimus De bello Alexandrino incipit foeliciter. Iulius Celsus Constantinus vir claurs eme[n]davit. [text] Bello alexandrino conflato Cesar Rhodo atque ... in Italiam celerius omnium opinione venit. [rúbr.] C[aii] Iulii Caesaris Commentariorum de bello alexandrino liber duodecimus finit"14. f. 184v-209r: "[rúbr.] Eiusdem De bello africano liber tertiusdecimus incipit. Lege foeliciter. [text] Caesar itineribus iustis confectis ... urbem Romam pervenit. [rúbr.] C[aii] Iulii Caesaris Belli africani liber tertiusdecimus explicit"15. f. 209r-220v: "[rúbr.] Incipit quartusdecimus De bello hispaniensi feliciter. [text] Pharnace superato, Africa recepta ... Quarum laudibus et virtute. Laus Deo. Angelus excripsit"
Referencias: "Inventario de robbe della guardarrobe..." (Ferrara, 1527), 161"Inventario de los libros del Duque de Calabria" (A. 1550), 408Repullés, Catálogo de los códices procedentes del Monasterio de San Miguel de los Reyes, 184Mazzatinti, Biblioteca dei Re d'Aragona, 515Menendez Pelayo, Bibliografía Hispano-Clásica, t. II, p. 112Gutiérrez del Caño, Catálogo de los manuscritos existentes en la Biblioteca Universitaria de Valencia, 628Domínguez Bordona, Manuscritos con pinturas, 1981Alcina, Historia de la Biblioteca de Alfonso V de Nápoles, 117De Marinis, Biblioteca Napoletana, t. II, p. 39, làm. 47Colophons, I, 827Derolez, Codicologie des manuscrits en écriture humanistique sur parchemin, 807Rubio Fernández, Catálogo de los manuscritos clásicos latinos, n. 689, p. 565-566Ortells Pérez, Manuscritos datados y datables de la Ciudad de Valencia, t. II, p. 357-359, n. 147, làm. 145

Este documento está disponible también en : http://hdl.handle.net/10550/18453
Ver en el catálogo Trobes
distribuido bajo licencia Creative Commons de Reconocimiento-NoComercial 3.0 No adaptada

This item appears in the following Collection(s)

Show full item record

Search DSpace

Advanced Search

Browse

Statistics